VALLATTU RUOTSIKSI

Käännös vallattu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 57, Aika: 0.1049

Esimerkkejä Vallattu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Valkoinen talo on vallattu.
De har tagit vita huset.
Itävalta, tšekkoslovakia ja puola on vallattu.
Tyskland har tagit österrike, tjeckoslovakien och polen.
Haga-talo on vallattu.
Hagahuset är ockuperat.
Kaupunki on vallattu, ja olen naarmuitta.
Staden är intagen och jag är oskadd.

Onko tää vallattu?
Har ni ockuperat det.
Georgia on jo vallattu.
De har redan tagit georgia.
Palermo on vallattu monta kertaa.
Palermo har intagits av många.
Kaupunki on vallattu.
Staden är intagen.
Puoli ranskaa on vallattu.
Halva frankrike är ockuperat.
Casterlynkalliota ei ole vallattu.
Klippan har aldrig intagits.
Vallattu hänen majesteetilleen kuningatar victorialle.
Krävd för hennes majestät drottning victoria.
Vain ettei sitä ole vielä vallattu.
Vi vet bara att staden inte är intagen.
Koko varuskunta on vallattu.
Den övre förposten har intagits.
Vallattu hänen kuninkaalliselle.
Krävd för hennes kungliga.
Ja miehistö voi pitää lomaa sitten ku ollaan vallattu teidän maa.
Och mannarna får ledigt när vi har erövrat er planet.
Jatkatte kunnes kaupunki on vallattu, lyötte ne kaikki.
Avsluta inte anfallet förrän staden är intagen. dräp dem alla!
Sire... linnake on vallattu.
Sire citadellet har tagits.
Vallattu hänen majesteetilleen kuningatar victorialle armon vuonna.
Krävd för hennes majestät drottning victoria i herrens år.
Huhtikuuhun 1945 mennessä lwo jimakin oli vallattu.
L april 1945 hade iwo jima tagits.
Englannin ja ranskan kokoinen alue oli vallattu.
Ett område stort som england och frankrike hade erövrats.
Tämä on vallattu mökki. julkisella maalla.
Det är ett ockuperat hus.
Vaalien jälkeen on vallattu lisää maatiloja.
Ännu fler farmer har ockuperats sedan valen.
Planeettoja vallattu.
Planeter erövrade.
Oslo on vallattu.
Oslo är intaget.
Se on vallattu, herrani.
Den har blivit invaderad, ers nåd.
Kun leirit oli vallattu, ihmiset alkoivat löytää tänne.
När alla lägren blev invaderade, började folk hitta det här stället.
Milloin? kun paikka on vallattu supien toimesta?
När stället är invaderat av tvättbjörnar?
Kauppakeskus on vallattu, ja heillä on panttivankeja.
Gallerian har belägrats och de har gisslan.
Filippiinit vallattu.
Filippinerna hade erövrats.

Tulokset: 57, Aika: 0.1049

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää