TYÖTILAISUUDESTA RUOTSIKSI

Käännös työtilaisuudesta vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 18, Aika: 0.0742

Esimerkkejä Työtilaisuudesta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ehkä yhden kerran. amerikasta tuli kirje työtilaisuudesta.
Hon fick ett jobberbjudande från amerika.
Työtilaisuudesta, agentti ellison.
Ett jobb, agent ellison.
Nauti ja irrottaa, työtilaisuuksia tai yksityisiä asioita, kun matkasi maastricht.
Njut och ta loss, för arbete eller privata frågor, efter din resa till maastricht.
Nauti ja irrottaa, työtilaisuuksia tai yksityisiä asioita, kun matkasi maastricht.
Njut och ta bort, för arbete eller privata frågor, efter din resa till maastricht.

Se merkitsi usein sitä, että monet hyvät hankkeet eivät johtaneet todellisiin työtilaisuuksiin.
Detta innebar ofta att goda projekt inte ledde till verkliga arbetstillfällen.
Kilpailu on päin vastoin luonut monia uusia työtilaisuuksia.
Konkurrensen har tvärtom skapat många nya arbetstillfällen.
Työtilaisuuksia sekä harjoittaa työnvälitystoimintaa.
Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju.
Vein erään ystävän työtilaisuuteen.
Ja, jag tog med en vän på ett jobbevent.
PPE-DE haluaa yhtenäisen euroopan kaikille, työtilaisuuksia kaikille, tehokasta terveydenhuoltoa ja eroon köyhyydestä.
PPE-DE strävar efter ett europa för alla, med arbetstillfällen för alla och en fungerande sjukvård och utan fattiga.
Se osoittaa, että suuri määrä työtilaisuuksia häviää ruotsista niiltä paikkakunnilta, jotka ovat riippuvaisia merenkulusta.
Den visar att ett stort antal arbetstillfällen försvinner i sverige på de orter som är beroende av sjöfarten.
Se merkitsee, että nyt on suuri määrä vaihtoehtoja, ja monet uudet yritykset ovat luoneet uusia työtilaisuuksia.
Det innebär att det nu finns en mångfald av alternativ, och många nya företag har skapat många nya arbetstillfällen.
Mielestäni on hieman onnetonta, että tarkistuksessa 1 lukee, että työllisyys ja työtilaisuudet sekä työntekijöiden terveys asetetaan vastakkain.
Jag tycker att det är litet olyckligt som det står i ändringsförslag 1 att man ställer sysselsättning och arbetstillfällen mot arbetstagarnas hälsa.
Easyfairs osana artexis easyfairs -yhtymää on tapahtumatoimialalla euroopan johtaja, joka tarjoaa jännittäviä työtilaisuuksia myynnin, markkinoinnin, tapahtumajärjestämisen ja taloushallinnon osa-alueilla.
Karriärereasyfairs är en del av artexis easyfairs group, ett europaledande företag inom eventbranschen, som erbjuder spännande jobberbjudanden inom försäljning, marknadsföring, verksamhet och ekonomi.
Espanjassa toteutetut tärkeät rakennemuutokset ja veroalennukset ovat vähentäneet esteitä uusien yritysten tieltä ja luoneet uusia työtilaisuuksia.
Med viktiga strukturförändringar och skattesänkningar har spanien minskat hindren för nya företag och skapat nya arbetstillfällen.
Se taas vuorostaan johtaa siihen, että parannetaan mahdollisuuksia perustaa uusia yrityksiä ja uusia työtilaisuuksia sekä lisätä hyvinvointia.
Detta leder i sin tur till att det skapas förutsättningar för nya företag och nya arbetstillfällen samt till ökat välstånd.
olevan joustavuuden ja monikäyttöisyyden, niiden avulla saat helposti lisää työtilaisuuksia ja saat tehtyä työt nopein jaksoajoin, mikä lisää tuottavuuttasi.
dig överlägsen flexibilitet och mångsidighet vilket ger dig fler arbetsmöjligheter och förbättrar utsikterna till att få jobbet gjort på
On tärkeää, että pyritään luomaan luottamusta ja tulevaisuudenuskoa talouden toimijoihin, yksityissektorille: niille, jotka työllistävät ja myös kuluttajille, jotka luovat kysyntää ja työtilaisuuksia.
Det är viktigt att man strävar efter att skapa förtroende och framtidstro hos ekonomins aktörer, inom den privata sektorn: hos dem som skapar sysselsättning och även hos konsumenter som skapar efterfrågan och arbetstillfällen.
alkuperämaalta taidot, joista se on maksanut, kun se taas isäntämaassa vetää työmarkkinat alas ja vie työtilaisuudet paikallisilta työttömiltä.
har betalat för, samtidigt som den drar ned arbetsmarknaden i värdlandet och tar arbetstillfällen från de lokalt arbetslösa.

Tulokset: 18, Aika: 0.0742

"Työtilaisuudesta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää