TYPERYYTTÄ RUOTSIKSI

Käännös typeryyttä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 36, Aika: 0.1027

Esimerkkejä Typeryyttä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mitä typeryyttä!
Vilken dumhet!
Mitä typeryyttä!
Vilket dårskap!
Tämä on vähintäänkin täydellistä poliittista typeryyttä.
Detta är minst sagt ren politisk dumhet.
Olenko saavuttanut jonkinlaisen rehellisyyden asteen joka lähenee typeryyttä?
Har jag just uppnått en ärlighetsnivå som gränsar till dumhet?

Oletko koskaan kuullut, että liika peräänantamattomuus voi olla typeryyttä?
Har du nånsin blivit tillsagd att mycket ståndaktighet kan vara dumt.
En voi käsittää tätä typeryyttä!
Jag kan inte tro den här dumheten!
Ei, ei se ole typeryyttä signora mayes.
Nej. det är inte dumt, signora mayes.
Minä olen kyllästyt taistelemaan luonnon sokeaa typeryyttä vastaan.
Mina händer är befläckade med naturens blinda dumhet.
Hulluutta ja typeryyttä.
Galenskap...galenskap och dumhet.
Mitä typeryyttä tämä on?
Vad är det för dumheter?
Vihaa murskaavan yleistä typeryyttä vastaan.
Med hat till den förkrossande allmänna dumheten.
Eikö se ole typeryyttä?
Är inte det ren dumhet?
Ei tuota typeryyttä.
Nej! inga mer dumheter!
Pahuutta voin vielä sietää, mutta typeryyttä.
Ondskan kunde jag tolerera, men dumheten.
Onko se taikauskoa vai typeryyttä?
Vad beror det på? vidskeplighet eller dumhet?
Typeryyttä vain.
Bara dumhet.
Ei, vaan typeryyttä.
Nej, dumhet.
Kunnioitat vain typeryyttä.
Du respekterar bara dumhet.
Huolimattomuutta ja typeryyttä.
Slarv och dumhet.
Ahneus luetaan kuolemansynteihin, mutta ei typeryyttä.
Ändå är girighet en av dödssynderna, men inte dumhet.
Mitä typeryyttä tämä on?
Är du dum i huvudet?
Se on tyttömäistä typeryyttä.
Alla de där flickaktiga dårskaperna.
Vapaa lehdistö on viimeinen puolustuskeino tyranniaa ja typeryyttä vastaan.
En fri press är det sista försvaret mot dumhetens tyranni.
Tuollainen ajattelutapa on vain typeryyttä.
Bara den tanken är dåraktig.
Inhoan christianin typeryyttä.
Jag avskyr christians skitsnack.
Typeryyttä ja ahneutta.
Idioti och girighet på en makalös nivå.
Voin jopa katsoa rayn typeryyttä läpi sormien.
Så bra att jag kan överse med rays idiotier.
Hänestä vaikeneminen on urheutta. typeryyttä se on.
Hon tror att det är modigt att vara tyst- inte korkat!
Se on typeryyttä.
Det är idiotiskt!
Hieman mielikuvitusta, hieman tulkitseva taitoja, valmiutta käsitellä joitakin vinkkejä ja vertauksia, myös vähän halukkuutta ja kykyä tukahduttaa heidän omaa typeryyttä ja jälkeenjääneisyyttä.
Lite fantasi, lite tolkande färdigheter, vilja att ta itu med några tips och liknelser, också lite vilja och förmåga att undertrycka deras egen dumhet och efterblivenhet.

Tulokset: 36, Aika: 0.1027

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää