TYÖT RUOTSIKSI

Käännös työt vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 969, Aika: 0.1503

Esimerkkejä Työt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arvoisa puhemies, pohjois-euroopan kaasuputkiston rakentamiseen liittyvät työt aloitettiin useita päiviä sitten.
Herr talman! arbetet med att bygga den nordliga gasledningen påbörjades för flera dagar sedan.
Näytä kaikki työt puuna.
Visa alla jobb i ett träd.
Eikö työt pitäisi jakaa tasapuolisesti.
Det obetalda arbetet skall delas rättvist.
Työt alkavat maanantaina.
Börjar jobba på måndag.

Kaikki työt ovat tärkeitä.
Alla jobb är viktiga.
Itse työt aloitettiin vuonna 1992.
Det egentliga arbetet påbörjades 1992.
Meidän on käynnistettävä tähän arviointiin liittyvät työt.
Vi måste börja arbeta med en sådan översyn.
Poista työt automaattisesti.
Rensa jobb automatiskt.
NL mikään yritys ei voi toimia ilman ihmisiä, jotka tekevät työt.
NL inget företag kan fungera utan de personer som gör arbetet.
Aloitan työt täällä tänään.
Jag ska börja jobba här i dag.
Velhon valotaikuuden työt ovat hänen kartanossaan, myös kynä.
I trollkarlens hus ligger hans verk med vit magi, pennan också.
Työt valmistunevat viikolla 10.
Arbetet pågår under vecka 10.
Aloitan työt kahden viikon päästä.
Jag börjar jobba om två veckor.
Näytä kaikkien tulostimien työt.
Visa jobb för alla skrivare.
Petey jones aloitti työt alexandrian koululaitoksessa.
Peteyjones började arbeta inom alexandrias skolväsende.
Alfred marks aloitti työt valkoisessa talossa 28-vuotiaana.
Alfred marks började jobba i vita huset när han var 28.
Aloititte työt tänään myöhään.
Ni började arbeta sent idag.
Työt on jo aloitettu tällä alueella.
Arbetet har redan inletts inom detta område.
Poista valmiit työt.
Ta bort& färdiga jobb.
Kaipa he ratkaisevat työympäristö- ongelmat viemällä meiltä työt.
De kanske löser arbetsmiljöproblemen genom att göra oss arbetslösa.
Työt ja päivät.
Verk och dagar.
Työt ja merkitys.
Verk och betydelse.
Työt tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.
Arbetet ska vara klart i slutet av 2016.
Maanantaina aloitan työt.
På måndag ska jag börja jobba.
Poista kaikki työt.
Ta bort alla jobb.
Teiltä menee pian työt alta.
Ni kommer alla att bli arbetslösa.
Tieteelliset työt.
Vetenskapliga insatser.
Lopeta työt!
Sluta arbeta!
Olin aloittanut työt.
Jag har börjat jobba.
Se on vienyt monilta laulajilta työt.
Många sångare är arbetslösa.

Tulokset: 969, Aika: 0.1503

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää