TYPERÄ VASTAUS RUOTSIKSI

Käännös Typerä vastaus Ruotsiksi

Tulokset: 20, Aika: 0.0369

Esimerkkejä Typerä vastaus käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mitä typerä vastaus tuo oli?
Vilket dumt svar?
Uskonto on typerä vastaus typerään kysymykseen.
Religion är ett dumt svar på en dum fråga.
Olen aiemmin todennut, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
Jag har sagt det tidigare: Om EU är svaret måste det ha varit en dum fråga.
Olen aina sanonut, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
Jag har alltid sagt att om EU är svaret, så måste det ha varit en dum fråga.
Olen sanonut monta kertaa, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
Jag har flera gånger tidigare sagt att om EU är svaret då måste frågan ha varit korkad.
Väitän, että jos EU oli vastaus, niin kysymyksen on täytynyt olla hyvin typerä.
Men om EU var svaret, måste frågan ha varit väldigt dum.
Voin vain vielä kerran todeta, että jos vastaus on EU, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
Återigen kan jag inte annat än dra slutsatsen att om EU är svaret måste det ha varit en dum fråga.
vastaavalle hankkeelle, koska tavalliset kansalaiset tietävät, että jos EU on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla typerä.
detta önskedrömsprojekt eftersom vanliga människor vet att om EU är svaret, då måste det ha varit en dum fråga.
Olen ennenkin sanonut parlamentissa, että jos Euroopan unioni on vastaus, kysymyksen on täytynyt olla hemmetin typerä, ja tämä ei ole koskaan pitänyt paremmin paikkaansa kuin nyt.
Jag har sagt det förut här i parlamentet: om EU är svaret, då måste det ha varit en förbaskat dum fråga, och aldrig har detta varit så sant som nu.
mutta tässä sekaannuksessa haluan toistaa yhden avoimesti varman asian: jos vastaus on EU, on kysymyksen pitänyt olla hyvin typerä.
skulle jag vilja upprepa en tydlig visshet: om EU är svaret på frågan, måste frågan som ställdes ha varit mycket enfaldig.
Typerä vastaus.
Åh, Fånigt svar.
Typerä vastaus.
Dumt svar.
Typerä koska vastaus on kyllä vai koska se on ei?
Löjlig för att svaret ärja eller för att svaret är nej?
Tämä kuulostaa typerältä, varsinkin näin nykyaikana, mutta teidän kannattaa varoa, sillä he odottavat teitä ja te olette vastaus heidän unelmiinsa!
Jag vet att det låter fånigt, särskilt i denna moderna tidsålder, men ni collegeäckel får passa er för de väntar där ute, och ni, gullgossar, är svaret på deras drömmar!
Looginen vastaus ja loppu tälle typerälle henkikeskustelulle!
Ett övertygande logiskt svar och ett slut på andegrälandet!
Ei ole typeriä vastauksia.
Det finns inga fåniga svar.
Kysyn siis Grantbya 19 paikassa ja kirjoitan 19 typerää vastausta?
Jag frågar efter Grantby på 19 ställen och skriver 19 dumma svar?
Olen yhtä mieltä edellisestä lisäkysymyksestä ja siihen saadusta vastauksesta, ja tätä taustaa vasten panen merkille, miten typerää oli vaatia- kuten jotkut tekivät-
Jag instämmer i den senaste följdfrågan och det svar som gavs, och noterar i samma anda hur idiotiskt det var att kräva att associeringsavtalet mellan EU och Israel
Ilmoititte vastauksena rouva Thorsille, että tarkistuksen 1 typeryys ei voinut johtua yksinomaan
I ert svar till Thors angående ändringsförslag 1, antydde ni att enfalden inte
kuulevamme Itävallan puheenjohtajistolta, joka antoi täysin typerän vastauksen viime kuussa.
ha fått av det österrikiska ordförandeskapet, som lämnade ett otillfredsställande svar förra månaden.

Tulokset: 20, Aika: 0.0369

Katso myös


typerä idea
dum idé idiotisk idé korkad idé dumma idé
typerä kysymys
dum fråga korkad fråga löjlig fråga
typerä ämmä
din dumma kossa din dumma subba korkade subba dumma brudjävel
typerä ajatus
dum idé korkad idé fånig idé en larvig idé
typerä paskiainen
dumma jävel din dumma fan jävla idiot
oikea vastaus
rätt svar rätta svaret korrekt svar
hyvä vastaus
bra svar bra svarat
väärä vastaus
fel svar felaktigt svar inkorrekt
selkeä vastaus
tydligt svar klart svar
lyhyt vastaus
det korta svaret

Sanatarkasti käännös


typerä
- dum korkad
vastaus
- svaret

"Typerä vastaus" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää