TYÖSKENTELIVÄT RUOTSIKSI

Käännös työskentelivät vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 105, Aika: 0.0999

Esimerkkejä Työskentelivät käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Valtiosektorin palkansaajat työskentelivät keskimäärin 1672 tuntia vuonna 2016.
Löntagarna inom den statliga sektorn arbetade i genomsnitt 1672 timmar år 2016.
Ihmisiä, jotka työskentelivät siellä oli erittäin mukavaa.
Killen som jobbade där var dessutom mycket trevlig.
Tutustuin moniin, jotka työskentelivät laivoilla, koska olin itsekin merimies.
Jag lärde känna många som arbetade på fartygen, eftersom jag själv var sjöman.
He työskentelivät sähköjen parissa tänään.
Dom jobbade med elsystemet idag.

Hän ja zus työskentelivät yhdessä 30 vuotta.
Han och zus arbetade tillsammans i 30 år.
Ihmisiä, jotka työskentelivät siellä oli erittäin mukavaa.
Människorna som arbetar där är också riktigt trevliga.
Pietilä ja tove jansson elivät ja työskentelivät yhdessä 1950-luvun puolivälistä alkaen.
Pietilä och tove jansson levde och arbetade tillsammans från mitten av 1950-talet.
He työskentelivät kaivannossa siirroksen päällä.
De jobbade i ett dike vid förkastningen.
Ne samat henkilöt, jotka työskentelivät liikennevalvonnassa, työskentelevät nyt poliisilaitoksissa.
Bilinspektörerna är precis som de poliser som jobbar med trafikövervakning anställda inom polisen.
Khz titanium torvi työskentelivät rinta pinnoite palvelun erikoista ultraääni etiketti halkaisu kone.
Khz titanium horn arbetar sida beläggning service, speciellt för ultraljud etiketten skärning maskin.
Ne samat henkilöt, jotka työskentelivät liikennevalvonnassa, työskentelevät nyt poliisilaitoksissa.
Bilinspektörerna är, liksom de polismän som arbetar med trafikövervakning, anställda vid polismyndigheterna.
Missä ovat bajoraaniupseerit jotka työskentelivät tähtilaivaston kanssa.
Var är de bajoranska officerarna som jobbar med stjärnflottan?
Ikävöin yhdessäoloa- ja sitä miten kaikki osallistuivat ja työskentelivät yhdessä.
Jag kommer att sakna att vi fått vara tillsammans och alla hjälpte till och arbetade.
Mikä on heidän historiansa? tiedät hyvin, että he työskentelivät yhdessä puolustusministeriössä.
De jobbade ihop på DOD.
He työskentelivät yhdessä.
De jobbade ihop.
Kaikki valkoiset... ja kiinalaiset kaivajat työskentelivät yhdessä?
Alla vita gruvarbetarna och de kinesiska arbetade tillsammans?
Mahdollisesti hän ja lynn työskentelivät yhdessä.
Det är möjligt att david wong och lynn arbetade tillsammans.
Luulen että he työskentelivät läpi yön.
De jobbade sig igenom på natten.
Opiskelivat yhdessä purjehtivat yhdessä ja työskentelivät tehtaalla yhdessä.
De pluggade ihop seglade ihop, och arbetade på fabriken ihop.
Miehet työskentelivät kaivoksen alaosassa, kun se romahti.
Männen jobbade i den lägre halvan av gruvan när den kollapsade.
Kaikki työskentelivät minulle.
Alla jobbade åt mig.
Kidwell ja peary työskentelivät ulkomailla.
Kidwell och peary arbetade utomlands.
Poliisipäällikkö onnitteli 20 tutkijaa, jotka työskentelivät kellon ympäri jutun parissa.
Misstänkt gripen polischefen gratulerar 20 poliser som jobbade dygnet runt med fallet.
Kaikki uhrit olivat limetinpoimijoita, jotka työskentelivät ja asuivat pelloilla.
Alla offren var limeplockare som arbetade och levde på fälten.
Harry sanoi, että vietit aikaa rouva renin kanssa, kun hän ja professori työskentelivät.
Du var med fru ren när harry och professorn arbetade.
Kaksi puukotusta viikossa. molemmat työskentelivät terveyskeskuksessa. tiedän.
Två knivdåd på en vecka och båda jobbade på kliniken.
Konstaapeli calden ja hänen parinsa, konstaapeli leroy wasley- työskentelivät soluttautuneena kokaiini kaupassa.
Officer calden och hans partner, officer leroy wasley jobbade på ett kokaintillslag.
He yrittävät tappaa minut ja kaikki, jotka työskentelivät siellä.
De försöker döda alla som jobbade där.
He työskentelivät proctorille.
De här två killarna jobbade åt kai proctor.
Niinkö kauan he työskentelivät yhdessä?
Har de jobbat ihop så länge?

Tulokset: 105, Aika: 0.0999

KATSO MYÖS

Katso myös


"Työskentelivät" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää