TYPERYYTTÄ RUOTSIKSI

Käännös Typeryyttä Ruotsiksi

Tulokset: 35, Aika: 0.0489

Esimerkkejä Typeryyttä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mitä typeryyttä!
Vilken dumhet!
Mitä typeryyttä!
Vilket dårskap!
Todellista typeryyttä ja täydellistä arvostelukyvyn puutetta miesten suhteen.
Avgrundslik dumhet och total brist på omdöme vad gäller män.
Tämä on vähintäänkin täydellistä poliittista typeryyttä.
Detta är minst sagt ren politisk dumhet.
Oletko koskaan kuullut, että liika peräänantamattomuus voi olla typeryyttä?
Har du nånsin blivit tillsagd att mycket ståndaktighet kan vara dumt?
En voi käsittää tätä typeryyttä!
Jag kan inte tro den här dumheten!
Ei, ei se ole typeryyttä Signora Mayes.
Nej. Det är inte dumt, Signora Mayes.
Olenko saavuttanut jonkinlaisen rehellisyyden asteen joka lähenee typeryyttä?
Har jag just uppnått en ärlighetsnivå som gränsar till dumhet?
Minä olen kyllästyt taistelemaan luonnon sokeaa typeryyttä vastaan.
Mina händer är befläckade med naturens blinda dumhet.
Mitä typeryyttä tämä on?
Vad är det för dumheter?
Vihaa murskaavan yleistä typeryyttä vastaan.
Med hat till den förkrossande allmänna dumheten.
Hulluutta ja typeryyttä.
Galenskap...galenskap och dumhet.
Ei tuota typeryyttä!
Nej! Inga mer dumheter!
Pahuutta voin vielä sietää, mutta typeryyttä.
Ondskan kunde jag tolerera, men dumheten.
Eikö se ole typeryyttä?
Är inte det ren dumhet?
Onko se taikauskoa vai typeryyttä?
Vad beror det på? Vidskeplighet eller dumhet?
Typeryyttä vain.
Bara dumhet.
Ei, vaan typeryyttä.
Nej, dumhet.
Kunnioitat vain typeryyttä.
Du respekterar bara dumhet.
Huolimattomuutta ja typeryyttä.
Slarv och dumhet.
Ahneus luetaan kuolemansynteihin, mutta ei typeryyttä.
Ändå är girighet en av dödssynderna, men inte dumhet.
Mitä typeryyttä tämä on?
Är du dum i huvudet?
Se on tyttömäistä typeryyttä.
Alla de där flickaktiga dårskaperna.
Vapaa lehdistö on viimeinen puolustuskeino tyranniaa ja typeryyttä vastaan.
En fri press är det sista försvaret mot dumhetens tyranni.
Tuollainen ajattelutapa on vain typeryyttä.
Bara den tanken är dåraktig.
Masennus ei ole typeryyttä.
Depression är inget konstigt.
Inhoan Christianin typeryyttä.
Jag avskyr Christians skitsnack.
Suljen suuni ennen seuraavaa typeryyttä.
Stängt min mun innan nästa dumma grej kommer ut.
Se on typeryyttä!
Det är idiotiskt!
ja vertauksia, myös vähän halukkuutta ja kykyä tukahduttaa heidän omaa typeryyttä ja jälkeenjääneisyyttä.
liknelser, också lite vilja och förmåga att undertrycka deras egen dumhet och efterblivenhet.

Tulokset: 35, Aika: 0.0489

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää