TYÖSKENTELEVÄTKÖ RUOTSIKSI

Käännös työskentelevätkö vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 61, Aika: 0.1093

Esimerkkejä Työskentelevätkö käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelevätkö rachel ja monica siellä?
Jobbar monica och rachel där?
Kysyitkö john-sedästä? työskentelevätkö he yhdessä?
Frågade du om hon jobbar med john?
Työskentelevätkö he vai onko heillä kokous siellä?
Jobbar de eller har de möte?
on oma hyvin erilainen työskentelytapansa. epäselvää sen sijaan on, työskentelevätkö myös jäsenvaltiot eri tavoin, vaikka tiedämmekin kokemuksesta, että pienet
varje generaldirektorat har sitt eget mycket annorlunda sätt att arbeta, men det är inte tydligt om medlemsstaterna också arbetar på olika sätt, även om erfarenheterna säger oss att

Todennäköisesti hän on jossain työskentelemässä kovasti.
Han arbetar nog hårt någonstans.
Sanoit työskenteleväsi tässä lähellä.
Du sa att du arbetar i närheten.
En todellakaan halua sinun työskenteleväsi tänään.
Jag vill inte att du arbetar i dag.
Briteille työskentelevänä agenttina hans oli toimittanut laittomat piirustukset.
I egenskap av agent som arbetade för britterna hade hans tillhandahållit ritningarna.
Hän löysi harlon blockin isän työskentelemästä pellolta.
Harlon blocks far arbetade ute på fälten.
Et vitsaillut, kun sanoit työskenteleväsi myöhään.
Du sa att du skulle jobba sent. du skojade inte.
Miksi et kertonut työskenteleväsi isälleni? ota rauhallisesti.
Varför sa du inte att du jobbade för min pappa?
Mutta sanoit työskenteleväsi myöhään myös.
Men du sa att du arbetade sent, också.
Jos kieltäydyt työskentelemästä minulle, otan hänen sielunsa korvauksena.
Vägrar du att arbeta med mig, så blir hennes själ förverkad.
Sanoit työskenteleväsi kahvilassa.
Så du jobbar på kafé?
Tiedätkö työskenteleväsi sellaisen laskuun?
Vet du om att du arbetar för en?
Olin varmaan työskentelemässä ulkopuolella kun se räjähti.
Jag måste ha arbetat utanför när ikaros exploderade.
Näetkö itsesi työskentelemässä buy moressa loppuelämäsi ajan?
Ser du dig själv jobba på buy more i ett längre perspektiv?
Koska tiesit työskenteleväsi tässä jutussa nähtyäsi tulevaisuuden näkysi.
För du visste att du skulle jobba med det här fallet, ifrån din framåtglimt.
Hän oli työskentelemässä madagaskarilaisessa sademetsässä ilman satelliittiyhteyttä.
Hon hade jobbat i en regnskog i madagaskar utan sattellittäckning.
Kieltäydyn työskentelemästä teille, joten en vanno valaa.
Jag vägrar jobba för er, så jag svär inte eden.
He voittivat taistelun valtavilla ponnistuksillaan työskentelemällä yötä päivää.
Och de vann striden genom sina imponerande insatser. de arbetade dag och natt.
En saavuta rikkauksia työskentelemällä markin kanssa.
Jag lär inte bli rik på att jobba med mark.
Aioin sanoa" työskentelemässä.
Jobbar. jag skulle säga jobbar.
Meillä on pieni agenttiarmeija työskentelemässä.
Vi har en liten armé med agenter som jobbar där ute.
Hän on" etsimässä itseään" työskentelemällä etelä-amerikassa.
Hon "förverkligar sig själv" med arbete i sydamerika.
Lakkaa työskentelemästä mickille.
Du måste sluta jobba för mick.
Tämä on väärin. meepiä pitäisi muistaa työskentelemällä entistä kovemmin.
Vi borde hedra meep genom att jobba ännu hårdare.
Toivon, että vammanne ei estä teitä työskentelemästä.
Er skada hindrar väl inte ert arbete, hoppas jag?
En voinut selviytyä muuta kuin työskentelemällä pomoille.
Enda sättet att överleva var att arbeta för cheferna.

Tulokset: 61, Aika: 0.1093

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää