TYRANNINA RUOTSIKSI

Käännös tyrannina vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.0914

Esimerkkejä Tyrannina käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Minua pidetään hirviönä, tyrannina.
Tycker att jag är ett monster. tyrann?
Vuodesta 1985 hän on hallinnut maata tyrannina.
Från 1985 har han styrt som en tyrann.
Jopa oikeusavustajani näkivät minut tyrannina.
Till och med mina närmaste tjänstemän ser mig som en tyrann.
Niin. kaikki pitävät minua tyrannina.
Alla kallar mig för tyran.

Hippokrates, sisilian tyranni.
Hippokrates, tyrann av gela.
En ole tyranni, herra dufresne.
Jag är ingen tyrann, mr dufresne.
Yksikään tyranni ei antanut niin paljon.
Ingen tyrann har gett så mycket.
Olet tyranni ja itsevaltias ja aloitat sotia.
Ni är tyrann och diktator, och ni startar krig.
Ennen kuin muutun tyranniksi, alkaliskivi tappaa minut.
Innan jag blir tyrann, dödar alkalis-stenen mig.
Jerusaiemissa odotettiin gratusta, uutta roomaiaista tyrannia. kansa oii synkkää ja raivokasta.
I jerusalem väntade gratus, en ny romersk tyrann för det missnöjda, ursinniga folket.
Hyvästi, tyrannia!
Hej då, tyrann!
Minä vain nukuin, kun he yrittivät vapauttaa englantia- epärehelliseltä tyrannilta.
Jag låg och sov medan de försökte befria england... från en oärlig tyrann.
Salaisuuksien tyrannia.
Hemligheternas tyrann.
Kutsuit minua varkaaksi, tyranniksi ja tappajaksi.
Du kallade mig för tjuv, tyrann och mördare.
Olette sentään sivistynyt tyranni.
Du är åtminstone en bildad tyrann.
Darken rahl oli häijy tyranni.
Mörke rahl var en ond tyrann.
Selvitäk- semme meidän on valittava tyrannimme.
Om vi vill överleva måste vi välja vår tyrann.
Tänään nämä siunaukset näkivät meidän kokevan- raa'an hyökkäyksen epätoivoiselta tyrannilta.
I natt, har den välsignelsen tagit oss genom en desperat tyrann.
Rajasena, senkin tyranni!
Ratchasena, din tyrann.
Olet varsinainen pillereitä popsiva pikku tyranni.
Du är en pillerätande liten tyrann.
Olet väärässä suhteeni. en ole tyranni.
Du missbedömer mig, jag är ingen tyrann.
Olet pelkkä läski, mahtaileva, pahantuulinen vanha tyranni.
Du är bara en tjock, uppblåst, argsint gammal tyrann.
Hän sanoi vain, että olette läski, mahtaileva, pahantuulinen vanha tyranni.
Hon sa att du var en tjock, uppblåst, argsint gammal tyrann.
Hän oli julma ja verenhimoinen tyranni.
Han var en grym och blodtörstig tyrann.
Mahdollisuus liittyä vapaaseen kreikkaan ja vastustaa todellista tyrannia.
En möjlighet att gå med fria grekland och stå emot en äkta tyrann.
Et ole mitään muuta kuin vanha tyranni. se sinä olet.
Du är inget annat än en gammal tyrann.
Userkara oli tyranni, hirviö.
Userkara var en tyrann, ett monster.
Isäsi tietää olevansa tyranni. ja että vihaat häntä.
Din pappa vet att han var en tyrann och att du hatar honom.
Ja tyranni.
Och en tyrann.
Autoit tyrannia orjuuttamaan kansakunnan.
Du hjälpte en tyrann att förslava ett rike.

Tulokset: 30, Aika: 0.0914

SYNONYYMIT

S Synonyymit "tyrannina"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää