TYÖSSÄÄN RUOTSIKSI

Käännös työssään vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 337, Aika: 0.1144

Esimerkkejä Työssään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Komissio työssään- yhteenvetokertomus- euroopan komissio.
Kommissionens arbete- sammanfattande rapport- europeiska kommissionen.
Tapasin edustaja léotardin viime viikolla ja lupasin hänelle euroopan komission täyden tuen työssään.
Jag träffade léotard förra veckan och lovade honom europeiska kommissionens fulla stöd i hans arbete.
Mitä tapahtuisi, jos nämä kaverit epäonnistuvat työssään?
Så vad händer om de här killarna misslyckas med sitt jobb?
Hoitaja phyllis crane aloittaa työssään.
Sjukskötaren phyllis crane börjar arbeta.

Poliittisen johdon on otettava nämä kysymykset vakavasti myös käytännön työssään.
Det politiska ledarskapet måste ta dessa frågor på allvar även i praktiskt arbete.
Ei ole sinun asiasi neuvoa oikeus- valiokunnan puheenjohtajaa työssään.
Du kan inte läxa upp ordföranden för lagutskottet om hans jobb!
Dean pettyy, ettei näe äitiä työssään.
Dean blir besviken att han missade se sin mamma arbeta.
Hän viihtyy työssään nuorten parissa.
Han vill jobba med ungdomar.
Sabine on surkea työssään.
Sabine är dålig på sitt jobb.
On aina mukava kuulla ihmisistä, jotka ovat hyviä työssään.
Det är alltid trevligt att höra om människor som är duktiga i sitt arbete.
EGB ei varmastikaan tarvitse tukiopetusta ja erityistä tukea työssään.
Europeiska fackliga samorganisationen behöver säkert ingen extraundervisning eller särskild uppbackning i sitt arbete.
Hän ei elä parisuhteessa, mutta hän on varmaan menestynyt työssään.
Han lever inte i någon relation, men han är nog framgångsrik i yrket.
Jos saisin katsoa neroa työssään, se olisi toteutunut haave.
Bara att sitta och se ett geni jobba vore en dröm för mig.
Keskustelimme juuri coventrysta- ja siitä, miten hyvä hän on työssään.
Vi pratade precis om inspektör coventry. hur bra han är på sitt jobb.
Et ole nähnyt jojia työssään.
Du har inte sett joji arbeta.
Toivotan molemmille onnea heidän vaativassa työssään.
Jag vill lyckönska dem båda i deras krävande arbete.
Keskittynyt, sinkku, menestynyt työssään- määrätietoinen, hyvä suunnittelemaan.
Fokuserad, singel, framgångsrik i yrket, tydliga mål och välplanerad.
Autan tyttöystävääni hänen työssään.
Jag bara hjälper min tjej med hennes jobb.
Työntekijöistä ilmoitti, että he ovat kokeneet uhkailua työssään.
Av arbetstagarna uppger att de har utsatts för hot på arbetsplatsen.
Jos hänen kuvansa ovat sinusta loistavia sinun pitäisi nähdä hänet työssään.
Om ni tycker att fotona är strålande skulle ni se honom arbeta.
Haluan vain auttaa ja nähdä ammattimiehet työssään.
Jag vill bara hjälpa er. jag gillar att se proffs jobba.
Haluan toivottaa tuleville euroopan parlamentin jäsenille menestystä heidän työssään.
Jag vill önska de nästkommande parlamentsledamöterna lycka till i deras arbete.
Rentoudu ja seuraa mestaria työssään.
Slappna av och se mästaren arbeta.
Siksi sanja antti-roiko aloitti vuoden alusta työssään osa-aikaisesti.
Därför började antti-roiko arbetet på deltid.
On hyvä työssään.
Bra på sitt jobb.
Tuin häntä työssään.
Jag stöder henne i hennes arbete.
Eurooppa-neuvosto keskittyy työssään pääasiassa talous- ja rahoitustilanteeseen.
Den ekonomiska och finansiella situationen kommer att dominera arbetet i europeiska rådet.
Hän seisoi paljon työssään, mutta ei saanut käyttää lenkkareita.
Han gick hela dagarna men jobbet tillät inte för vardagliga skor.
Hän on hyvä työssään.
Han gör sitt jobb bra.
Tähän sisältyisivät myös ne työntekijät, jotka käsittelevät työssään radioaktiivista jätettä ja käytettyjä polttoainesauvoja.
Detta skulle även omfatta de arbetstagare som arbetar med radioaktivt avfall och förbrukade bränslestavar.

Tulokset: 337, Aika: 0.1144

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää