TYÖSKENTELETTE MYÖHÄÄN RUOTSIKSI

Käännös Työskentelette Myöhään Ruotsiksi

Tulokset: 6, Aika: 0.0197

Esimerkkejä Työskentelette Myöhään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tehän työskentelette myöhään?
Jobbar sent idag?
Työskentelette myöhään.
Ni jobbar sent.
Työskentelette myöhään, herra Brenner. lhailtavaa.
Ni arbetar sent, mr Brenner. Det är beundransvärt.
Aloitetaan. Työskentelemme myöhään tämän parissa.
Vi kommer att arbeta länge idag.
Lisasta ja minusta tuli läheisiä. Sitten viime vuonna... Työskentelimme myöhään eräänä yönä ja.
Lisa och jag kom varandra nära förra året, när vi jobbade vi sent en natt.
Keskustelen mielelläni siitä, kuinka myöhään työskentelemme iltaisin ja kuinka aikaisin nousemme aamulla, sillä pyrimme turvaamaan tänä viikonloppuna sopimuksen, jonka katsomme tarpeelliseksi Euroopan unionin tulevaisuudelle.
Så jag kan gärna diskutera hur sent vi arbetar och hur tidigt vi stiger upp på morgnarna under ansträngningarna för att säkra den uppgörelse i helgen som vi anser vara nödvändig för EU:s framtid.

Tulokset: 6, Aika: 0.0197

Katso myös


kenelle työskentelette
vem jobbar du för vem arbetar ni för
missä työskentelette
var arbetar ni var jobbar ni var du jobbar
liian myöhään
för sent alltför sent för länge
näin myöhään
sent såhär sent jag är sen
myöhään illalla
sent kvällen sent natten
niin myöhään
sent länge
melko myöhään
ganska sent rätt sent ganska tidigt mycket sent relativt sent

Sanatarkasti käännös


työskentelette
- ni arbetar jobbar
myöhään
- sent länge
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää