TYREHTYMÄÄN RUOTSIKSI

Käännös tyrehtymään vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 29, Aika: 0.1024

Esimerkkejä Tyrehtymään käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Saatko sen tyrehtymään?
Kan du stoppa det?
En saanut verenvuotoa tyrehtymään.
Jag kunde inte stoppa blödningen.
En saa verenvuotoa tyrehtymään.
Jag kan inte stoppa blödningen.
Emme saa verenvuotoa tyrehtymään.
Vi kan inte stoppa blödningen.

Sain vuodon tyrehtymään.
Jag har stoppat blödningen.
Mutta sain vuodon tyrehtymään.
Men jag har stoppat blödningen.
Kesti viisi kuukautta ennen kuin vuoto saatiin lopullisesti tyrehtymään.
Det tog fem månader att stoppa läckan för gott.
Saatteko vuodon tyrehtymään?
Kunde du stoppa blödningen?
Lopulta sain sen tyrehtymään.
Men till slut fick jag stopp på det.
Verenvuoto ei tyrehdy!
Hon blöder! de kan inte stoppa det!
Se ei tyrehdy, tohtori scully.
Det kauteriseras inte, dr scully.
Sanat tyrehtyivät, kädet tutisivat.
Orden tröt. händerna skälvde.
Laastaria, jotta vuoto tyrehtyisi.
Ett plåster för att stoppa blödningen tillfälligt.
Nyt kolmantena päivänä se on jo melkein kokonaan tyrehtynyt.
E dagen var det nästan borta HELT!
Puolalaisten muuttointo ulkomaille työn perässä tyrehtyi.
OMDIRIGERING polens senatej att förväxla med.
Jää, kunnes se tyrehtyy.
Stanna tills det slutar.
Veljesi on yhä elossa, ja suunnitelmasi korvata hänet hallitsijana on tyrehtynyt.
Din bror lever och planen att ersätta honom som statschef är borta.
Annoin ruiskeen. verenvuoto tyrehtyi.
Jag gav mrs miller en injektion och blödningen stoppade.
Verenvuoto tyrehtyi!
Vi har stoppat blödningen.
Me hyväksyimme sen, raha tyrehtyi.
Vi godkände det. pengarna stoppades.
Vuoto ei tyrehdy.
Jag kan inte stoppa blodflödet.
Meillä oli ongelma patterit joka ei tyrehdy lämmitys ja yksi niistä oli rikki nuppi.
Vi hade ett problem med radiatorer som inte skulle sluta uppvärmning och en av dem hade en bruten knopp.
Sadekuurot tyrehtyivät, kevätsade jäi tulematta, mutta sinulla oli porttonaisen otsa, et tahtonut hävetä.
Väl blevo regnskurarna förhållna, och intet vårregn föll; men du hade en äktenskapsbryterskas panna, du ville icke blygas.
Minun nauruni tyrehtyi, kun luin eurooppalaisia tilastoja työtapaturmista ja kuulin niistä nyt lisää.
Jag upphörde att skratta när jag läste och nu hörde den europeiska statistiken över olycksfall i arbetet.
Paradoksaalista sinänsä, kurdien virta on nyt tyrehtynyt, sillä se on yksi viimeisistä rauhallisista alueista maassa.
Paradoxalt nog har flödet av kurder nu upphört eftersom kurdistan är ett av de få områden i landet där det fortfarande råder fred.
Jäätiköiden sulaessa niin sanottu atlantin pumppu lakkaa toimimasta ja tropiikista tuleva lämmin golf-virta ja sen jatke, pohjois-atlantin virta, tyrehtyy.
I och med att glaciärerna smälter slutar den så kallade atlantiska pumpen att fungera och den varma golfströmmen som kommer från tropikerna samt dess förlängning nordatlantiska strömmen avstannar.
Olisin kiitollinen, jos hän esittäisi asiaan oikaisun, sillä muuten oikeutettu keskustelu turkin eu:hun liittymisen nopeuttamisesta tyrehtyy.
Jag skulle uppskatta en rättelse från richard howitt, eftersom den legitima debatten om ett påskyndat eu-medlemskap för turkiet annars kommer att hämmas.
Jos pankit eivät luota toisiinsa ja jos pankkien välinen lainananto tyrehtyy, edessä on suuri ongelma.
Om bankerna inte litar på varandra och utlåningen mellan banker( interbankutlåningen) fryses har vi ett stort problem.
Kriisitilassa oleva teollisuudenala, joka menettää 40% kapasiteetistaan, on vaarassa tyrehtyä kokonaan.
En industri som redan är i kris och förlorar 40 procent av sin kapacitet riskerar total kollaps.

Tulokset: 29, Aika: 0.1024

"Tyrehtymään" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää