TYÖSKENTELEN MIELUUMMIN RUOTSIKSI

Käännös Työskentelen mieluummin Ruotsiksi

Tulokset: 7, Aika: 0.0197

Esimerkkejä Työskentelen mieluummin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Siksi työskentelen mieluummin yksin.
Därför föredrar jag att arbeta ensam.
En ota ylennystä vastaan, koska työskentelen mieluummin täällä.
Jag tänker inte ta det, för jag vill hellre jobba här med dig.
Nähtyäni, mitä ihmiset tekevät toisilleen, työskentelen mieluummin poikkeavien kanssa.
Jag har sett män göra saker mot varandra.- Jag arbetar hellre med onormala.
Työskentelen mieluummin yksin.
Jag föredrar att jobba ensam.
Työskentelen mieluummin lääkkeiden parissa.
Jag föredrar att arbeta med utveckling av nya läkemedel.
Työskentelen mielummin terästehtaalla ja laulan Bruce Springsteenin lauluja.
Jag jobbar hellre på stålverket och sjunger Bruce Springsteen.
Työskentelen mieluummin heidän kanssaan kuin heitä vastaan ja toivon, että jaatte tämän näkemyksen kanssani.
Jag vill arbeta med dem snarare än mot dem och jag hoppas att ni delar denna åsikt.

Tulokset: 7, Aika: 0.0197

Katso myös


minä työskentelen
jag jobbar jag arbetar min arbetsplats
että työskentelen
att jag jobbar att jag arbetar för
työskentelen yksin
jag jobbar ensam jag arbetar ensam
mutta työskentelen
men jag jobbar jag är på men jag arbetar
työskentelen vain
jag jobbar bara jag arbetar bara jag jobbar endast
olen mieluummin
jag är hellre jag föredrar att vara jag vill vara
mieluummin kuin
hellre än snarare än i stället jag föredrar den annanstans än
olisin mieluummin
jag är hellre jag skulle hellre vara jag vill hellre vara jag hade hellre
kuolen mieluummin
jag dör hellre jag skulle hellre
mieluummin kuolen
jag dör hellre jag skulle hellre

Sanatarkasti käännös


työskentelen
- jag jobbar jag arbetar
mieluummin
- hellre föredrar snarare stället

"Työskentelen mieluummin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää