TYÖVÄENPUOLUE RUOTSIKSI

Käännös työväenpuolue vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 90, Aika: 0.0868

Esimerkkejä Työväenpuolue käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Venäjän kommunistinen työväenpuolue- vallankumouksellinen kommunistien puolue.
Ryska kommunistiska arbetarpartiet- revolutionära kommunistpartiet.
Kyllä se on työväenpuolue, joka on kärsimässä tappion yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Det är labourpartiet som riskerar att gå upp i rök i storbritannien.
Rauhan ja sosialismin puolesta-kommunistinen työväenpuolue.
Kommunistiska arbetarpartiet för fred och socialism, finland.
Aluelautakunnan jäsen, lontoon työväenpuolue1992­1993 ja vuodesta 1998.
Ledamot av regionstyrelsen för labourpartiet i london 1992-1993 och sedan 1998.

On muistettava myös, että kurdistanin työväenpuolue on yhä eu:n terroristiryhmien listalla.
Det bör också betonas att det kurdiska arbetarpartiet fortfarande finns med på eu:s förteckning över terroristgrupper.
Luokka:saksan kansallissosialistinen työväenpuolue.
Kategori:tysklands socialdemokratiska parti.
Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue.
Tysklands oberoende socialdemokratiska parti ungerns socialistiska parti.
Kommunistinen työväenpuolue- rauhan ja sosialismin puolesta.
Kommunistiska arbetarpartiet- för fred och socialism.
Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue.
Rysslands socialdemokratiska arbetareparti.
Konservatiivipuolue kannattaa näitä periaatteita toisin kuin työväenpuolue, joka.
Det konservativa partiet stöder dessa principer, till skillnad mot labourpartiet som.
Kommunistinen työväenpuolue- rauhan ja sosialismin puolesta KTP.
Kommunistiska arbetarpartiet- för fred och socialism KTP.
Rauhan ja sosialismin puolesta- kommunistinen työväenpuolue.
För fred och socialism- kommunistiska arbetarparti.
Haluan myös todeta, että irlannin työväenpuolue ei tue yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa.
Jag vill också påpeka att det irländska labourpartiet inte stöder en gemensam bolagsskattebas.
Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue.
Japans socialdemokratiska parti.
Haluan myös todeta, että irlannin työväenpuolue ei tue yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa.
Jag vill också påpeka att det irländska labourpartiet inte stöder en gemensam konsoliderad bolagsskattebas.
Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue.
Rysslands socialdemokratiska parti.
Eläköön chosunin työväenpuolue!
Länge leve chosuns arbetarparti!
Yhtenäisyyspuolue, vihreät, työväenpuolue ja me- yhdessä meillä on 91 paikkaa.
Solidarisk samling, miljöpartiet, arbetarpartiet och vi- tillsammans har vi 91 mandat.
Entä työväenpuolue?
Men arbetarpartiet, då?
Entä työväenpuolue?
Miksi työväenpuolue ja liberaalit välttivät kohtaamasta maltillisia?
Varför ville inte arbetarpartiet och liberalerna träffa moderaterna igår?
Rauhan ja sosialismin puolesta- kommunistinen työväenpuolue.
För fred och socialism- kommunistiska arbetarpartiet.
Espanjan sosialistinen työväenpuolue.
Spanska socialistiska arbetarpartiet.
Unkarin työväenpuolue.
Ungerska arbetarpartiet.
Puolan yhtynyt työväenpuolue PZPR.
Polska förenade arbetarpartiet PZPR.
Puolan yhdistynyt työväenpuolue.
Polska förenade arbetarpartiet.
Tai työväenpuolue.
Työväenpuolue painostaa minua.
Arbetarpartiet pressar mig.
Työväenpuolue- kärsi vaaleissa murskatappion.
Arbetarpartiet har upplevt sitt sämsta val någonsin.
Työväenpuolue tulee vasta iltapäivällä.
Arbetarpartiet kommer först i eftermiddag.

Tulokset: 90, Aika: 0.0868

SYNONYYMIT

S Synonyymit "työväenpuolue"


"Työväenpuolue" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää