TYÖSKENTELEVÄN RUOTSIKSI

Käännös Työskentelevän Ruotsiksi

Tulokset: 110, Aika: 0.0454

Esimerkkejä Työskentelevän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Luulen Dalen työskentelevän yhden tutkimamme terroristiryhmän kanssa?
Jag tror att Dale arbetar med en av terroristgrupperna vi utredde.- Menar du att Dale är en förrädare?
Haluan kaikkien työskentelevän siinä.
Alla måste jobba på det.
FBI ei edes myönnä hänen työskentelevän siellä.
FBI skulle aldrig medge att han arbetar där. Det är topphemligt.
Näin hänen työskentelevän sulkurenkaan kanssa.
Jag såg honom jobba på sin D-link.
Haluatteko minun työskentelevän täällä?
Vill du att jag arbetar härinne?
Haluan poliisin työskentelevän armeijan kanssa tiesuluilla.
CHP ska arbeta med militären med att sätta upp vägspärrar.
Haluaisin sinun työskentelevän apulaisenani ja aisaparina.
Jag vill att du ska jobba för mig som min assistent.
Sanotko minun työskentelevän Reginan- kanssa vai häntä vastaan?
Antyder du att jag jobbar med Regina eller emot henne?
Millä osastolla haluat minun työskentelevän?
På vilken avdelning ska jag jobba?
Kuka kertoi hänen työskentelevän atomien kanssa?
Vem sa att han jobbar med atomer?- Fargo?
Joku toimistolta kertoi sinun työskentelevän täällä, joten ajattelin tulla tervehtimään.
Någon från kontoret sa att du jobbade här, så jag tänkte... säga hej.
Haluat minun työskentelevän kanssasi?
Vill du att jag ska jobba med dig?
En odottanut... lrena sanoi sinun työskentelevän ulkona eläinten kanssa.
Jag väntade mig inte.. Jag menar, Irena sa att du jobbade utomhus med djur.
Tiedämme molemmat sinun työskentelevän erikoisvarmassa vankilassa. Kolme sataa metriä Florencen alla.
Båda vet vi att du jobbar på en sluten säkerhetsanstalt... 330 meter under Florence.
Tiesin sinun työskentelevän Jasonin kanssa.
Jag visste att du jobbade med Jason.
Minkä takia luulet minun työskentelevän tällä lailla?
Varför tror du att jag jobbar så här?
Haluan heidän työskentelevän yhdessä.
Jag vill att de ska jobba ihop.
Haluan Lyonin perheen työskentelevän yhdessä.
Jag vill att Lyon familjen jobbar tillsammans.
Tahdotteko minun työskentelevän pimeässä?
Vill ni jag ska jobba i mörker?
Kaikki luulivat sinun ja ryhmäsi työskentelevän Piken kanssa.
Alla trodde du och ditt team jobbade med Pike.
Tuolla on ihmisiä, jotka eivät halua meidän työskentelevän yhdessä.
Det finns de där ute som inte vill att vi jobbar ihop, Elliot.
Kaikki sanovat sinun työskentelevän kadulla.
De sa att du jobbade på gatan.
Siksi haluan Maggien työskentelevän kanssani.
Därför vill jag att Maggie jobbar med mig.
Kuulin hänen työskentelevän täällä.
Någon sa att han jobbar här.
Sean sanoi Erikan työskentelevän yksin, mutta haluan olla täysin varma. Selvä.
Sean sa att Erika arbetade ensam, men jag måste vara säker.
Haluaisin myös hänen työskentelevän tässä osastossa.
Jag skulle vilja att han också arbetade för den avdelningen.
Komission lähetystöissä työskentelevän paikallisen henkilöstön eläkejärjestelmä.
Pensionssystem för lokal personal vid kommissionens delegationer.
Tämän vuoksi on perusteltua lisätä näissä valiokunnissa työskentelevän parlamentin ja ryhmien sihteeristöjen alaisen henkilöstön määrää.
Detta motiverar en personalförstärkning för parlamentets och partigruppernas sekretariat i dessa utskott.
Kenelle luulet minun työskentelevän?
Vem tror du jag arbetar för?
Voisin kuvitella hänen työskentelevän turvapaikan kaltaisessa paikassa.
Jag kunde se honom arbeta på ett ställe som Fristaden.

Tulokset: 110, Aika: 0.0454

Katso myös


työskentelevän henkilöstön
för den personal som arbetar personalen som ska arbeta

"Työskentelevän" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää