TYÖSKENTELIMME KOVASTI RUOTSIKSI

Käännös työskentelimme kovasti vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 35, Aika: 0.5257

Esimerkkejä Työskentelimme Kovasti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelimme kovasti tämän eteen.
Työskentelimme kovasti, rakentaaksemme hyvän, rehellisen elämän.
Han jobbade hårt för att skapa ett gott, hederligt liv.
Työskentelimme kovasti. toimme kumia brasiliasta ja istutimme sitä tänne.
Vi arbetade hårt och tog gummiträd från brasilien och planterade här.
Työskentelimme kovasti päästäksemme johtoon. meidän ei pitäisi heittää sitä hukkaan.
Vi har ju jobbat hårt för den.

Työskentelimme kovasti, jotta kaikki olisi täydellistä, jotta kaikki näkisivät sen niin kuin pitääkin.
Vi jobbade hårt för att få varje detalj korrekt så alla kunde se hur den var menad att se ut.
Tiedät, kuinka kovasti työskentelimme tämän eteen.
Du vet hur hård vi har arbetat med detta.
Työskentelimme erittäin kovasti yhdessä puheenjohtajavaltio meksikon kanssa.
Vi arbetade väldigt hårt tillsammans med det mexikanska ordförandeskapet.
Ymmärrän. työskentelemme kovasti tarjotaksemme sinulle suojelua.
Och vi arbetar hårt för att skydda dig.
Joo, jos työskentelemme kovasti pari vuotta.
Ja, om vi delbetalar och jobbar hårt i några år.
Tervehdin teitä kaikkia- jotka työskentelette kovasti operaatio brute forcessa.
Vi vill säga hej till alla er där ute som har jobbat så hårt i operation råstyrka.
Me, euroopan sosiaalidemokraatit, työskentelemme kovasti varmistaaksemme, että kuluttajansuoja pysyy keskeisenä aiheena.
Vi socialdemokrater i europa arbetar hårt för att konsumentskyddet ska stå i centrum.
Isäsi ja minä työskentelemme kovasti pitääksemme katon pään päällä ja ruokaa pöydällä.
Din far och jag jobbar hårt för att vi ska ha tak över huvudet och mat på bordet.
Haluaisin sanoa jäsen gebhardtille ja jäsen de clercqille, jotka ottivat tämän esiin, että työskentelemme kovasti yhteisön patentin toteuttamiseksi.
Jag skulle vilja säga till gebhardt och till de clercq, som nämnde detta, att vi verkligen arbetar hårt för att förverkliga möjligheten att få till stånd ett gemenskapspatent.
Työskentelemme niin kovasti, että joskus on mukava vetelehtiä- ja tehdä jotain typerää.
Vi arbetarhårt, ibland är det skönt att löjla sig och göra något dumt.
Tästä lähtien me työskentelemme kaikki yhtä kovasti. onko selvä?
Från och med nu ska alla arbeta lika hårt.
pakollista rento asenne, mutta älä anna niiden rento tyyli tyhmä sinulle- työskentelemme kovasti tarjota vieraille todellisen" san diego" kokemus.
avslappnade attityd, men låt inte deras laidback stil dåredu- vi arbetar hårt för att ge våra gäster en äkta "san diego" upplevelse.
pakollista rento asenne, mutta älä anna niiden rento tyyli tyhmä sinulle- työskentelemme kovasti tarjota vieraille todellisen" san diego" kokemus.
avslappnade attityd, men låt inte sin laidback stil dåredu- vi arbetar hårt för att ge våra gäster med en riktig "san diego" upplevelse.
pakollista rento asenne, mutta älä anna niiden rento tyyli tyhmä sinulle- työskentelemme kovasti tarjota vieraille todellisen" san diego" kokemus.
avslappnad inställning, men låt inte deras laidback stil dåredu- vi arbetar hårt för att ge våra gäster med en riktig "san diego" upplevelse.
Työskentelemme niin kovasti tutkiaksemme jumalan töitä ja silti en voi ymmärtää kirjoituksia joiden parissa sinä ja muut painiskelette.
Vi arbetarhårt med att studera guds verk. men ändå kan jag inte förstå skrifterna som du och de andra kämpar med.
pakollista rento asenne, mutta älä anna niiden rento tyyli tyhmä sinulle- työskentelemme kovasti tarjota vieraille todellisen" san diego" kokemus.
avslappnade attityd, men låt inte deras laidback stil dåredu- vi arbetar hårt för att ge våra gäster med en riktig "san diego" upplevelse.
Komission jäsen.-( EN) työskentelemme todellakin hyvin tosissamme ja kovasti mahdollistaaksemme neuvotellun sopimuksen.
Ledamot av kommissionen.-( EN) vi arbetar verkligen mycket seriöst och mycket hårt för att förhandla fram en lösning.
viihdyn jäällä hänen kanssaan", ylisti entinen rangers luonnos poimia." työskentelemme kovasti, ja se on perusta meidän linja. me heittää kiekkoa edessä ja kaada net.
på isen med honom", hyllade den tidigare rangers valomgången. "vi jobbar hårt, och det är grunden för vår linje.
Arvoisa komission jäsen, työskentelemme kovasti erika III -paketin eteen,- jonka kehittämisessä neuvosto ei ole osoittanut paljoakaan mielenkiintoa parlamentin kehotuksia
Herr kommissionsledamot! vi arbetar hårt på erika iii-paketet, som rådet visar litet intresse för att skräddarsy efter parlamentets önskemål, för
Tähän liittyvän hyväksynnän saavuttaminen olisi todellakin käänteentekevää pienille ja keskisuurille yrityksille, minkä vuoksi työskentelemme erittäin kovasti sen puolesta ja luotamme myös siihen, että jäsenvaltiot voivat
en vändpunkt för små och medelstora företag, och därför arbetar vi mycket hårt med detta och litar också på att medlemmarna kommer
Älkää luulko, että tämä oli vain sattumaa, sillä me työskentelimme kovasti sen eteen.
Ni ska dock inte tro att detta var en slump- det krävdes hårt arbete från alla parter.
EN työskentelemme virastossa kovasti yhteentoimivuuden vuoksi.
EN på byrån arbetar vi mycket hårt med interoperabilitet.
Ulkoasioissa työskentelemme kovasti länsi-balkanin maiden sekä venäjän kanssa valmistellaksemme alueellisia arvioita järjestäytyneen rikollisuuden uhkista.
När det gäller utrikesfrågor arbetar vi hårt för att ryssland och länderna på västra balkan ska färdigställa regionala bedömningar av hoten från den organiserade brottsligheten.
Tästä syystä työskentelemme juuri nyt kovasti sisällön parissa.
Därför är vårt arbete nu när det gäller innehållet intensivt.
Työskentelemme kovasti löytääksemme mistä tämä virus tuli, hoitaaksemme- ja rokottaaksemme sitä vastaan, jos vain voimme.
Vi arbetar mycket hårt för att ta reda på där detta virus kommer ifrån, behandla det... och vaccinera mot den, om vi kan.

Tulokset: 35, Aika: 0.5257

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työskentelimme kovasti" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää