TYRANNIAA RUOTSIKSI

Käännös tyranniaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 39, Aika: 0.0861

Esimerkkejä Tyranniaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He taistelivat tyranniaa ja sortoa vastaan ja palauttivat temppelimme.
De kämpade mot tyranni och förtryck och återuppbyggde vårt tempel.
Eivät nämä poliittista riistoa ja tyranniaa pakenevat miljoonat ihmiset ole vyörymässä meille.
Vi kommer inte att överhopas av miljontals människor som flyr från politisk misär och tyranni.
Osman puhuu vuoropuhelun ja oikeudenmukaisuuden puolesta väkivaltaa ja tyranniaa vastaan.
Salih mahmoud osman kämpar för dialog och rättvisa mot våld och förtryck.
Monet iranilaiset ovat paenneet tätä tyranniaa, usein eurooppaan.
Många har flytt från tyranniet, ofta till europa.

Hän siirtelee valtavia armeijoita levittäen kuolemaa- hävitystä ja tyranniaa.
Han transporterar väldiga arméer för att sprida död ödslighet och tyranni!
Siinä oli enemmän kuin häivähdys ranskan tyranniaa ja kuluja.
Det hade ett drag av franskt förtryck och kostnad över sig.
En koskaan peru valaani taistella vapauden puolesta tyranniaa vastaan.
Jag kommer aldrig att tumma på min ed att kämpa för frihet mot tyranni!
Pakenimme yhdessä tyranniaa- ja päädymme ampumaan toisiamme vapauden maassa.
Vi flydde tyranniet tillsammans och skjuter nu på varandra i frihetens land.
Itse asiassa rahoitus on auttanut pitämään tyranniaa elossa.
Denna finansiering har i själva verket bidragit till att hålla tyranniet vid liv.
Maailma ei ole historiansa aikana koskaan nähnyt moista tyranniaa.
Världen har aldrig sett sådan tyranni genom hela historien.
Mikäli taistelette puolustaaksenne tyranniaa, antaa nuoltenne lentää!
Om ni strider för att försvara tyranni, låt dem komma!
Meidän olisi samalla vältettävä vaatimasta vastuuttomasti kansainvälistä aseellista väliintuloa nykyistä tyranniaa vastaan.
Samtidigt bör vi undvika oansvariga krav på internationell väpnat ingripande mot det nuvarande tyranniet.
Kaikki, jotka rakastivat caesaria, mutta vihasivat tyranniaa.
Alla som älskade caesar men hatar tyranni.
Hän uhmasi pelkoa- ja tyranniaa.
Han trotsade rädslan och tyranniet.
Vapaa lehdistö on viimeinen puolustuskeino tyranniaa ja typeryyttä vastaan.
En fri press är det sista försvaret mot dumhetens tyranni.
Hän taisteli II maailmansodassa tyranniaa vastaan.
Han stred i andra världskriget mot tyranniet.
Len koko ikäni taistellut tyranniaa vastaan.
Hela mitt liv har jag kämpat mot tyranniet.
Ei tyranniaa, sortoa tai vainoa vastaan. vaan estääksemme täydellisen tuhon.
Men inte mot tyranni, förtryck och förföljelse utan mot förintelse.
Ja näen kokonaisen maanmiesteni armeijan- joka on tullut uhmaamaan tyranniaa.
Och jag ser en hel arme av mina landsmän som är här för att trotsa tyranniet.
Vapaus tyranniaa vastaan.
Frihet mot tyranni.
Vapaita tuulia ja ei tyranniaa sinulle.
Fria vindar och ingen tyranni för dig.
Varokaa juutalaisten vastenmielistä tyranniaa.
AKTA ER FÖR JUDARNAS AVSKYVÄRDA TYRANNI!
Pitäisikö tyranniaa vastustaa, vaikka se olisi toivotonta?
Skulle man motsätta sig en tyranni utan hopp om framgång?
Onko täällä vilpittömiä demokraatteja, jotka vastustavat tätä häpeämätöntä tyranniaa?
Kommer det att finnas några uppriktiga demokrater här som står upp mot detta skamlösa översitteri?
Arvoisa puhemies, meidän on vaikea kuvitella, kuinka paljon fyysistä ja moraalista rohkeutta liu xiaobolta vaadittiin nousta vastustamaan kiinan kommunistisen puolueen murhanhimoista tyranniaa.
Fru talman! det är svårt för oss att föreställa oss det oerhörda fysiska och moraliska mod som krävdes av liu xiaobo för att sätta sig upp mot det kinesiska kommunistpartiets blodtörstiga tyranni.
Vanha arabiankielinen sanonta kuuluu:" mieluummin sata vuotta tyranniaa kuin yksi vuosi kaaosta.
Det finns ett gammalt talesätt på arabiska: ”det är bättre med hundra år av tyranni än ett år av kaos.”.
Jos turvallisuuden nimissä ei enää puolusteta ja säilytetä vapauksia, siitä tulee tyranniaa.
När säkerheten inte längre fungerar som ett verktyg för att försvara och vidmakthålla vår frihet övergår den till att bli förtryck.
Katsokaa esimerkiksi kaikkia pakolaisia, jotka pakenevat luoksemme sotaa, aseellisia selkkauksia ja tyranniaa.
Titta på alla flyktingar till exempel, som kommer till oss på flykt undan krig, väpnade konflikter och tyranni.
Tuntemani benjamin sisko ei koskaan möisi sieluaan- eikä antaisi itsestään tulla osaa tällaista tyranniaa omaa väkeään kohtaan.
Den benjamin sisko jag känner skulle aldrig sälja sin själ och delta i det här tyranniet mot sitt eget folk.
Meillä on kaikkea, mitä me tarvitsemme; me tarvitsemme vain uskoa ja peräänantamatonta tahtoa, uskoa asemaamme ja tahtoa taistella typeryyden ja kiukun tyranniaa vastaan.
Allt vi behöver är tro och en stark vilja, tron på vår roll och viljan att kämpa mot dumhetens och lynnighetens tyranni.

Tulokset: 39, Aika: 0.0861

SYNONYYMIT

S Synonyymit "tyranniaa"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää