TYÖSKENTELIN SIELLÄ RUOTSIKSI

Käännös työskentelin siellä vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 24, Aika: 0.2834

Esimerkkejä Työskentelin Siellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työskentelin siellä.
Pikaruokalassa, työskentelin siellä.
I korvståndet, jag jobbade där.
Työskentelin siellä useita vuosia.
Jag jobbade där i många år!
Työskentelin siellä.

Työskentelin siellä 15 vuotta.
Jag jobbade där i femton år.
Tiedän, sillä työskentelin siellä ennen.
Jag vet det för jag jobbade där.
Marie meni collegeen lontoossa, kun työskentelin siellä.
Marie gick på college i london när jag arbetade där.
Muistakaa: olin teitä fiksumpi ennen kuin työskentelin siellä.
Kom ihåg attjag var smartare än ni innanjag arbetade där.
Olin teitä fiksumpi, kun työskentelin siellä.
Jag var smartare närjag arbetade där.
Työskentelin siellä ennen.
Minä työskentelen siellä myös.
Jag jobbar där också.
Jos työskentelen siellä, edustan maailman ilkeimpiä yrityksiä.
Om jag jobbar där, så representerar jag de mest onda företagen i världen.
Työskentelen siellä, pelastan ihmishenkiä.
Jag jobbar där, tänker, räddar livet på folk.
Mitä?- en tahdo, että työskentelet siellä.
Jag vill inte att du jobbar där.
Miksi hän ei työskentele siellä?
Vadå varför?- varför har han inte jobbat där?
Työskentelet siellä itsekin. täytyykö sinun kysyä?
Du jobbar där, du måste fråga.
Sanoin jo sata kertaa. työskentelen siellä!
Jag sa ju att jag arbetar här!
En halua, että työskentelet siellä enää.
Jag vill inte att du jobbar där mer.
Työskentelen siellä ja puhun jatkuvasti englantia.
Jag jobbar där och pratar engelska hela tiden.
Naiset eivät työskentele siellä omasta tahdostaan, mikä tarkoittaa, että jotain on tehtävä.
Att dessa kvinnor inte kommer att arbeta av egen fri vilja betyder att något måste göras.

Tulokset: 24, Aika: 0.2834

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Työskentelin siellä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää