TYPERÄ SUUNNITELMA RUOTSIKSI

Käännös Typerä Suunnitelma Ruotsiksi

Tulokset: 31, Aika: 0.0698

dum plan (4) idiotiska planen (3)

Esimerkkejä Typerä Suunnitelma käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En dum plan
Tämä on typerä suunnitelma.
Det är en dum plan.
Minulla oli typerä suunnitelma, että joisimme kuumia viskipaukkuja ja katsoisimme yhdessä Ihanaa on elämä. Tässä sitä ollaan.
Jag hade även en dum plan om att vi skulle dricka varm whiskey och se på Livet är underbart ihop men här är vi nu.
Muut lause esimerkkejä
Typerä suunnitelma.
Typiskt dum plan.
Tämä typerä suunnitelma on vesistöjä koskevan puitedirektiivin hengen ja tekstin vastainen.
Den här idiotiska planen strider mot andan och bestämmelserna i ramdirektivet om vatten.
Tämä typerä suunnitelma rikkoo elinympäristödirektiiviä 82 kertaa.
Den här idiotiska planen strider mot livsmiljödirektivet på 82 punkter.
Tämä typerä suunnitelma rikkoo lintudirektiiviä 108 kertaa.
Den här idiotiska planen strider mot fågeldirektivet på 108 punkter.
Se on helvetin typerä suunnitelma.
Vilken idiotisk plan.
Se on typerä suunnitelma.
Det är en korkad plan.
Typerä suunnitelma- sinä ja hän!
Korkad plan- du och han.
Ihan typerä suunnitelma.
Hela planen är löjlig.
En tiedä, mitä välillänne tapahtui. On typerä suunnitelma antaa hänen tappaa sinut.
Jag vet inte vad som hände mellan er i Polis, men jag vet att låta honom döda dig här nu är en dum plan.
Joo, Tyler ja hänen typerä suunnitelmansa.
Ja, Tyler och hans dumma plan.
Sinä ja typerä suunnitelmasi.
Men du hade din dumma plan.
Tein kaiken typerän suunnitelmasi mukaan.
Jag gjorde allt enligt din dumma jävla plan.
Vaikka taistelee kuinka, ei voi estää- sitä typerää suunnitelmaa.
Du stretar emot, men Planen fortgår. Den dumma idiotiska Planen.
Se on typerä. Ei se ole edes suunnitelma.
Din plan är korkad.
Kelso, kun aloitat lauseen sanoilla" nerokas suunnitelma"- tiedän että juttu on typerä enkä kiinnitä huomiota.
När du använder ord som "mästerlig plan" så vet jag att det är nåt korkat och slutar lyssna.
Suunnitelmasi on typerä.
Korkad plan.
Tämä suunnitelma on hullu. Typerä.
Denna planen är galen, den är dum.
Suunnitelmani oli typerä.
Min plan var dum.
Se oli typerän veljeni suunnitelma.
Det var min lillebrors plan.
Suunnitelmasi on typerä.
Din plan är smart.
Komission suunnitelma korvata elintarvikejalostajille vientituen menettäminen rohkaisemalla niitä etsimään muutamille tuotteille aktiivista jalostusmenettelyä EU:n ulkopuolelta on sekä hämmentävä että typerä.
Kommissionens program för att kompensera bearbetningsföretagen för vad de förlorar i exportbidrag, genom att uppmuntra dem att söka bidrag för aktiv förädling av en rad varor från tredje land, är både förvirrad och olämplig.
Typerää uskoa suureen suunnitelmaan.
Då känner vi oss fåniga som trott på en större plan.
Te ja teidän typerät suunnitelmanne. Ammuskelua.
Ni och era fåniga påhitt.
He tekevät aina yhden typerän virheen, joka pilaa lopulta koko suunnitelman.
De begår jämt nåt dumt misstag som förstör alltihop till slut.
Tässä suuruudenhullussa ja typerässä Aznarin suunnitelmassa halutaan juoksuttaa vettä Ebro-joesta ja johtaa sitä rannikkoa pitkin Etelä-Espanjaan yli 900 kilometrin päähän.
I den här Aznarplanen som kännetecknas av storhetsvansinne och idioti vill man tappa vatten från floden Ebro och leda det vidare längs kusten till södra Spanien i över 900 kilometer.
tahansa fyysistä malleja. Luontoäiti on hyvin yksinkertaisesti voi luoda ne kaikki itse ilman apua mitään typerää maapallon ulkopuolelta.
alla fysikaliska modeller. Naturen är mycket enkelt kan skapa dem själv även utan hjälp av några dumma utomjordingar.

Tulokset: 31, Aika: 0.0698

Katso myös


on suunnitelma
har en plan är planen
hyvä suunnitelma
bra plan bra idé en jättebra plan
oli suunnitelma
hade en plan var planen

"Typerä suunnitelma" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää