TYÖSKENTELEN VAIN RUOTSIKSI

Käännös Työskentelen vain Ruotsiksi

Tulokset: 68, Aika: 0.0283

Esimerkkejä Työskentelen vain käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelen vain sokeissa pisteissä.
Jag jobbar bara i döda vinklar.
Työskentelen vain hautajaistoimistossa.
Jag jobbar bara på begravningsbyrån.
Työskentelen vain odotettua myöhempään. Selvä.
Jag jobbar bara lite senare än planerat.
En. Työskentelen vain hotellissa.
Jag jobbar bara på hotellet.
Työskentelen vain Komitealle.
Jag arbetar bara åt kommittén.
Ja työskentelen vain parhaiden kanssa.
Och jag jobbar endast med de bästa.
Työskentelen vain puutarhassani.
Jag arbetar bara i min trädgård.
Työskentelen vain Fredin kanssa.
Jag arbetar bara med Fred.
Työskentelen vain hänelle.
Jag jobbar bara för honom.
Työskentelen vain alalle tulevien amatöörityttöjen kanssa, joita ei ole vielä kuvattu.
Jag jobbar bara med amatörer som är nya i branschen och aldrig har
Sinä työskentelet vain metrossa.
Du jobbar ju bara på tunnelbanan.
Työskentelen vain itselleni.
Jag jobbar inte åt nån utan åt mig.
Työskentelen vain paperilla.
Det är så jag jobbar.
Työskentelin vain kaupassa.
Jag jobbade i butiken.
Olin Minette, ranskalainen kissa. Työskentelin vain huippuhotelleissa.
Jag var en fransk katt, som arbetade på topphotellen.
Työskentelen Vizzinille vain maksaakseni laskuni.
Jag arbetar åt Vizzini bara för att kunna leva.
Me olimme nopeita, Euroopan parlamentti ei siis työskentele vain ankarasti vaan myös nopeasti.
Vi har varit snabba- Europaparlamentet arbetar inte bara hårt utan också snabbt.
Mutta se ei ole minun suunnittelemani, koska se on liidokki,- ja minä työskentelen vain koneellisten kanssa.
Men det är inte min design, för den är en glidare, och det jobbar inte jag med.
Työskentelen vain työnjohdossa.
Jag är bara arbetsledare.
Minä vain työskentelen heille.
Nej, jag jobbar åt dem.
Kiitos vain, mutta työskentelen mielelläni yksin.
Tja, du... Tack, men nej tack. Jag jobbar helst ensam.
Luuletko, että miehet, joille työskentelen ovat vain rikollisia?
Tror ni att männen jag jobbar för är vanliga kriminella?
ja sen avulla voidaan osoittaa, että me emme työskentele vain kaupan ja talouden parissa.
i parlamentet, och att visa att vi gör mer än bara sysslar med handel och ekonomi.
Emme työskentele vain teidän kanssanne, vaan kaikkien.
Vi kommer inte arbeta tillsammans med bara er, vi jobbar med alla.
Työskentelen vain koneeni parissa.
Jag jobbar med datorn.
Työskentelen vain kunnon ohjaajien kanssa.
Jag ska jobba med en riktig regissör.
Yleensä työskentelin vain varikolla.
Mestadels så jobbade jag i depån.
Aluksi työskentelin vain pöytäni takana.
Jag jobbade vid ett skrivbord först.
Työskentelen vain yhden jutun parissa ja tarvitsen hänen apuaan.
Nej. Det är bara det att jag jobbar med ett fall och behöver hans hjälp.
Työskentelen, kun vain voin.
Jag arbetar när jag kan.

Tulokset: 68, Aika: 0.0283

Katso myös


työskentelen yksin
jag jobbar ensam jag arbetar ensam
työskentelen paljon
jag jobbar mycket jag arbetar hårt jag arbetar mycket jag jobbar ofta jag jobbar hårt
työskentelen kotona
jobba hemma jobbar här hemma jag arbetar hemma
työskentelen myöhään
jag jobbar sent jag ska jobba sent jobbar sena kvällar arbetar sent att arbeta länge
työskentelen mieluummin
jag föredrar att arbeta jag arbetar hellre jag föredrar att jobba jag vill hellre jobba
haluan vain
jag vill bara
ei vain
inte bara inte enbart inte endast
voin vain
jag kan bara allt jag kan jag kan endast
yritän vain
jag försöker bara jag vill bara
pitää vain
behöver bara måste bara ska bara

Sanatarkasti käännös


työskentelen
- jag jobbar jag arbetar
vain
- bara endast helst enbart allt

"Työskentelen vain" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää