TYÖSTIN RUOTSIKSI

Käännös Työstin Ruotsiksi

Tulokset: 24, Aika: 0.0926

Esimerkkejä Työstin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työstin paikallisia varmuustiedostoja.
Jag jobbade på de lokala säkerhetskopiorna.
Työstin toista levyä, ja siinä kesti liian kauan.
Jag jobbade på min andra skiva och... Den tog för lång tid.

Jag arbetade med

Työstin ryhmäkannetta Oregonissa.
Jag arbetade med en grupptalan i Oregon.
Työstin juttua, johon tuumin sinulla olevan tietoja.
Jag arbetar med en artikel som jag tänkte att du hade information om.

Jobbade på

Miten voin katsoa Rayta silmiin ja kehua reissua, jos vain istuin täällä syömässä naksuja ja työstin artikkeliani seksikultista?
Hur kan jag se Ray i ögonen och säga att jag hade kul om jag satt hemma och jobbade på artikeln om Staten Islands sexsekt?
Ehkei juuri niin kuin sinä ajattelet, mutta valvoin koko yön ja työstin uutta konseptia, okei?
Kanske inte det sättet du menade, men jag var uppe hela natten och jobbade på ett ny koncept, okej?
Muut lause esimerkkejä
Työstin tätä Vinnie DiMircon kanssa.
Jag jobbade på den här låten med Vinnie DiMirco.
Työstin lauluasi.
Jag jobbade på din låt.
Työstin juttua, mutta.
Jag jobbade på det, ja, men agent Lorenz.
Työstin Regin kanssa muuria.
Jag jobbade på muren ihop med Reg.
Muutamaa kuukautta myöhemmin työstin elokuvaa.
Några månader senare jobbade jag på en film.
Työstin itsevalaisevia kaloja, joista mieleeni tuli kangaspuut.
Jag jobbade med självlysande fiskar och tänkte: "Nämen vävstol.
Työstin lihaa kolme päivää.
Jag slet med revbenen i tre dagar.
Kaikki kysyvät, miksi aloitin lopusta ja työstin takaisin alkuun.
Alla frågade varför jag startade med slutet, och arbetade mig tillbaka till början.
Sitä ennen työstin graduani neljä vuotta.
Innan dess ägnade jag fyra år min avhandling.
Kun työstin mieltäsi, minulla oli teoria tietoisuudesta.
När jag skapade ditt sinne hade jag en medvetandeteori.
Työstin sitä koko yön.
Jag har jobbat på det hela natten.
Työstin valoja illalla ja nukahdin ja kynästä jäi jälkiä otsaan.
Jag skrev mina löften igår. Jag somnade och fick pennan i ansiktet.
Työstin mielessäni Winesburgin collegen moraalisääntöjä. Kömpelöt yritykseni selviytyä niistä- aiheuttivat paljon väärinkäsityksiä ja jopa surua.
Jag tänkte de moraliska reglerna som rådde Winesburg College och hur mina tafatta försök att övervinna dem kunde vålla så mycket missförstånd och till och med smärta.
Tässä on Haleakala-tulivuoren pienoismalli, jota äitini tai siis minä, työstin koko yön.
Det här är en skalenlig modell av Haleakala-vulkanen som min mamma... Eller, jag menar, jag jobbade på hela natten.
Halusin varmistaa ettei sinulla ollut vielä joitain kysymyksiä niistä alaikäisten .riskimallinnuksista joita työstin.
Och så ville jag vara säker på att ni inte har några frågor angående mitt f.d. projekt.
Viruksen, jota Leland Goines työsti.
De söker ett virus som Leland Goines jobbade på.
Merlin työsti asetta oreja vastaan.
Merlin arbetade med ett vapen för att bekämpa Ori.
Merlin työsti asetta, jota voitaisiin käyttää oreja vastaan. Ase löytyy kirjaston tiedoilla.
Vi vet att Merlin arbetade på ett vapen som kan användas mot dem, och ledtråden för att hitta det finns i biblioteket.

Tulokset: 24, Aika: 0.0926

"Työstin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää