TYÖSKENTELETKÖ RUOTSIKSI

Käännös Työskenteletkö Ruotsiksi

Tulokset: 119, Aika: 0.1128

Työskenteletkö
jobbar du arbetar du för

Esimerkkejä Työskenteletkö käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskenteletkö postissa?
Jobbar du på Posten? -Ja?
Työskenteletkö hänelle?
Arbetar du för honom?
Työskenteletkö vielä AV-keskuksessa?
Jobbar du fortfarande på audiovisuella centralen?
Työskenteletkö radioasemalla?
Jobbar du på en radiostation?
Työskenteletkö pankille?
Arbetar du för banken?- Nej?
Työskenteletkö öisin nyt?
Jobbar du på kvällen nu?
Työskenteletkö Benjamin Linukselle?
Arbetar du för Benjamin Linus?
Työskenteletkö aina yksin?
Jobbar du alltid på egen hand?
Työskenteletkö Burnsonille?
Arbetar du för Burnson?
Työskenteletkö vieläkin Buy Moressa?
Jobbar du fortfarande på Buy More?
Työskenteletkö valtiolle?
Arbetar du för regeringen?
Työskenteletkö sisäiselle valvonnalle?
Arbetar du för IAB?
Työskenteletkö Lyndon Biggsille?
Jobbar du på Lyndon Biggs?
Työskenteletkö veljelleni?
Arbetar du för min broder?
Työskenteletkö kellarissa?
Jobbar du i källaren?
Työskenteletkö Thomas Carterin kanssa CIA:ssa?
Jobbar du med Thomas Carter på CIA?
TyöskenteletköCIA?
Arbetar du för CIA?
Työskenteletkö CIA-agentti Thomas Carterin kanssa?
Jobbar du med Thomas Carter, som är CIA-agent?
Työskenteletkö Sidneylle?
Arbetar du för Sidney?
Työskenteletkö heille?
Arbetar du för dem?
Työskenteletkö Morganseilla?
Jobbar du åt Morgans?
Työskenteletkö kuvaamossa?
Jobbar du i fotobutiken?
Työskenteletkö Kultissa?
Arbetar du för Cult?
Työskenteletkö minulle vai oikeusministeriölle?
Arbetar du för mig eller för justitiedepartementet?
Työskenteletkö siellä?
Jobbar du där?
Työskenteletkö kirjanpitäjänä?
Jobbar du som revisor?
Työskenteletkö hänen kanssaan?
Arbetar du för honom?
Työskenteletkö täällä?
Jobbar du här?
Työskenteletkö NSA: lle?
Jobbar du åt NSA?
Työskenteletkö täällä tänään?
Jobbar du här ikväll?

Tulokset: 119, Aika: 0.1128

Katso myös


työskenteletkö täällä
jobbar du här arbetar du här
työskenteletkö hänelle
jobbar du åt honom arbetar för henne

S Synonyymit "työskenteletkö"


töissä
sinä teet
teetkö
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää