TYÖSKENTELEMME RUOTSIKSI

Käännös työskentelemme vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 348, Aika: 0.0971

Esimerkkejä Työskentelemme käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelemme siis käsi kädessä.
vi arbetar hand i hand.
Jos työskentelemme yhdessä, etsin ja tapan ampujan itse.
Om vi jobbar ihop ska jag hitta mördaren och skjuta honom själv.
Useat jäsenet arvostelivat sitä, että työskentelemme vuonna 1999 laadittujen neuvotteluvaltuuksien pohjalta.
Flera ledamöter har kritiserat att vi arbetar utifrån ett mandat från 1999.
Työskentelemme parhaillaan kollegiona laatiaksemme yksityiskohtaisen tiekartan täytäntöönpanoa varten.
Vi arbetar nu i kollegiet för att utarbeta en utförlig färdplan för genomförande.

Ei, työskentelemme yhdessä.
Nej, vi jobbar ihop.
Työskentelemme siis yhdessä?
Työskentelemme aktiivisesti neuvoston jäsenvaltioiden kanssa, jotta lopullisesta asetuksesta päästään sopimukseen.
Vi samarbetar aktivt med medlemsstaterna i rådet för att nå en överenskommelse om den slutliga förordningen.
Totta kai työskentelemme brysselissä.
Vi arbetar förstås i bryssel.
Mike, työskentelemme niin nopeasti kuin mahdollista.
Mike, vi jobbar så snabbt vi kan.
Madagaskar on maa, jonka kanssa työskentelemme tiiviisti ja intensiivisesti.
Madagaskar är ett land som vi samarbetar intensivt med.
Työskentelemme myös teidän kanssanne frontexin vahvistamiseksi.
Vi arbetar även tillsammans med er för att stärka frontex.
Sanot, että työskentelemme yhdessä. hyvä.
Du säger att vi jobbar ihop, okej.
Työskentelemme tällä hetkellä peugeotin kanssa ja muillakin aloilla.
Vi arbetar för närvarande med peugeot och på andra områden.
Näytän, millä alueella työskentelemme.
Jag ska visa vilket område vi jobbar i.
Työskentelemme terrorismia vastaan ympäri maailmaa valtioiden kanssa.
Vi samarbetar med regeringar i hela världen, mot terrorismen.
Työskentelemme tässä hengessä.
Det är i den andan vi arbetar.
Haluan, että työskentelemme yhdessä.
Jag vill att vi jobbar ihop.
Työskentelemme muiden hakijamaiden kanssa auttaaksemme niitä täyttämään kööpenhaminan kriteerit.
Vi samarbetar med de andra ansökarländerna för att hjälpa dem att uppfylla köpenhamnskriterierna.
Niin työskentelemme yhdessä.
Det är så vi jobbar ihop.
En sitten käytä telepatiaa. työskentelemme verbaalisesti.
Då använder vi inte telepati, vi arbetar verbalt.
Työskentelemme yhdessä.
Vi jobbar tillsammans.
Isäni on onnellinen, että työskentelemme yhdessä.
Det kommer glädja min pappa att vi jobbar ihop.
Nyt työskentelemme yhdessä.
Vi arbetar tillsammans nu.
Työskentelemme hyvin yhdessä, pilotti.
Vi arbetar bra tillsammans, pilot.
Fish, mccoy, työskentelemme sorrellsseille.
Fish, mccoy: vi jobbar för sorels.
Työskentelemme eri tavoin.
Vi arbetar på olika sätt.
Se on OK, koska työskentelemme hallitukselle.
Det är okej, för vi jobbar för staten.
Luuletko viranomaisien tietävän, että työskentelemme fayedin kanssa?
Tror du att myndigheterna känner till att vi arbetar med fayed?

Tulokset: 348, Aika: 0.0971

"Työskentelemme" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää