TYÖTTÖMYYS RUOTSIKSI

Käännös Työttömyys Ruotsiksi

Tulokset: 1748, Aika: 0.0934

Esimerkkejä Työttömyys käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2015, huhtikuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2015, april.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2016, toukokuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2016, april.
Kuolonuhrien sijalla meillä on työttömyys.
I stället för döda har vi arbetslösa.
Meillä on puolen miljoonan ihmisen työttömyys.
Det är nästan en halv miljon människor arbetslösa.
Työttömyys Bulgariassa ja Romanissa on todellisuudessa järkyttävän korkea.
De verkliga arbetslöshetstalen i Bulgarien och Rumänien är skrämmande höga.
Työttömyys kohosi ennätystasolle: vuonna 1994 keskimääräinen työttömyysaste ylitti ensimmäistä kertaa 11.
Arbetslöshetstalen steg till nya höjder och översteg 1994 för första gången någonsin 11% i genomsnitt.
Työttömyys pysyi samalla tasolla kuin vuonna 1997.
Arbetslöshetsnivån var densamma som 1997.
Maan korkea työttömyys vaikeuttaa pahasti ratkaisun löytämistä ongelmiin.
Den höga arbetslöshetsnivån i landet hindrar starkt möjligheten att hitta en lösning på problemen.
Muut lause esimerkkejä
Työttömyys on kasvanut ja palkkaerot lisääntyneet.
Arbetslösheten och inkomstskillnaderna har ökat.
Työttömyys, köyhyys ja lukutaidottomuus lisääntyvät.
Arbetslösheten, fattigdomen och analfabetismen ökar.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, heinäkuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, juli.
Kuuban työttömyys on 20.
Av kubanerna är arbetslösa.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, juni.
Työttömyys on kasvanut.
Arbetslösheten ökade.
Työttömyys putosi 11,3 prosenttiin mutta on edelleen kaksi prosenttiyksikköä yli EU:n keskiarvon.
Arbetslöshetsnivån sjönk till 11,3 % men ligger fortfarande 2 procentenheter över EU:s genomsnitt.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2011, joulukuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2011, december.
Monissa Itä-Euroopan maissa on korkea työttömyys.
Många östeuropeiska länder har höga arbetslöshetssiffror.
Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2005 26.4.2005.
Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005 26.4.2005.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2013, syyskuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2013, september.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2017, lokakuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2017, september.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2014, elokuu.
Arbetslösheten Källa: Konsumentbarometern 2014, september.
Työttömyys, nuorisotyöttömyys Iberian niemimaalla ja monissa euroalueen valtioissa on kroonista.
Arbetslösheten- ungdomsarbetslösheten- på iberiska halvön och i många euroländer är kronisk.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2018, marraskuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2018, september.
Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011.
Sysselsättning och arbetslöshet 2011 2011.
Lisäksi työttömyys on jakautunut hyvin epätasaisesti.
Dessutom var arbetslösheten mycket ojämnt fördelad.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2018, heinäkuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2018, oktober.
Työttömyys yhteisvaluutta-alueella on laskenut hitaasti, viime joulukuussa se oli 10,4 prosenttia.
Arbetslösheten inom EMU uppgick till säsongsjusterade 10,4 procent i december.
Työttömyys Lähde: Kuluttajabarometri 2016, huhtikuu.
Arbetslöshet Källa: Konsumentbarometern 2016, maj.
Kun työttömyys pitkittyy, myös toivottomuus nousee.
När arbetslösheten förlängs, ökar också uppgivenheten.
Työttömyys kasvaa useimmissa valtioissa.
I de flesta länder ökar arbetslösheten.

Tulokset: 1748, Aika: 0.0934

Katso myös


työttömyys lähde
arbetslöshet källa finland's ekonomi källa
työttömyys laski
arbetslösheten sjönk i arbetslösheten minskade minskningar arbetslöshetstalen arbetslösheten i sjunkit arbetslösheten minskar snabbare bland
naisten työttömyys
arbetslösheten bland kvinnor kvinnors arbetslöshet kvinnlig arbetslöshet arbetslöshetstalen kvinnor
valtava työttömyys
den enorma arbetslösheten den stora arbetslösheten massiv arbetslöshet
vaikka työttömyys
även om arbetslösheten även om arbetslöshetssiffrorna trots att arbetslösheten
työttömyys sekä
arbetslöshet och
työttömyys alkoi
arbetslösheten började börja reducera arbetslösheten
työttömyys jatkuu
fortsätter arbetslöshet arbetslösheten fortsätter bestående arbetslösheten arbetslösheten fortgår
jos työttömyys
om arbetslösheten
kuten työttömyys
som arbetslöshet exempelvis arbetslösheten till exempel arbetslöshet
yleinen työttömyys
den allmänna arbetslösheten arbetslösheten generellt
työttömyys johtuu
i den arbetslösheten beror på arbetslösheten bottnar i
työttömyys voi
arbetslösheten kan
jatkuva työttömyys
fortsatt arbetslöshet den konstanta arbetslösheten bestående arbetslösheten
työttömyys putosi
arbetslösheten sjönk arbetslöshetsnivån sjönk

"Työttömyys" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää