TYÖSTÄ RUOTSIKSI

Käännös työstä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2926, Aika: 0.1502

Esimerkkejä Työstä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Samasta työstä maksettava urakkapalkka lasketaan saman mittayksikön mukaan;
Ackordslön för lika arbete skall fastställas enligt samma beräkningsgrunder.
Hyvinvointi syntyy työstä, yrittämisestä ja välittämisestä.
Välfärd uppkommer av arbete, företagsamhet och omtanke.
HBU kiitos kaikesta työstä laittaa alas meille täällä maaseudulla!
Tack HBU för allt jobb ni lägger ned för oss här i bygden!
Millaisesta työstä on kyse?
Vad för slags jobb är det?

Kiitän erityisesti esittelijää, herra cabezón alonsoa, hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
Jag tackar särskilt föredraganden, cabezón alonso, för det utmärkta arbete han har utfört.
Haluan aluksi kiittää esittelijä winkleriä erinomaisesta työstä.
Först vill jag gratulera föredraganden, hermann winkler, till hans mycket goda insatser.
Kiitämme esittelijää erinomaisesta työstä.
Vi vill tacka föredraganden för ett utmärkt jobb.
Vastineeksi työstä he kuljettavat sinut ulkokehälle.
De låter dig jobba mot transport till den yttre gränsen.
Haluaisin kiittää puheenjohtajamaa irlantia sydämellisesti sen tässä asiassa tekemästä arvokkaasta työstä.
Jag vill uppriktigt tacka det irländska ordförandeskapet för dess värdefulla insatser i detta sammanhang.
Arvoisa puhemies, kiitän mietinnön esittelijää arvokkaasta työstä.
Herr talman! jag tackar föredraganden för ett värdefullt arbete.
Työstä vähän enemmän b ja c-luokkiasi.
Jobba lite mer på b och c.
EL arvoisa puhemies, minun on kiitettävä catherine stihleriä hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
EL fru talman! jag vill tacka catherine stihler för det utmärkta jobb hon har gjort.
Nautin todella paljon työstä tämänvuotisen talousarvion esittelijän jutta haugin kanssa.
Jag trivdes verkligen med att arbeta tillsammans med budgetföredraganden jutta haag i år.
Sama palkka samasta työstä.
Lika lön för lika arbete.
Työstä nopeammin.
Jobba fortare.
Haluan kiittää esittelijää mietinnön parissa tehdystä hyvästä työstä.
Jag vill tacka föredraganden för ett väl genomfört arbete med betänkandet.
Averroesin työstä menetettiin sitä paitsi korvaamattoman paljon sen alkuperäisessä kreikankielisessä tekstissä.
Många av averroës oersättliga verk har för övrigt försvunnit i sin grekiska originaltext.
Kiitos paljon hyvästä työstä.
Tack så mycket för ett bra jobb.
Maksat minulle työstä, eikö niin?
Du betalar mig för att arbeta, va?
Kiitän vielä kerran esittelijää, ja onnittelen häntä hyvin tehdystä työstä.
Jag vill återigen tacka föredraganden och gratulera henne till ett väl genomfört arbete.
Ja vaikutan joltain primadonnalta, joka ottaa kunnian toisen työstä.
Och jag framstår som en primadonna som tar äran för andras verk.
Työstä käsittelytaktiikkaa. nappaa se pelintekijän paikka.
Jobba på greppet och blockera point guarden.
Kokonaisuus muodostuu kolmesta tekijästä: työstä, sosiaalisesta suojelusta ja tuloista.
En helhet som består av tre komponenter: jobb, socialskydd och inkomst.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitän teitä viime tunteina tekemästänne työstä.
Tack, herr rådsordförande, för era ansträngningar de senaste timmarna.
Työstä on tullut yhä enemmän ikään kuin jonkinlaista huippu-urheilua.
Att arbeta har allt mer blivit en slags elitidrott.
RO haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijää tekemästään hienosta työstä.
RO jag vill gratulera föredraganden och medföredraganden till ett utmärkt arbete.
Työstä kroppaa!
Jobba på!
Kääpiöt todella pitävät työstä.
Dvärgarna gillar att arbeta.
Onneksi olkoon upeasta työstä!
Gratulerar till ett underbart jobb.
Nämä seikat tekevät työstä mielenkiintoista ja vaihtelevaa.
Patientbredden gör arbetet spännande och varierande.

Tulokset: 2926, Aika: 0.1502

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää