TYÖSTÄNYT RUOTSIKSI

Käännös työstänyt vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 70, Aika: 0.1174

Esimerkkejä Työstänyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Olen työstänyt uutta matskua.
Jag har jobbat på några nya saker.
Olen työstänyt tarinaa, seth.
Jag har jobbat på en story, seth.
Hän on työstänyt tätä kuusi vuotta.
Han har arbetat med det här i 6 år.
Olen työstänyt tätä kuukausikaupalla.
Jag har jobbat på det här i månader.

Olen työstänyt peliä koko vuoden.
Jag har arbetat med detta spelet hela året.
Hän on työstänyt tutkintaa.
Vi har jobbat på fallet ihop.
Olen työstänyt tätä lähes vuoden.
Jag har arbetat med det nästan ett helt år, överste carter.
Olen työstänyt näytelmää 11 vuotta.
Jag har jobbat på manuset i elva år.
Olen työstänyt tätä runoa 12 vuotta. todellako?
Jag har arbetat med den här dikten i tolv år.
Olen työstänyt voitontanssejani.
Jag har jobbat på mina segerdanser.
En ole koskaan työstänyt kiveä.
Jag har aldrig arbetat med sten.
Tämä on retrovirus, jota olen työstänyt.
Det är ett retrovirus, någonting som jag har arbetat med.
Olen työstänyt sopimusta empiren artisteille- esiintyä kasinoilla vegasissa.
Jag har jobbat på en investeringsaffär för empire-artister att göra en rad långtidsspelningar i las vegas.
Olen työstänyt näyttelyä jo kuusi kuukautta.
Jag har jobbat på en utställning nu i... sex månader.
Herra weed, olen työstänyt uutta G.I. juutalais-linjaa.
Bra, mr weed, jag har jobbat på den nya "G.I. jew line.
Olet työstänyt jotakin.
Du har jobbat på nåt.
Olen työstänyt algoritmia.
Jag har jobbat på algoritmen.
Olen työstänyt arthuria.
Jag har jobbat på arthur.
Olen työstänyt modulaattoria.
Jag har jobbat på en moduleringskrets.
Olen työstänyt sitä jonkin aikaa.
Jag har jobbat på den ett bra tag.
Bergman, jos lisäämme entsyymiä, jota julia on työstänyt.
Bergman, om vi skulle tillsätta enzymet julia har jobbat på.
Siinä meni hukkaan arvioraportti, jota olin työstänyt viikkoja.
Jag förlorade en rapport som jag har jobbat på i flera veckor.
Tulit juuri kibbutsilta, missä olet työstänyt.
Visst kom du just från en kibbutz, där du har jobbat på.
Tätä minä olen työstänyt.
Det' år det här jag har jobbat på.
Onko tämä se salainen projekti, jota olet työstänyt?
Är det det topphemliga manhattanprojektet du har jobbat på?
Tämä on äitienpäiväkortti jota olen työstänyt.
Detta är en morsdag dikt, jag har jobbat på.
Saanen myös sanoa, että komissio on työstänyt hyvän ehdotuksen neuvoston suositukseksi.
Jag vill också säga att kommissionen har utarbetat ett bra förslag för en rekommendation till rådet.
Olen työstänyt tätä vuosikaudet.
Jag har jobbat med det i åratal.
Olen työstänyt tätä viikkoja.
Jag har arbetat på det här stycket i veckor nu.
Olen työstänyt sitä 20 vuotta.
Jag har jobbat med det i 20 år.

Tulokset: 70, Aika: 0.1174

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää