TYÖSKENTELEN MIELUUMMIN RUOTSIKSI

Käännös työskentelen mieluummin vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 7, Aika: 0.3415

Esimerkkejä Työskentelen Mieluummin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelen mieluummin yksin.
Työskentelen mieluummin lääkkeiden parissa.
Jag föredrar att arbeta med utveckling av nya läkemedel.
Siksi työskentelen mieluummin yksin.
Därför föredrar jag att arbeta ensam.
En ota ylennystä vastaan, koska työskentelen mieluummin täällä.
Jag tänker inte ta det, för jag vill hellre jobba här med dig.

Nähtyäni, mitä ihmiset tekevät toisilleen, työskentelen mieluummin poikkeavien kanssa.
Jag har sett män göra saker mot varandra.- jag arbetar hellre med onormala.
Työskentelen mielummin terästehtaalla ja laulan bruce springsteenin lauluja.
Jag jobbar hellre på stålverket och sjunger bruce springsteen.
Työskentelen mieluummin heidän kanssaan kuin heitä vastaan ja toivon, että jaatte tämän näkemyksen kanssani.
Jag vill arbeta med dem snarare än mot dem och jag hoppas att ni delar denna åsikt.

Tulokset: 7, Aika: 0.3415

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työskentelen mieluummin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää