TYÖSTÄÄ JOTAIN RUOTSIKSI

Käännös Työstää Jotain Ruotsiksi

Tulokset: 40, Aika: 0.4034

arbeta med jobba på bearbeta arbetet med jobbar på

någonting nånting någon något några

Esimerkkejä Työstää Jotain käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voin työstää jotain.
Ja, jag kan arbeta ihop något.
Kauppa-apulainen työstää jotain. Samoin roskakuskini.
Killen som packar mina matvaror jobbar på nåt.
Yksitoista vuotta sitten aloin työstää jotain.
För 11 år sen började jag arbeta på en sak.
Tapa, jolla hän katsoo minua, hän työstää jotain.
Sättet han tittar på mig, han jobbar på något.
Hän tietää paremmin, kuin että estäisi koston tämän jälkeen mutta hän työstää jotain muuta.
Han vet bättre än att försöka hindra vedergällningen nu men han har något annat gång.
Se on jotain, mitä teidän pitäisi työstää,- sen ohella, mitä oli meneillään odotushuoneessani.
Ja, det är något du borde jobba på, med vad som pågick i mitt, uh, väntrum.
Työstän jotain juuri nyt.
Jag har nåt på gång.
Hän sanoi työstävänsä jotain tutkimusta.
Han sa att han jobbade med ett fall eller nåt.
Ja työstää joitakin asioita.
Och tänkte över lite saker.
Työstän jotain, mutta se ei ole valmis!
Jag har nåt på gång, men...- Helvete!
Joitain aloitteita on jo alettu työstää kommenttien pohjalta.
Vissa initiativ har redan inletts som en reaktion kommentarerna.
On siis jo olemassa joitakin merkittäviä ehdotuksia, joiden pohjalta voimme työstää asiaa.
Det finns alltså redan en del viktiga förslag som kan ligga till grund för vårt arbete.
Olisin kuitenkin toivonut näkeväni sosiaalisen ulottuvuuden merkittävämmässä asemassa energiahintojen, elintarvikkeiden hintojen sekä paikallisen osallistumisen osalta, mutta nämä ovat vain joitakin esimerkkejä aloista, joita aiomme parlamentissa työstää pidemmälle.
Jag skulle dock ha föredragit att den sociala dimensionen fått en mer framträdande roll med hänsyn till energipriser, livsmedelspriser och lokal medverkan, men dessa är bara några av de områden som vi kommer att fortsätta att arbeta med i parlamentet.
Minun pitäisi työstää jotain muuta sadoista muista vaihtoehdoista.
Jag borde fortsätta med en av de andra hundra möjligheterna jag har istället.
Ajattelin, että siitä voisi työstää jotain, mistä olisi apua ja tukea muillekin, joiden läheinen on tehnyt itsemurhan.
Vi försöker också att i möjligaste mån göra hembesök och på andra sätt stödja dig som förlorat någon närstående i självmord.
Olen työstänyt jotain. Jotain meitä molempia suurempaa.
De arbetar på nåt, nåt stort.
Kerro jotain, mitä voin työstää.
Du måste ge mig något att arbeta med.
Hänessä on jotain, mitä työstää. Mene sitten.
Han har nåt jag kan jobba med.
Mutta jos hän työstäisi jotain, hän kertoisi minulle.
Men om hon hade en ledtråd, skulle hon berätta för mig.
Meidän on saatava tätä potaskaa ulos radioon joka ikinen päivä. Ja on hyödytöntä työstää paria kuukautta jotain,- minkä joku kuulee kahden sekunnin ajan pysähdyttyään liikennevaloihin.
De måste sända skit varje dag, och det är meningslöst att lägga ner arbete på nåt som nån lyssnar på i två sekunder.
palveluita, koska he ovat esimerkiksi työssä siinä maassa, ja jotka palvelut voidaan verotuksellisesti tai muuten työstää toisessa maassa.
tillhandahålls i ett land och sedan vill hantera tjänsten skattemässigt eller annat sätt i ett annat land.
Olet työstänyt jotakin.
Du har jobbat på nåt.
Kyllä, mutta olen työstänyt jotakin yhtä kiinnostavaa.
Ja, men under tiden har jag jobbat på nåt likvärdigt.
Halusin varmistaa ettei sinulla ollut vielä joitain kysymyksiä niistä alaikäisten .riskimallinnuksista joita työstin.
Och så ville jag vara säker på att ni inte har några frågor angående mitt f.d. projekt.
Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta teki joitakin erityisehdotuksia, joista useita komissio on työstänyt ja ottanut huomioon.
Utskottet för sysselsättning och socialfrågor gjorde några särskilda förslag, av vilka kommissionen har arbetat med och tagit hänsyn till flera.
Etelän kuningaskuntien ritarit vahtivat muuria, koska pelkäävät salaperäistä pohjoista, jossa jotkin klaanit, joita viisaat druidit johtavat, työstävät maataan rauhassa. Toiset taas odottavat päivää, jolloin muuri kaatuu.
Riddare från syd vaktar vallarna, ännu rädda för det mystiska nordlandet, där vissa klaner, med en vis krets druider i spetsen nöjer sig med att arbeta jorden i fred, medan andra drömmer om murens fall.
Kun työstää jotakin, jonka tietää sydämessään olevan huono.
När du jobbar med att spelar in nåt som du bara vet i ditt hjärta är dåligt, inte Star Trek.
Sillä lailla. Hehän pystyivät työstämään jotain yhdessä ilman riitelyä.
Se vem som arbetar ihop utan att bråka.
Tarvitsen jotain, jota lähteä työstämään.
Men jag behöver något att gå .
Ulos kaksi, Bouillon tuntui olevan lähempänä paluuta, sillä hän osallistui myös joitakin linja porat hänen joukkuetoverinsa jälkeen työstää luistelu.
Av de två, verkade Bouillon att komma närmare en avkastning, som han också deltog i vissa linje borrar med sina lagkamrater efter att ha arbetat på sin skridskoåkning.

Tulokset: 40, Aika: 0.4034

Katso myös


työstää uutta
arbetet med ett nytt jobbar ett nytt arbetade en ny
voimme työstää
vi kan arbeta med vi kan jobba på vi kan bearbeta
täytyy työstää
måste jobba med jag måste... måste jobba på mitt behöver bearbetas behöver bättra får träna

Sanatarkasti käännös


jotain
- nåt något sak någonting nånting

"Työstää jotain" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää