TYÖSKENTELEVÄN RUOTSIKSI

Käännös työskentelevän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 92, Aika: 0.0936

Esimerkkejä Työskentelevän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sanotko minun työskentelevän reginan- kanssa vai häntä vastaan?
Antyder du att jag jobbar med regina eller emot henne?
Haluan poliisin työskentelevän armeijan kanssa tiesuluilla.
CHP ska arbeta med militären med att sätta upp vägspärrar.
Kuka kertoi hänen työskentelevän atomien kanssa?
Vem sa att han jobbar med atomer?- fargo.
Näin hänen työskentelevän sulkurenkaan kanssa.
Jag såg honom jobba på sin d-link.

Tiedämme molemmat sinun työskentelevän erikoisvarmassa vankilassa. kolme sataa metriä florencen alla.
Båda vet vi att du jobbar på en sluten säkerhetsanstalt... 330 meter under florence.
Joku toimistolta kertoi sinun työskentelevän täällä, joten ajattelin tulla tervehtimään.
Någon från kontoret sa att du jobbade här, så jag tänkte... säga hej.
Millä osastolla haluat minun työskentelevän?
På vilken avdelning ska jag jobba?
Minkä takia luulet minun työskentelevän tällä lailla?
Varför tror du att jag jobbar så här?
En odottanut... lrena sanoi sinun työskentelevän ulkona eläinten kanssa.
Jag väntade mig inte.. jag menar, irena sa att du jobbade utomhus med djur.
Haluan lyonin perheen työskentelevän yhdessä.
Jag vill att lyon familjen jobbar tillsammans.
FBI ei edes myönnä hänen työskentelevän siellä.
FBI skulle aldrig medge att han arbetar där. det är topphemligt.
Haluat minun työskentelevän kanssasi?
Vill du att jag ska jobba med dig?
Haluan heidän työskentelevän yhdessä.
Jag vill att de ska jobba ihop.
Tiesin sinun työskentelevän jasonin kanssa.
Jag visste att du jobbade med jason.
Tuolla on ihmisiä, jotka eivät halua meidän työskentelevän yhdessä.
Det finns de där ute som inte vill att vi jobbar ihop, elliot.
Haluatteko minun työskentelevän täällä?
Vill du att jag arbetar härinne?
Isä olisi halunnut minun työskentelevän tänään, usko pois.
Min pappa hade velat att jag jobbade idag, tro mig.
Jos luulet minun työskentelevän hallitukselle,- minun on parasta erottaa räätälini.
Kära du, om du tror att jag jobbar åt regeringen måste jag avskeda min skräddare.
Pidän siitä, kun katselet minun työskentelevän.
Sen gillar jag när du ser mig jobba.
Kuulin hänen työskentelevän täällä.
Någon sa att han jobbar här.
En tiennyt sinun työskentelevän täällä.
Jag visste inte att du jobba här.
Kaikki luulivat sinun ja ryhmäsi työskentelevän piken kanssa.
Alla trodde du och ditt team jobbade med pike.
Paitsi jos haluat minun työskentelevän täällä.
Om du inte vill att jag jobbar här ute?
Tahdotteko minun työskentelevän pimeässä?
Vill ni jag ska jobba i mörker?
Kaikki sanovat sinun työskentelevän kadulla.
De sa att du jobbade på gatan.
Miksi luulet minun työskentelevän näin nopeasti?
Varför tror du jag jobbar så fort?
En ole aiemmin nähnyt sinun työskentelevän kentällä.
Jag har alldrig sett dig jobba på fältet innan.
Komission lähetystöissä työskentelevän paikallisen henkilöstön eläkejärjestelmä.
Pensionssystem för lokal personal vid kommissionens delegationer.
Tämän vuoksi on perusteltua lisätä näissä valiokunnissa työskentelevän parlamentin ja ryhmien sihteeristöjen alaisen henkilöstön määrää.
Detta motiverar en personalförstärkning för parlamentets och partigruppernas sekretariat i dessa utskott.
Luulin cassien työskentelevän huumeyksikössä.
Jag trodde cassie jobbade med att stoppa narkotika.

Tulokset: 92, Aika: 0.0936

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää