TYÖSKENTELEMINEN RUOTSIKSI

Käännös työskenteleminen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 29, Aika: 0.0987

Esimerkkejä Työskenteleminen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Niin. ja teille työskenteleminen tekee tästä vielä hieman omituisempaa.
Ja, och att arbeta för dig gör bara saken ännu mera bisarr.
Sinulle työskenteleminen on riittävä palkinto, rouva presidentti.
Att arbeta för er har varit belöning nog, fru president.
Teidän kanssanne työskenteleminen on ollut todella miellyttävää.
Att arbeta tillsammans med dig har varit ett sant nöje.
Teatterissa työskenteleminen on pahempaa, kuin olisi nunna!
Att jobba på teater är värre än att vara nunna!

Lecherolle työskenteleminen ei ole helppoa. ymmärrätkö?
Att jobba för lechero är inte lätt, comprende?
Määrittele" työskenteleminen.
Definiera "jobba.
Työskenteleminen iv:n kanssa on meidän etumme.
Samarbete med IV är bara till vår fördel.
Kanssasi työskenteleminen oli hauskaa.
Att arbeta med dig. det var kul.
Työskenteleminen on hyvästä.
Att jobba är bra.
Työskenteleminen sen pitämiseksi käsiteltävänä on ensisijainen tavoitteemme tulevien kuukausien ja vuosien aikana, ja meidän on jatkettava työskentelyä tämän
Att arbeta för att hålla det kvar där blir vår första prioritering under de kommande månaderna och åren, och vi
Se ei merkitsisi samoin ehdoin työskentelemistä.
Det kan inte vara att arbeta på jämlika villkor.
Pidän työskentelemisestä tytölle.
Jag gillar att jobba för tjejen.
Joten, matt, pidätkö täällä työskentelemisestä?
Tycker du om att arbeta här, matt?
Vihaan leelle työskentelemistä.
Jag hatar att jobba för lee!
Rakastan sängyssä työskentelemistä.
Jag älskar att arbeta i sängen.
Minulle maksetaan sinun kanssa työskentelemisestä.
Jag får betalt för att arbeta med dig.
Meidän täytyy jatkaa työskentelemistä.
Vi måste fortsätta att arbeta.
Pidän täällä työskentelemisestä.
Ja, men jag tycker om att arbeta här.
Dewey sanoo, että juoksuhaudassa työskentelemisestä likaantuu.
Som dewey alltid säger, ska du jobba i skyttegravarna så blir du smutsig.
Tohtori stegmanin kanssa työskentelemisestä on ilmaistu epävarmuutta.
Vissa har uttryckt en tveksamhet för att jobba med dr stegman.
Pidätkö daven kanssa työskentelemisestä?
Hur gillar du att jobba med dave? hur är han?
Sinä taidat pitää puistossa työskentelemisestä?
Gillar du jobbet i parken?
Suosin kulissien takana työskentelemistä.
Jag föredrar att arbeta i kulisserna.
Sinulle työskentelemisen lisäksi?
Förutom att jobba med dig?
Pidän käsilläni työskentelemisestä.
Jag tyckte om att arbeta med händerna.
Kaipaan kanssasi työskentelemistä, odo.
Jag saknar vårt arbete tillsammans, odo.
Aloitan työskentelemisen aikaisin aamulla.
Jag ska börja jobba tidigt i morgon.
Täydellinen malli psi-joukoissa työskentelemiselle.
Den perfekta förebilden för vad styrkan stod för.
Nyt jo? kirjailija ei koskaan lopeta työskentelemistä.
Du vet att en författares jobb aldrig slutar.

Tulokset: 29, Aika: 0.0987

"Työskenteleminen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää