TYÖSKENTELEMME YHDESSÄ RUOTSIKSI

Käännös työskentelemme yhdessä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 87, Aika: 0.3248

Esimerkkejä Työskentelemme Yhdessä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos työskentelemme yhdessä, etsin ja tapan ampujan itse.
Om vi jobbar ihop ska jag hitta mördaren och skjuta honom själv.
Työskentelemme yhdessä, joten.
Okej, men vi arbetar tillsammans så.
Ei, työskentelemme yhdessä.
Cassidy haluaa, että työskentelemme yhdessä.
Cassidy vill att vi samarbetar.- du och jag?

Yksi edellytys tälle on se, että työskentelemme yhdessä.
En förutsättning för att detta skall kunna uppnås är att vi arbetar tillsammans.
Sanot, että työskentelemme yhdessä. hyvä.
Du säger att vi jobbar ihop, okej.
Koska työskentelemme yhdessä?
Bara för att vi jobbar ihop?
Nyt työskentelemme yhdessä.
Pysymme elossa jos työskentelemme yhdessä,- ja joku löytää meidät.
Jag vet om att vi jobbar tillsammans så kommer vi överleva, och någon kommer hitta oss.
Voimme edistyä vain, jos työskentelemme yhdessä.
Framgång är bara möjlig om vi samarbetar.
Haluan, että työskentelemme yhdessä.
Jag vill att vi jobbar ihop.
Työskentelemme yhdessä.
Työskentelemme yhdessä yhtiötä vastaan. niinkö?
Vi samarbetar mot bolaget.
Työskentelemme yhdessä.
Kun työskentelemme yhdessä, en ole täysin keskittynyt.
När vi jobbar tillsammans skulle jag inte kunna fokusera till 100.
Työskentelemme yhdessä, walsh.
Asumme ja työskentelemme yhdessä, watson.
Vi bor tillsammans, vi arbetar ihop, watson.
Työskentelemme yhdessä. jos haluat minut, otat myös heidät.
Vi arbetar tillsammans, vill du ha mig följer de med.
Niin työskentelemme yhdessä.
Det är så vi jobbar ihop.
Työskentelemme yhdessä.
Isäni on onnellinen, että työskentelemme yhdessä.
Det kommer glädja min pappa att vi jobbar ihop.
Työskentelemme yhdessä eikö?
Työskentelemme yhdessä.
Niilläkin kuluu energiaa, mutta työskentelemme yhdessä ja pidämme hauskaa.
De ger också ut mycket energi, men vi jobbar ihop och har kul under tiden.
Työskentelemme yhdessä sairaalassa.
Vi arbetar tillsammans på sjukhuset.
Älä nyt. työskentelemme yhdessä.
Vi jobbar tillsammans, inte sant?
Paremmat mahdollisuudet selvitä, jos työskentelemme yhdessä.
Det är bättre om vi jobbar ihop.
Työskentelemme yhdessä. miksi emme voisi syödä yhdessä?
Vi jobbar ihop så varför inte bryta bröd ihop?
Ei.- olen iloinen, että hän on kunnossa ja työskentelemme yhdessä.
Jag är glad att han är ok och att vi jobbar ihop igen.
Minä laadin maksumerkinnät. pyysin shaikhin allekirjoituksen, koska työskentelemme yhdessä.
Jag skrev ordrarna och han satte sin signatur eftersom vi jobbar ihop.

Tulokset: 87, Aika: 0.3248

"Työskentelemme yhdessä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää