TYÖSSÄNI RUOTSIKSI

Käännös työssäni vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 144, Aika: 0.1208

Esimerkkejä Työssäni käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Minun työssäni on kyse näkökulmista.
Mitt jobb handlar om perspektiv.
Minun työssäni sitä kuulee kaikenlaisia kauhutarinoita- veneen potkureista, jätemyllyistä.
I mitt arbete, får man höra alla slags historier. båt propeller, avfallskvarn.
Olen ollut tänään ensimmäistä päivää työssäni.
I dag var första dagen på mitt jobb.
Tämä on jatkossa eräs tärkeimmistä vaikuttimista työssäni.
Detta kommer att vara ett av huvudsyftena med mitt arbete.

Työskennellessäni arkkitehtina standardit olivat väline, jota käytin työssäni.
När jag arbetade som arkitekt var standarder ett verktyg i mitt jobb.
Pidän sitä työssäni virkistävänä.
I mitt yrke är det uppfriskande.
Työssäni kutsumme sitä muuksi.
Inom mitt yrke kallar vi det något annat.
Viihdyn oikein hyvin työssäni.
Trivs jättebra med mitt jobb.
Haluaisin myös kiittää teitä työssäni saamastani tuesta.
Jag vill även tacka för det stöd ni har gett mig i mitt arbete.
Näin monta kieltä työssäni tulee osata sujuvasti.
Bra när flera språk talas på jobbet.
Eipä siitä olisikaan hyötyä nykyisessä työssäni.
Det ger mig inga fördelar i mitt nuvarande yrke.
Olen ollut tänään ensimmäistä päivää työssäni.
Det var första dagen på jobbet för mig.
En saa mahdollisuutta hymyillä niin paljon työssäni.- etkö? en.
Det blir inte mycket leende i mitt arbete.
Onko jokin syy, miksi en voi jatkaa nykyisessä työssäni?
Finns det något skäl till att jag inte kan behålla mitt nuvarande jobb?
En, hra o'connor sanoi, että se auttaisi minua työssäni.
Nej, mr o' connor sa att det skulle hjälpa mig i mitt arbete.
En työssäni keskity kasvoihin.
Jag ser inte ansiktena i mitt jobb.
Kuka tietää? ehkä pysyn työssäni.
Jag kanske får behålla jobbet.
Kuulopuheet ovat tärkeitä työssäni.
Rykten är viktigt i mitt yrke.
Ja olen työssäni hyvä.
Dessutom kan jag mitt jobb.
Ja minun entisessä työssäni ystävät ovat korvaamattomia.
Och i mitt tidigare yrke är vänner oersättliga.
Mieluummin kutsuisin. se auttaa minua työssäni.
Det hjälper mig i mitt arbete.
Olet matkustanut paljon.― joudun matkustamaan työssäni.
Du har rest mycket. det blir så med jobbet.
Olen saanut oppia sen monasti työssäni.
Den läxan har jag lärt mig många gånger i mitt arbete.
Minä olen vahva, itsenäinen nainen työssäni.
Jag är en stark självständig kvinna i mitt yrke.
En paras työssäni.
Jag var inte jobbet.
Olin hyvä työssäni.
Jag var bra på mitt jobb, joe.
Sitä paheksutaan työssäni.
Det är inte tillåtet i mitt yrke.
Sanoisin, että annat minulle enemmän tietoa kuin mitä työssäni tarvitsen.
Jag skulle säga du ger mig mer information än jag behöver i mitt jobb.
Olen ollut kiireinen uudessa työssäni.
Det har varit mycket på det nya jobbet.
En voi kuunnella kriitikkoja enkä pettää itseäni työssäni.
Jag kan inte börja lyssna på kritikerna och jag kan inte bedra mig själv angående mitt arbete.

Tulokset: 144, Aika: 0.1208

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää