TYÖSUHDE-ETU RUOTSIKSI

Käännös työsuhde-etu vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 13, Aika: 0.1446

Esimerkkejä Työsuhde-Etu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työsuhde-etu.
Ehkä se on työsuhde-etu?
Det är kanske en bonus?
Se on työsuhde-etu.
Millaisia työsuhde-etuja tarjoat?
Vad får man för semester?

Lopuksi voit vielä neuvotella itsellesi muita työsuhde-etuja.
Kommer ni att kunna erbjuda dem några andra anställningslösningar?
Kukaan ei maininnut työsuhde-etuja.
Lngen nämnde förmånerna.
Työsuhde-edut ovat hyviä.
Bra förmåner.
Saan osakkeita ja hyvät työsuhde-edut.
Jag kommer att få aktieandelar. bra förmåner.
Julkisasiamies totesi 30.9.1997 vastaavanlaisesta asiasta antamassaan lausunnossa( C-249/96), että samaa sukupuolta olvien" kumppaneiden"( puolisoiden) syrjintä työsuhde-etujen myöntämisessä rikkoo ey-sopimuksen 119 artiklaa.
Den 30 september 1997 konstaterade generaladvokaten i sitt utlåtande i ett mål med analog frågeställning( C-249/96) bl.a. att diskriminering av "partners"( spouses) av samma kön vid beviljande av tjänsteförmåner strider mot artikel 119 i eg-fördraget.
Nämä työsuhde-edut ovat nousussa.
Såhär fördelar sig jobbavdraget.
Millaiset työsuhde-edut sinulla on?
Hur är förmånerna?
Muissa tilanteissa( palkkaus, työn tai työvuorojen jako, tiedon saanti, työsuhde-edut) etniseen vähemmistöön kuuluvat eivät tunne kokeneensa eriarvoista kohtelua sen yleisemmin kuin muut palkansaajatkaan.
I övriga situationer( lönesättning, fördelning av arbete eller arbetsskift, tillgången till information, arbetsförmåner) upplever personer som tillhör en etnisk minoritet inte att de har stött på ojämlik behandling oftare än övriga löntagare.

Tulokset: 13, Aika: 0.1446

"Työsuhde-etu" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää