TYÖTTÖMYYS RUOTSIKSI

Käännös työttömyys vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 1216, Aika: 0.1038

Esimerkkejä Työttömyys käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lisäksi työttömyys on jakautunut hyvin epätasaisesti.
Dessutom var arbetslösheten mycket ojämnt fördelad.
Kuolonuhrien sijalla meillä on työttömyys.
I stället för döda har vi arbetslösa.
Työttömyys pystyttiin laskemaan viime vuonna10%: iin.
Under det gångna året kunde arbetslösheten sänkas till 10 procent.
Työttömyys bulgariassa ja romanissa on todellisuudessa järkyttävän korkea.
De verkliga arbetslöshetstalen i bulgarien och rumänien är skrämmande höga.

Työttömyys on kasvanut ja palkkaerot lisääntyneet.
Arbetslösheten och inkomstskillnaderna har ökat.
Meillä on puolen miljoonan ihmisen työttömyys.
Det är nästan en halv miljon människor arbetslösa.
Kuuban työttömyys on 20.
Av kubanerna är arbetslösa.
Työttömyys pysyy korkeana.
Arbetslöshetsgraden förblir hög.
Työttömyys kohosi ennätystasolle: vuonna 1994 keskimääräinen työttömyysaste ylitti ensimmäistä kertaa 11.
Arbetslöshetstalen steg till nya höjder och översteg 1994 för första gången någonsin 11% i genomsnitt.
Työttömyys, köyhyys ja lukutaidottomuus lisääntyvät.
Arbetslösheten, fattigdomen och analfabetismen ökar.
Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2005 26.4.2005.
Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005 26.4.2005.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2011, heinäkuu.
Arbetslösheten källa: konsumentbarometern 2011, juli.
Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011.
Sysselsättning och arbetslöshet 2011 2011.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2011, kesäkuu.
Arbetslösheten källa: konsumentbarometern 2011, juni.
Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2004 25.1.2005.
Sysselsättning och arbetslöshet i december 2004 25.1.2005.
Työttömyys on kasvanut.
Arbetslösheten ökade.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2011, joulukuu.
Arbetslösheten källa: konsumentbarometern 2011, december.
TYÖLLISYYS aktiiviväestöjä työttömyys työllisyyden jakautuminen aloittain.
SYSSELSÄTTNING arbetskraft och arbetslöshet sysselsättningsfördelning per sektor.
Työllisyys ja työttömyys: ensisijainen ongelma.
Sysselsättning och arbetslöshet: ett prioriterat problem.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2013, syyskuu.
Arbetslösheten källa: konsumentbarometern 2013, september.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2014, elokuu.
Arbetslösheten källa: konsumentbarometern 2014, september.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2015, huhtikuu.
Arbetslöshet källa: konsumentbarometern 2015, april.
Työttömyys, nuorisotyöttömyys iberian niemimaalla ja monissa euroalueen valtioissa on kroonista.
Arbetslösheten- ungdomsarbetslösheten- på iberiska halvön och i många euroländer är kronisk.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2016, toukokuu.
Arbetslöshet källa: konsumentbarometern 2016, april.
Työttömyys kasvaa useimmissa valtioissa.
I de flesta länder ökar arbetslösheten.
Aihe: taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja työttömyys.
Angående: ekonomisk och social sammanhållning och arbetslöshet.
Me katsomme, että nykyinen korkea työttömyys uhkaa eurooppalaista hyvinvointimallia.
Vi anser att dagens höga arbetslöshet hotar den europeiska välfärdsmodellen.
Voin vastata hyvin selvästi, että työttömyys on euroopan vitsaus.
Jag kan mycket tydligt svara att arbetslösheten är europas gissel.
Työttömyys yhteisvaluutta-alueella on laskenut hitaasti, viime joulukuussa se oli 10,4 prosenttia.
Arbetslösheten inom EMU uppgick till säsongsjusterade 10,4 procent i december.
Teknologinen työttömyys.
Teknologisk arbetslöshet.

Tulokset: 1216, Aika: 0.1038

SYNONYYMIT

S Synonyymit "työttömyys"


"Työttömyys" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää