TYÖSKENTELIN RUOTSIKSI

Käännös Työskentelin Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 327, Aika: 0.0298

Esimerkkejä Työskentelin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelin hetken.
Jag jobbade ett tag.
Työskentelin kaupungin kaavoitustoimistossa.
Jag jobbade med stadsplaneringen.
Kun työskentelin siirrin alustalla niin yhteydet katkesivat.
Jag arbetade på transportplattan när komlänken bröts.
Kun työskentelin sinulle ja sanomalehdelle. Katsele, havainnoi.
När jag arbetade för dig, på tidningen.
Muut lause esimerkkejä
Työskentelin cylonien parissa.
Jag jobbade med cyloner.
Kolme vuotta työskentelin tälle terroristille.
Jag arbetade med den här terroristen i tre år.
Eräs kaveri, jonka kanssa työskentelin.
En kille jag jobbade med.
Työskentelin projektin kimpussa, joka ei olisi kaivannut sitä.
Jag arbetar med ett projekt som behöver o-fungera.
Toisena päivänä työskentelin edelleen, mutta ilman vettä minua alkoi huimata.
Dag två, jag arbetar fortfarande, men utan vatten är jag yr.
Työskentelin jonkin aikaa Texasin pohjoisosissa.
Jag arbetade i norra Texas ett tag.
Työskentelin vankilassa, josta hän pakeni.
Jag jobbade i fängelset han rymde ifrån.
Työskentelin kuoripoikana.
Jag arbetar som korgosse.
Työskentelin siellä eräässä laboratoriossa.
Jag arbetade i ett laboratorium där.
Työskentelin appelsiinitarhoilla perheeni kanssa.
Jag jobbade på en apelsinodling med min familj.
Siksi hallitus keskeytti hankkeen, jonka parissa työskentelin 6 vuotta.
På grund av det ställde regeringen in ett projekt som jag jobbat med i sex år.
Saanko kysyä, mistä tiesit missä työskentelin?
Tillåter ni mig att fråga om hur ni visste var jag arbetar?
Työskentelin todella kovasti sen projektin eteen.
Jag arbetade väldigt hårt med projektet.
Työskentelin kolme päivää sen algoritmin.
Jag jobbade i tre dagar på en algoritm.
Työskentelin Juárezissa.
Jag jobbade i Juárez.
Työskentelin kotiopettajattarena.
Jag arbetade som guvernant.
Kuten työskentelin veljesi kanssa.
Precis som jag jobbade med din bror.
Työskentelin orpokodissa.
Jag arbetade på barnhemmet.
Työskentelin vankilakuljetuksissa Salt Lake Cityssä.
Jag jobbade på en fångtransport i Salt Lake City.
Työskentelin Valkoisessa talossa neljä vuotta, samoin vaimoni.
Jag arbetade i Vita huset i fyra år, precis som min fru.
Työskentelin silkkitehtaalla, mutta se jouduttiin sulkemaan.
Jag jobbade i en sidenfabrik, men den tvingades stänga.

Tulokset: 327, Aika: 0.0298

Katso myös


kun työskentelin
när jag jobbade när jag arbetade
työskentelin siellä
jag jobbade där arbetade där
työskentelin kovasti
jag jobbade hårt har jobbat hårt jag hade arbetat hårt
jonka kanssa työskentelin
som jag har arbetat tillsammans med som jag jobbade med på som jag arbetade tillsammans med på som jag samarbetat med

S Synonyymit "työskentelin"


"Työskentelin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää