TYPERÄ PILA RUOTSIKSI

Käännös typerä pila vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 9, Aika: 0.2473

Esimerkkejä Typerä Pila käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Joo, typerä pila.
Tämä voi olla typerä pila.
Det är kanske bara ett dumt spratt.
Elliott, mikä typerä pila tämä on?
Elliot, är vilken typ av idiotiska skämt detta?
Kyseessähän on pila. sehän on vain typerä pila?
Det är väl bara nåt dumt skämt.

Älä nyt, jones, se oli vain typerä pila.
Kom igen, det var bara ett fånigt skämt.
Se oli vain typerä pila.
Det var bara ett dum spratt. jag menar att alla skämtar väl.
Näyttäisimme tosi typeriltä, ellemme olisi ryhtyneet varotoimiin ja osoittautuisi, ettei se ole pila.
Vi framstår som dårar om vi inte vidtar försiktighetsgärder och det inte är en bluff.
Joten tähän mennessä kaikki on ollut vain typerää pilaa.
Så ännu är det bara ett mycket dumt spratt.
Skip ja art,- he luultavasti suunnittelevat jotain typerää pilaa.
Skip och art. de har nog nåt idiotiskt rackartyg för sig.

Tulokset: 9, Aika: 0.2473

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Typerä pila" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää