TYÖSKENTELETTE MYÖHÄÄN RUOTSIKSI

Käännös työskentelette myöhään vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 7, Aika: 0.1196

Esimerkkejä Työskentelette Myöhään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelette myöhään.
Tehän työskentelette myöhään.
Jobbar sent idag?
Työskentelette myöhään, herra brenner. lhailtavaa.
Ni arbetar sent, mr brenner. det är beundransvärt.

Aloitetaan. työskentelemme myöhään tämän parissa.
Lisasta ja minusta tuli läheisiä. sitten viime vuonna... työskentelimme myöhään eräänä yönä ja.
Lisa och jag kom varandra nära förra året, när vi jobbade vi sent en natt.
Keskustelen mielelläni siitä, kuinka myöhään työskentelemme iltaisin ja kuinka aikaisin nousemme aamulla, sillä pyrimme turvaamaan tänä viikonloppuna sopimuksen, jonka katsomme tarpeelliseksi euroopan unionin tulevaisuudelle.
Så jag kan gärna diskutera hur sent vi arbetar och hur tidigt vi stiger upp på morgnarna under ansträngningarna för att säkra den uppgörelse i helgen som vi anser vara nödvändig för eu:s framtid.

Tulokset: 7, Aika: 0.1196

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää