TYÖSSÄSI RUOTSIKSI

Käännös työssäsi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 110, Aika: 0.2389

Esimerkkejä Työssäsi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Oletko hyvä työssäsi, frankie-poju?
Är du bra på ditt jobb, frankie boy?
Mitä olet oppinut työssäsi?
Vad har jag lärt mig under arbetet?
Olet hyvä työssäsi, minä omassani.
Du är bra på ditt jobb, och jag på mitt.
Työssäsi taitaa sattua onnettomuuksia.
Var det ett olycksfall i arbetet?

Olet liian hyvä työssäsi tuhlataksesi sen.
För du är för bra på ditt jobb för att slösa bort det.
Mikä on niin tärkeää kauhean tärkeässä työssäsi?
Vad är så förfärligt viktigt med din viktiga verksamhet?
Chuck, olet hyvä työssäsi.
Chuck, du är också bra på ditt jobb.
Siksi olet niin hyvä työssäsi.
Därför är du bra på ditt jobb.
Olet erittäin hyvä työssäsi.
Du är bra på ditt jobb.
Olet varmasti hyvä työssäsi.
Du är säkert jätte bra, på ditt jobb.
Olet hyvä työssäsi.
Du är bra på ditt jobb.
En. mutta jos muistaisin, et olisi kovin hyvä työssäsi. ei.
I så fall vore du inte så bra på ditt jobb.
Sääli, että olet niin hyvä työssäsi, päällikkö thompson.
Så synd att du är så bra på ditt jobb, chef thompson.
Olen aika hyvä työssäsi.
Jag är bra på ditt jobb.
Ehkä se tekee sinusta paremman työssäsi.
Det kanske gör dig bättre på ditt jobb.
Älä pode huonoa omaatuntoa, koska olet hyvä työssäsi.
Må inte dåligt för att du är bra på ditt jobb.
Olet varmasti tosi hyvä työssäsi.
Du måste vara jättebra på ditt jobb.
Olet vain liian hyvä työssäsi.
Du är för bra på ditt jobb.
Olet hyvä työssäsi.
Du är duktig på ditt jobb.
Tiedän, että olet hyvä työssäsi.
Ja, jag vet att du är bra på ditt jobb.
Kiitos, kun olet niin hyvä työssäsi ja niin hiton ymmärtäväinen.
Tack för att du är så bra på ditt jobb och så förstående.
Sinä olet tosi hyvä työssäsi.
Du är jätteduktig på ditt jobb.
En voi uskoa, miten surkea olet työssäsi.
Det är helt otroligt hur usel du är på ditt jobb!
Tätä sivustoa voit hyödyntää työssäsi usealla eri tavalla.
Du kan bidra till innehållet på webbplatsen på flera sätt.
Meille on myös tärkeää, että sinä viihdyt ja kehityt työssäsi.
Viktiga faktorer för att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete?
Voinko avustaa työssäsi?
Får jag följa med och hjälpa dig?
Miten arvot näkyvät sinun työssäsi?
Var finns värdena i din verksamhet?
Mikä on työssäsi vaikeinta?
Vad är tuffast i ditt jobb?
Olet hyvä työssäsi, mutta et tiedä mitään taistelusta.
Ni är bra på det ni gör, dr brennan, men ni vet ingenting om strider.
En neuvo sinua työssäsi- mutta kuvernööri pyysi nimenomaan FBI: n apua.
Jag ger inte dig order men guvernören bad specifikt om FBI: s hjälp.

Tulokset: 110, Aika: 0.2389

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää