TYÖTOVERINI RUOTSIKSI

Käännös työtoverini vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 1.2784

Esimerkkejä Työtoverini käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Olet lähin työtoverini, ystäväni, veljeni.
Du är min närmsta medarbetare, min vän, min bror.
Tässä on työtoverini.
Det här är min medarbetare.
Valentina bakoff, työtoverini.
Valentina bakoff, min medarbetare.
Ammuit yhden työtoverini.
Du sköt ju en av mina medarbetare.

Hubert ei ole työtoverini, hän palkkasi meidät täksi illaksi.
Hubert är inte min kollega, han anlitade oss ikväll.
Ainoa työtoverini oli kirjoittaja, tuottaja and naisellistaja, eddie alden.
Men enda kollega var skribent, producent och kvinnoförförare, eddie alden.
Vaikka vain yhdestä tulee työtoverini- te kaikki olette nyt ystäviäni.
Även om bara en blir min kollega, så är ni alla hädanefter mina vänner.
Se nainen on työtoverini.
Jag måste jobba med henne.
Sanoisin ensin jotakin työtoverini valtiovarainministerin puolustukseksi.
Låt mig först säga något till försvar av min kollega från finansdepartementet.
Voimakkaita suosionosoituksia kiitos hyvät työtoverini!
Livliga applåder tack kära kolleger!
Perpetua on työtoverini.
Perpetua är en av mina kolleger.
Kiitos kaikille minun ja työtoverini vastaanottamisesta.
Tack för att ni tar emot mig och min kollega.
Sallikaa minun esitellä muutama työtoverini.
Låt mig presentera några av mina kolleger.
Hän työntää minut pois. kääntyy työtoverini puoleen saadakseen lohdutusta?
Hon vänder sig till min partner för tröst.
Kun otin tämän paikan, vaadin ainoastaan, että saan valita työtoverini.
När jag tog tjänsten insisterade jag på att själv få välja min personal.
Tri lynskey on työtoverini.
Dr lynskey jobbar för mig. vi är kollegor.
Haluan esitellä työtoverini.
Du måste träffa mina jobbarkompisar.
Tämä on vanha työtoverini nick.
Randy, det här är min gamle partner nick.
Tässä on uusi työtoverini randy.
Nick, det här är min nye partner randy.
Parasta työssäni ovatkin juuri työtoverini.
Det bästa med det här jobbet är människorna jag jobbar med.
Kuka hän on? -max. sydney on työtoverini.
Detta är max, det här är sydney min arbetskamrat.
Teitä tervehtivät timoteus, minun työtoverini, ja heimolaiseni lukius, jaason ja soosipater.
Timoteus, min medarbetare, hälsar eder: så göra ock lucius och jason och sosipater, mina landsmän.
Lähin työtoverini david ginsberg oli 29 ja useimmat olivat vielä nuorempia kuten richard nixon, joka oli yksi viraston työntekijöistä.
Min närmaste medarbetare david ginsberg var 29 och de flesta andra var ännu yngre, däribland richard nixon som var en okänd medarbetare.
Läheinen työtoverini ja ystäväni jo 11 vuoden ajalta, ole dahl- menehtyi eilen illalla sydänkohtaukseen.
Min nära medarbetare och vän sen elva år tillbaka ole dahl- avled igår kväll av en blodpropp i hjärtat.
Joku muun muassa kertoi hänelle vankikuljetuksen paikan,- minkä ansiosta jonesin mies väijytti joukkueeni ja tappoi työtoverini.
Bland andra saker, så tipsade någon honom om platsen för en fångtransport, vilket tillät hans män att ligga i bakhåll för mitt team,.. och döda min partner.
Mies, jonka ammuit tealen talon takana olevilla vuorilla- oli shorty sparks, työtoverini.
Mannen du sköt uppe i bergen vid teales ställe... var shorty sparks, min kompanjon.
Kansallisten työnantajien kriminalisointi syvenevän laman aikana on järjetöntä.
Att straffbelägga de nationella arbetsgivarna i en tid av allt djupare ekonomisk nedgång är absurt.
Asettaako chrissie etusijalle työn vai henkilökohtaisen elämänsä?
Prioriterar chrissie jobbet eller sitt privatliv?
Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Avoimet työpaikat toimipaikan sijainnin( suuralue 2012) mukaan vuosina 2016- 2017.
Lediga arbetsplatser efter arbetsställets läge( storområde 2012) 2016- 2017.

Tulokset: 30, Aika: 1.2784

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää