UUSI RUOTSIKSI

Käännös uusi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 32615, Aika: 0.1866

Esimerkkejä Uusi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kirjainmerkit uusi kirjainmerkkikansio.
Bokmärken ny bokmärkeskatalog.
Hienoa, uusi idea.
Toppen. ännu en idé.
Vuonna 2006 annettiin uusi eurooppalainen uimavesidirektiivi 2.
År 2006 antogs ny europeisk lagstiftning om badvatten 2.
Uusi viikko, uusi kriisi selätetty sinun ansiostasi.
Ännu en vecka, ännu en kris avvärjd tack vare dig.

Seminaari on uusi aloite.
Seminariet utgör ytterligare ett initiativ.
Luo uusi tunniste.
Skapa ny etikett.
Nyt käsiteltävä toimintasuunnitelma on varmastikin uusi tärkeä askel oikeaan suuntaan.
Handlingsplanen som nu diskuteras är säkert ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning.
Yhteydet vuoden 2001 työohjelmaan: uusi toimintalinja, jolla valmistaudutaan yhteisön seuraavaan puiteohjelmaan.
Kopplingar till AP2001: ny handlingslinje som förberedelse av gemenskapens kommande ramprogram.
Uusi asemanrannan asuinalue.
Populärt nytt bostadsområde.
Olen vain uusi valehtelija elämässäsi.
Jag är bara ännu en lögnare i ditt liv.
Kyseessä on uusi edistysaskel ympäristön ja ihmisten terveyden suojelussa.
Det här är ytterligare ett steg mot att skydda miljön och folkhälsan.
Hienoa, uusi rikos.
Toppen. ännu ett brott.
Asenna uusi teema.
Installera nytt tema.
JHS release uusi allekirjoitus kitarapedaalit- ruby punainen ja calhoun.
JHS frige nya signatur gitarr pedaler- ruby röd och calhoun.
Uusi tunniste.
Ny etikett.
Hitlerin uusi esikuntapäällikkö zeitzler tutki tilannetta ja sanoi.
Zeitzler, hitlers nye stabschef, betraktade situationen och sa.
Yk:n uusi poliittinen julistus ja toimintasuunnitelma.
Fn:s nya politiska deklaration och handlingsplan.
Syötä uusi nimi ilman tiedostopäätettä.
Skriv in nytt namn utan filändelse.
Ilmeisesti uusi uhri on pudonnut kaivokseen.
Tydligen har ytterligare en fallit ner i gruvhålet.
Löytyi uusi uhri.
Vi har ännu ett offer.
Lisää uusi tunniste.
Lägg till ny etikett.
Uusi myynti.
Ny försäljning.
Se on uusi edistysaskel.
Det är ytterligare ett framsteg.
Tämä uusi tarkoittaa sitä, että hallituksen aikataulutoive ei toteudu.
Det här nya betyder att regeringens tidtabellsönskemål inte uppfylls.
Uusi päivä sinun kanssasi.
Ännu en dag med dig.
Uusi assistenttini todd.
Min nye assistent todd.
Uusi verotuspäätös saapuu viimeistään lokakuun lopussa21.8.2015.
Nytt beskattningsbeslut anländer senast i slutet av oktober 21.8.2015.
Uusi velipuoleni.
Min nye styvbror.
Jacob, uusi myrsky lähestyy.
Jacob, det är ytterligare ett vädersystem på väg.
Vihdoin uusi blogini on auki!!!
Nu är nya bloggen ÖPPNAD!!

Tulokset: 32615, Aika: 0.1866

"Uusi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää