TYÖSKENTELEMME SAMOILLE RUOTSIKSI

Käännös työskentelemme samoille vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 24, Aika: 0.4185

Esimerkkejä Työskentelemme Samoille käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelemme samoille tyypeille.
Työskentelemme samoille ihmisille,- vaikka et olekaan koskaan kuullut minusta.
Vi arbetar åt samma personer men du har aldrig hört talas om mig.
Hetkinen. drake ramoray ja minä työskentelemme samassa sairaalassa.
Dr drake ramoray och jag jobbarsamma sjukhus.

Olemme tietoisia niistä, ja työskentelemme parhaillaan samoilla kuljettajilla ja samoilla autoilla, jotka huolehtivat näistä lapsista, eronen sanoo.
Vi är medvetna om det och vi arbetar för tillfället på att samma chaufförer och samma bilar skulle sköta om de här barnen.
Näinkö asiat nyt ovat? totta kai työskentelemme samaa päämäärää kohti mutta ei meidän tarvitse istua samassa autossa.
Det är klart att vi ska jobba mot samma mål men vi behöver inte sitta i samma bil.
Däckdatan avulla voimme huolehtia asiakkaistamme huomattavasti ammattimaisemmin. työskentelemme järjestelmällisemmin ja minimoimme riskin, että jokin menee pieleen. kun kaikki tiedot on kerätty samaan järjestelmään, löydämme nopeasti tarvittavat tiedot. enää ei tarvitse käyttää lainkaan irrallisia paperilappusia!”.
Med däckdata kan vi ta hand om våra kunder på ett mycket mer professionellt sätt. vi arbetar mer systematiskt och minimerar risken för att något ska bli fel. med all information samlad på ett ställe så plockar vi snabbt fram det som behövs. inga fler kladdlappar att hålla ordning på!”.
Samaan aikaan meistä ei kukaan koskaan laske, kuinka monta tuntia me todella työskentelemme.
Samtidigt är det aldrig någon som räknar ut hur många timmar han eller hon verkligen arbetar.
Samalla tavalla neuvosto on yllättynyt iter-hankkeen määrärahojen vähentämisestä vuonna 2011, kun työskentelemme edelleen sen parissa, miten vapauttaa varoja hankkeen rahoitusvaikeuksien voittamiseksi vuosina 2010, 2012 ja 2013.
Rådet är likaså förvånat över de minskade bemyndigandena för den internationella termonukleära experimentreaktorn( iter-projektet) under 2011, när vi fortfarande arbetar för att se hur vi kan frigöra de resurser som krävs för att hantera projektets finansiella svårigheter under 2010, 2012 och 2013.
on wto:n järjestelmän keskeinen piirre, jota on suojeltava, mutta työskentelemme erittäin tarmokkaasti parantaaksemme tätä mekanismia niin, että korjaustoimenpiteiden toteuttaminen nopeutuu.
är ett viktigt inslag i wto-systemet, som behöver skyddas. vi arbetar dock hårt med att förbättra det i syfte att nå snabbare lösningar.
Työskentelimme samassa tutkimuslaitoksessa.
Alla vi arbetade i samma forsknings- byggnad.
Jag vet inte. ni jobbar i samma labb.
Työskentelimme samalla kulmalla, kun olin peitehommissa.
Vi jobbade i samma kvarter när jag var under beskydd.
Hyvä ystävä, työskentelimme samassa paikassa berliinissä.
En nära vän. vi arbetade för samma företag i berlin.
Tuntui kummalta, että tohtori cox ja minä emme työskentelisi samassa huoneessa.
Det kändes konstigt att jag och dr cox inte skulle jobba i samma rum igen.
Työskentelette salaa cylon-agentin kanssa. saman mallin, joka yritti murhata teidät,- amiraali adama, omalla aluksellanne.
Ni arbetar i hemlighet med en cylonagent, samma modell av cylon som försökte mörda dig, amiral adama, på ditt eget skepp.
Jos se on se sama april, luulen että... työskentelimme yhdessä jiggelissä.
Om det är samma april jag tror att det är det så vi jobbar tillsammans på jiggles.
Työskentelemme yhdessä lain samalla puolen- voittaen erimielisyytemme.
Arbetar tillsammans på samma sida al lagen, över vinna våra olikheter, slå ur underläge.
Työskentelemme ahkerasti, jotta ennen 17.00 suoritetut tilaukset lähetetään samana arkipäivänä.
Kort som beställs vardagar innan 17:00 skickas samma dag.
Työskentelemme ahkerasti, jotta ennen 17.00 suoritetut tilaukset lähetetään samana arkipäivänä.
Beställningar som inkommer till netonnet före kl. 17.00 på vardagar skickas samma dag!
raportissa asetetaan kehykset moniin johtopäätöksiin ja suosituksiin, jotka tehtiin samaan aikaan julkaistussa tiedonannon tarkistuksessa, jonka parissa me ja euroopan parlamentti työskentelemme parhaillaan.
har gjorts i meddelandets översikt som gavs ut på samma gång och på vilka vi och europaparlamentet arbetar för närvarande.
Työskentelimme samassa toimistossa.
Vi jobbade på samma kontor i sju månader.
Työskentelimme myös yhdessä neuvoston kanssa, sillä se on käsitellyt pääasiassa samoja ehdotuksia vuonna 2003.
Vi samarbetade också med rådet, som diskuterade ungefär samma förslag 2003.
Samalla tavoin käsittelemällä maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksia sekä energiakysymyksiä ja energiavarmuutta uusi puheenjohtajavaltio ruotsi pyrkii edelleen täyttämään kaksi päätehtävää, joiden parissa me työskentelimme.
samma sätt, genom att hantera effekterna av den globala ekonomiska krisen och frågorna om energi och trygg energiförsörjning, kommer det nya svenska ordförandeskapet att fortsätta att utföra två av de viktigaste uppgifter som sysselsatte oss.

Tulokset: 24, Aika: 0.4185

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskentelemme samoille" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää