TYPERYYDEN RUOTSIKSI

Käännös typeryyden vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.1055

Esimerkkejä Typeryyden käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Madame gao voi antaa typeryyden anteeksi. mutta ei ilman rangaistusta.
Madame gao kan förlåta dumhet men inte utan straff.
Selitä typeryyden ja laittomuuden ero, niin pidätytän vaimoni veljen.
Säg vad skillnaden mellan dum och olaglig är, så arresteras min svåger.
Itsemurha typeryyden takia.
Självmord genom dumhet.
Typeryyden teeskentely ei sovi teille.
Spela inte dum. det klär er inte.

Minä olen kohdannut äärettömän typeryyden.
Jag har själv stött på oändlig dumhet.
En voi toimia tämän kaltaisen typeryyden kanssa.
Jag tål inte sån dumhet.
Korvaako vakuutus työntekijän huolimattomuuden ja typeryyden?
Täcker försäkringen ens anställdas... slarv och dumhet?
Voisimmepa pidättää typeryyden perusteella.
Synd vi inte kan gripa folk för dumhet.
Kiinteät linnoitteet ovat ihmisen typeryyden muistomerkkejä.
Fasta befästningar är monument över människans dumhet.
Ne ovat vararikossa omien johtajiensa ja päättäjiensä typeryyden vuoksi.
De är bankrutta på grund av sina dumma ledare och politiker.
Haluan kysyä, kuka pyysi virkamiehiä kuluttamaan aikaa moisen typeryyden pohtimiseen.
Jag undrar vem som bad byråkraterna att lägga tid på att överväga sådana dumheter.
Miehet tuhoutuvat ylimielisyyden tai typeryyden takia.
Män är antingen arroganta eller dumma.
Potkut typeryyden vastustamisesta ovat palkkio itsessään.
Att bli sparkad för olydnad mot en mentalt inkompetent är en belöning.
Viet kaiken typeryyden mukanasi.
Du tar allt det dumma med dig.
Me kai unohdamme sen typeryyden, joka tapahtui viime kuussa.
Jag förmodar att vi glömt allt nonsens som skedde förra månaden.
Koska miehet ovat geneettisesti kykenemättömiä tajuamaan unelmiensa typeryyden.
Män inser inte att deras drömmar är idiotiska.
Sinä tässä typeryyden teit.
Du är den som gjorde den dumma saken.
Miksi teit sellaisen typeryyden?
Varför gjorde du en så dum sak för?
Tuo on erityinen typeryyden laji.
Det där är en speciell sorts idiot.
Olisitte selittäneet hänelle hänen ideansa typeryyden.
De borde ha förklarat för honom hur befängd hans idé var.
Kuka haluaa muistaa häpeän, synnit tai typeryyden?
Vem vill minnas sin skam eller synd eller enfald?
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, edessämme on varsin kuvaava lintuinfluenssatapaus tai toisin sanoen järjettömyyden ja typeryyden ilmentymä.
Herr talman, mina damer och herrar! vi står inför ett symboliskt fall av fågelinfluensa, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, ett utbrott av dårskap och dumhet.
Olen tehnyt typeryyksiä- mutta tällä voittaisi typeryyden nobelin palkinnon.
Jag har gjort några väldigt dumma saker i mitt liv, men denna kan möjligtvis vinna nobel priset för dumhet.
Coleman silk ja vaimonsa iris- joutuivat moraalisen typeryyden- ja tuomitsevan yhteisön uhriksi.
Coleman silk och hans fru iris sveks av moralisk dumhet hos ett fördömande och maktmissbrukande samhälle.
Wall street otti hyvän idean, lewis ranierin asuntolainabondin, ja muutti sen petoksen ja typeryyden atomipommiksi, joka on tuhoamassa maailmantalouden.
Wall street tog en bra idé, lewis ranieris bostadsobligation och gjorde den till en atombomb av bedrägerier och dumhet som är på väg att förstöra världsekonomin.
Meillä on kaikkea, mitä me tarvitsemme; me tarvitsemme vain uskoa ja peräänantamatonta tahtoa, uskoa asemaamme ja tahtoa taistella typeryyden ja kiukun tyranniaa vastaan.
Allt vi behöver är tro och en stark vilja, tron på vår roll och viljan att kämpa mot dumhetens och lynnighetens tyranni.
alistumaan raakalaismaisiin tapoihin ja perinteisiin, naisia, jotka ovat sodan, aidsin, pahoinpitelyn, ihmiskaupan ja yleisemmin sanottuna ihmisen typeryyden uhreja.
och traditioner, kvinnor som är offer för krig, aids, dålig behandling, människohandel och, i vidare mening, mänsklig dumhet.
esimerkkinä tästä eteenpäin, on varoituksena: varoituksena siitä, miten poliittisen typeryyden ansiosta upea, tehokas ja menestyksekäs teollisuudenala voidaan tuhota jossakin maassa.
för hur en underbar, effektiv och framgångsrik näringsgren i ett land kan förstöras på grund av politisk dårskap.
Edison et voi koskaan aliarvioida typeryyden yleisön. s.adams crop circles, crop, biologisia vaikutuksia luominen© copyright 2008-2012 pitkä lainaukset(
Edison man kan aldrig underskatta dumheten hos allmänheten. s.adams cirklarna, beskära bilder, biologiska effekter skapande© copyright 2008-2012 långa
Mitä typeryyttä!
Vilken dumhet!

Tulokset: 30, Aika: 0.1055

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää