TYÖVUOROSSA RUOTSIKSI

Käännös työvuorossa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.3529

Esimerkkejä Työvuorossa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Olin työvuorossa sinä yönä, enkä nähnyt mitään.
Jag var i tjänst natten du pratar om och jag såg ingenting.
Olemme työvuorossa.
Vi är i tjänst.
Olen työvuorossa.
Jag är i tjänst.
Dlen pahoillani, mutta olemme työvuorossa.
Tyvärr, men vi är i tjänst.

Hän ei ollut edes työvuorossa.
Han var inte ens i tjänst.
Ei haittaa ollenkaan. isä on aina työvuorossa.
Det är ingen fara, som förälder är man alltid i tjänst.
Haluaisin, mutta- olen työvuorossa.
Jag skulle vilja, men... jag är i tjänst.
Jäisin mielelläni, mutta olen työvuorossa.
Tack, frun, men jag är i tjänst.
Käyttäydy, olet työvuorossa.
Uppför dig. du är i tjänst.
Anteeksi, mutta olen työvuorossa.
Förlåt. jag är i tjänst.
Eikö hän ole työvuorossa?
Är hon inte i tjänst?
Olen työvuorossa, joten.
Det är mitt pass, så.
Kuka oli työvuorossa?
Vems skift var det?
He kaikki olivat työvuorossa silloin, kun vierailin.
De höll varandra sällskap när jag var på jobbet.
Hän on työvuorossa.
Han har jour.
En ole työvuorossa.
Det är inte mitt skift.
Luulin, ettet ole työvuorossa.
Du har ju inte jour.
Olen työvuorossa.
Det är mitt skift.
Luulin, ettet ole työvuorossa.
Jag trodde att du var ledig.
Pysykää huoneissanne, kun ette ole työvuorossa.
Håll er i er hytt när ni inte har vakt.
Olet työvuorossa.
Nu är det din tur.
Hän näki minun juovan ja olen työvuorossa.
Han såg mej dricka och jag är på mitt skift.
Tai muussakaan työvuorossa.
Och alla andra jobbiga sysslor.
Tiedän, että olette työvuorossa, mutta mikään laki ei kiellä kotiruoan syömistä.
Jag vet att du är i tjänst, men det finns inget olagligt med lite hemlagad mat.
Suunnitelma perustuu uuteen työehtosopimukseen, jolla heikennetään työntekijöiden perusoikeuksia, jotka koskevat sairautta ja lakkoa ja jopa lounastaukoa kahdeksan tunnin työvuorossa kokoonpanolinjalla.
Planen grundas på ett nytt kollektivavtal som undergräver arbetarnas grundläggande rättigheter när det gäller sjukdom och strejkåtgärder, och till och med lunchrasten under åtta timmars arbetsdag vid löpande bandet.
Montako työvuoroani hoidit, kun kävin koekuvauksissa?
Hur många skift har du täckt upp för mig?
Tein kolmea työvuoroa maksaakseni opintosi.
Jag jobbade tre skift för att betala för din skola.
Koneen keskimääräinen kapasiteetti on 15-25 mottia/ työvuoro 8 tuntia.
Maskinens kapacitet är i genomsnitt 15 till 25 stère per skift 8 timmar.
Eikö siitäkään, että joku olisi ottanut kännykkänsä lukkokaapistaan työvuoronsa aikana?
Vet du ingen som tog ut sin mobil ur sitt skåp under sitt skift?
Työvuoroani on vaihdettu.
De har ändrat mitt skift.

Tulokset: 30, Aika: 0.3529

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää