TYÖSKENTELEN RUOTSIKSI

Käännös työskentelen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 713, Aika: 0.107

Esimerkkejä Työskentelen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He vihaavat,- että työskentelen heidän pankissa.
De hatar att jag jobbar på deras bank.
Mutta olen nyt tullut takaisin ja työskentelen vaimoni kanssa temppelissä.”.
Men nu är jag tillbaka och jag arbetar i templet tillsammans med min hustru.”.
Koska työskentelen täällä.
För att jag jobbar här.
En, työskentelen cambridgessa.
Nej. jag arbetar i cambridge.

Työskentelen kotoa käsin, koska minulla on perheasioita käsiteltävänä.
Jag jobbar hemma för att jag har lite familjesaker att ta hand om.
Hyvä mike, työskentelen alalla.
Bäste mike, jag arbetar inom industrin.
Työskentelen kukkaviljelmillä.
Jag jobbar med blommor.
Työskentelen yksin.
Jag jobbar själv.
Työskentelen yhteisön nykyisen toimivallan rajoissa.
Jag arbetar inom ramen för gemenskapens nuvarande befogenheter.
Työskentelen pankin lähellä.
Jag jobbar nära banken.
Työskentelen societyssa.
Jag arbetar i "samhället.
Työskentelen 15:ssä kerroksessa.
Jag arbetar på 15:e våningen.
Työskentelen baarissa.
Jag jobbar i en bar.
Työskentelen senõr aguilarille.
Jag jobbar åt señor aguilar.
Työskentelen, nukun, käyn kokouksissa.
Jag arbetar, sover, går på mötena.
Työskentelen karan rinnalla.
Jag jobbar tillsammans med kara.
Työskentelen toipumishuoneessa.
Jag arbetar i återvinningen.
Työskentelen myöhään.
Jag jobbar sent.
Työskentelen kidnappausten parissa.
Jag arbetar med kidnappningsfallen.
Anteeksi, barney. työskentelen yksin.
Ledsen, barney, jag arbetar ensam.
Työskentelen NCIS: lle washingtonissa.
Jag jobbar för NCIS i D.C.
Tämä tapahtuu aina, kun työskentelen myöhään.
Det händer alltid när jag jobbar sent.
Työskentelen toimistossa.
Jag arbetar på kontoret.
Haluan tietää, kenen kanssa työskentelen.
Jag vill veta vem jag jobbar med.
Työskentelen eräässä valtion virastossa.
Jag arbetar på en statlig byrå.
Työskentelen pankissa!
Jag jobbar på banken!
Työskentelen vitun baarissa.
Jag arbetar i en jävla bar.
Työskentelen hänen tyttärensä kanssa.
Jag jobbar med hans dotter.
Työskentelen parhaan sara montiel -imitaattorin kanssa.
Jag arbetar med den bästa imitatören av sara montiel.
Työskentelen puolipäiväisesti kirkolla.
Jag jobbar halvtid i kyrkan.

Tulokset: 713, Aika: 0.107

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työskentelen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää