VAIHTORAHAA RUOTSIKSI

Käännös vaihtorahaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 49, Aika: 0.0927

Esimerkkejä Vaihtorahaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Onko sinulla antaa vaihtorahaa?
Tar du växel för dollar?
Hän ei antanut vaihtorahaa.
Han gav mig inte växelpengarna.
Onko vaihtorahaa?
Nån växel?
Minulla ei ole vaihtorahaa 20 dollarista.
Jag har inte växel för 20. bob!

Se kaveri kysyi vaihtorahaa.
Killen bad mig om småpengar.
Haen vaihtorahaa.
Jag ska hämta växelpengarna.
Tarvitsen vaihtorahaa viitoskassalle.
Jag behöver växel i kassa fem.
Onko vaihtorahaa?
Någon som har småpengar?
Kuskilla ei tainnut olla vaihtorahaa.
Han hade väl ingen växel.
Minulla ei ole vaihtorahaa, joten sanotaan kolme.
Då jag inte har några småpengar, säger vi tre.
En osta vain saadakseni vaihtorahaa.
Jag köper inget bara för att få växel.
Anteeksi, voisinko saada vaihtorahaa puhelinta varten.
Ursäkta, kan jag få växel till telefonen?
Tarvitsen vain vaihtorahaa puhelinta varten.
Jag behöver bara växel till telefonen.
Etkö osaa antaa vaihtorahaa?
Kan du inte ge växel?
Kruunua, mutta minulla ei ole yhtään vaihtorahaa.
Hej.- tjäna.- 60 spänn, men jag har ingen växel.
Tästä ei tule vaihtorahaa.
Det blir ingen växel.
Minulla ei taida olla vaihtorahaa.
Jag har ingen växel.
Senttiä vaihtorahaa.
Cent i växel.
Kompassi, kirjeveitsi, vaihtorahaa.
Kompass, fickkniv och lite växel.
Haen vaihtorahaa.
Jag hämtar växel.
Odota, sain taksista vaihtorahaa.
Vänta...! jag har växel från taxin.
Oi, oi, oi, minulla ei ole vaihtorahaa.
Oj oj oj, jag har ingen växel.
Sinulla on oltava vaihtorahaa.
Du ska ha växel för 20.
Ei ole vaihtorahaa.
Jag har ingen växel.
Eikö minulla ollut vaihtorahaa?
Hade jag ingen växel?
Jos kassassa ei ole vaihtorahaa, annamme tilalle postimerkkejä.
När vi inte har tillräckligt med växel ger vi ut frimärken i stället för kontanter.
Hei, bob! onko sinulla vaihtorahaa kahdestakympistä?
Har du växel för 20?
Ei vaihtorahaa.
Ingen växel.
Hän sanoi:" ongelma. ei vaihtorahaa.
Han sa: "problem, ingen växel.
Saisinko vähän vaihtorahaa?
Ja. kan jag få lite växel?

Tulokset: 49, Aika: 0.0927

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää