TYÖSTÄÄN RUOTSIKSI

Käännös Työstään Ruotsiksi

Tulokset: 2059, Aika: 0.2124

Esimerkkejä Työstään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Doylea hänen erinomaisesta työstään tässä kysymyksessä.
Herr talman! Jag vill tacka Avril Doyle för hennes utmärkta arbete i denna fråga.
Kiitän esittelijä Doylea hänen työstään.
Jag tackar Avril Doyle för hennes arbete.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää hänen työstään.
Fru talman! Jag vill tacka föredraganden för hans insats.
Lopuksi haluan kiittää jäsen Sommeria hänen työstään.
Avslutningsvis vill jag tacka Renate Sommer för hennes insats.
Olisiko hän luopunut työstään ja kodistaan?
Och förlora sitt jobb, hennes hem?
Hän... Hän piti työstään ja viihtyi asuinpaikassaan.
Han älskade sitt jobb och han trivdes där han bodde.
Haluan siis vielä kerran kiittää esittelijä Sjöstedtiä hänen työstään.
Följaktligen vill jag än en gång tacka föredraganden, Sjöstedt, för hans ansträngningar.
Haluan lopuksi kiittää jäsen Barsi-Patakya hänen työstään ja onnitella häntä tästä tuloksesta.
Avslutningsvis vill jag tacka Etelka Barsi-Pataky för hennes ansträngningar och gratulera henne till detta resultat.
Taiteilijan on saatava korvaus työstään!
Självklart ska konstnären ha ersättning för sitt verk!
Ne ovat merkkejä hänen työstään!
Det är hans verk!
Muut lause esimerkkejä
Kiitän esittelijä Arlacchia hänen työstään ja hänen aikaan saamistaan tuloksista.
Jag vill gratulera Pino Arlacchi till hans insatser och till det resultat han har uppnått.
Käytän tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni lordi Inglewoodia hänen suurenmoisesta työstään.
Jag tar tillfället i akt för att gratulera Lord Inglewood till hans fantastiska arbete.
Ride sai lukuisia huomionosoituksia ja palkintoja työstään.
Rées har mottagit flera priser och utmärkelser för sina insatser.
Kiitän esittelijää hänen hyvästä työstään.
Jag vill tacka föredraganden för hans goda arbete.
Paavo piti työstään kokkina enemmän kuin mistään muusta.
SvampBob älskade sitt jobb som stekare mer än någonting annat.
Hänen työstään, elämästään, äitini kuolemasta.
Hans jobb, hans liv, min mammas död.
Haluaisin onnitella jäsen Peijsiä hänen työstään.
Jag vill gratulera Peijs till hennes arbete.
Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia esittelijöitä työstään.
Jag vill först tacka alla föredragande för deras insatser.
Hänen työstään?
Hans jobb?
HU Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää hänen hienosta työstään.
HU Herr talman! Jag gratulerar föredraganden till hennes utmärkta arbete.
Tiesimme hänen työstään ASI.
Naturligtvis visste vi om arbetet han gjorde för ASI.
Kaija Saariaholle on myönnetty merkittävä kulttuuripalkinto hänen työstään nykymusiikin parissa.
Kompositören Kaija Saariaho har fått ett stort pris för sina insatser inom ny musik.
Otimme kuvia heidän työstään.
Vi tog några bilder av arbetet som de hade gjort där.
Kiitän heitä molempia heidän erinomaisesta työstään.
Jag tackar dem båda för deras storartade insatser.
Omasta työstään ja Wall Streetin kamujensa huolehtimisesta.
Sitt jobb och sina polare på Wall Street.
Haluan kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään.
Jag vill tacka föredraganden för hennes utmärkta arbete.
Onnittelen esittelijää hänen työstään.
Jag gratulerar föredraganden för hennes arbete.
Arvoisa puhemies, aloitan lyhyen puheenvuoroni kiittämällä esittelijää hänen työstään.
Herr talman! Jag börjar mitt korta inlägg med att tacka föredraganden för det genomförda arbetet.
Ja hänen täytyisi luopua työstään kaiken jälkeen.
Hon måste lämna jobbet, efter allt som hon uppnått.
Haluan myös kiittää lämpimästi kahta esittelijää heidän työstään.
Jag vill också tacka de båda föredragandena så hjärtligt för deras insatser.

Tulokset: 2059, Aika: 0.2124

Katso myös


kovasta työstään
hårda arbete har slitit
loistavasta työstään
utmärkta arbete fantastiska arbete förträffliga arbete
työstään sekä
arbete och arbete , liksom arbetet , såväl
hyvästä työstään
goda arbete utmärkta arbete ett gott arbete
intensiivisestä työstään
en intensiv arbetsinsats intensivt arbete
tunnollisesta työstään
omsorgsfulla arbete samvetsgranna arbete noggranna arbete
erinomaisesta työstään sekä
utmärkta arbete och utomordentliga arbete och till det utmärkta arbetet , såväl
hänen suurenmoisesta työstään
till hans utmärkta arbete till hans fantastiska arbete till hans strålande arbete
hänen laadukkaasta työstään
kvaliteten hennes arbete den höga kvaliteten på hans arbete hans utmärkta arbete hans högkvalitativa arbete
hänen perusteellisesta työstään
för hans grundliga arbete hans gedigna arbete
hänen merkittävästä työstään
till det viktiga arbete hon utfört det viktiga arbete han hennes framstående arbete för hans betydande arbete hennes fantastiska arbete
hänen hienosta työstään
hans utmärkta arbete för hans strålande arbete till hans fina arbete till hennes fantastiska arbete

"Työstään" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää