VALMIS UHRAAMAAN RUOTSIKSI

Käännös valmis uhraamaan vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 64, Aika: 0.0927

Esimerkkejä Valmis Uhraamaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Miksi olin valmis uhraamaan oman tyttäreni tuhotaksesi rakkaan perintösi?
Varför jag var beredd att offra min dotter bara för att förstöra ditt kära, lilla arv?
Minä tiedän, mitä olen valmis uhraamaan.
Vad du är villig att offra, men det vet jag.
Hän oli valmis uhraamaan kaiken hänen puolestaan.
Hon var beredd att offra allt för honom.
Olet oikeasti valmis uhraamaan itsesi bauerin takia.
Är du villig att offra allt för hans skull?

Olet ehkä valmis uhraamaan itsesi, mutta entä hänet?
Du kanske är redo att offra dig själv. men vill du se han dö först?
Oletko valmis uhraamaan yhdenkään miehesi hengen tämän tehtävän takia?
Är du beredd att offra någon av din män i den här kampanjen?
Oletteko valmis uhraamaan heidät?
Är du villig att offra dem?
Olen valmis uhraamaan henkeni.
Jag är beredd att offra mitt liv.
Olit valmis uhraamaan- viattoman vauvan voiman vuoksi.
Du var redo att offra ett oskyldigt barn för mer kraft.
Mutta sinä, olet valmis uhraamaan henkesi rakkauden eteen.
Men du är villig att riskera livet för kärlek.
Olen nähnyt, että olet valmis uhraamaan kaiken.
Jag har sett att du är beredd att offra allt.
Sinun on oltava valmis uhraamaan muutaman sotilaasi, jos tahdot voittaa pelin.
Man måste vara villig att offra nån om man vill vinna spelet.
Native on mies, joka on valmis uhraamaan henkensä tämän maan puolesta.
En native är en man som är redo att offra livet för sitt land.
Kryptassa hän oli valmis uhraamaan sinut.
I kryptan var han redo att offra dig.
Valitan, jacob,- mutta en ole valmis uhraamaan teal'cia.
Ursäkta, jacob, men jag är inte riktigt beredd att offra teal'c.
Luulin, että olet valmis uhraamaan henkesi toisen puolesta.
Du var ju villig att offra ditt liv för nån annan.
Oletko valmis uhraamaan koko maan, myötätunnosta?
Vad, skulle du vara villig att offra hela landet för en gest av barmhärtighet?
Hän oli valmis uhraamaan kaiken minun puolestani.
Han var villig att offra allt för mig.
Oletko valmis uhraamaan mitä vain saadaksesi hänet takaisin?
Han är för mäktig. är du villig att offra något för att få tillbaka honom?
He tarvitsevat johtimen. heidän välissään on oltava joku, joka on valmis uhraamaan itsensä.
Någon som går emellan och är villig att offra sig.
He tarvitsevat johtimen. heidän välissään on oltava joku, joka on valmis uhraamaan itsensä.
De behöver någon som leder kraften och är villig att offra sig.
En ole kuitenkaan valmis uhraamaan laatua nopean etenemisen vuoksi.
Jag är emellertid inte benägen att offra kvaliteten för snabbhetens skull.
Kenet olet valmis uhraamaan?
Vilka ska vi offra?
Liike on valmis uhraamaan sananvapauden.
Vi måste slåss för yttrandefrihet.
Kenet olet valmis uhraamaan?
Pomo: niin, mitä kukin on valmis uhraamaan vaurauden eteen.
Ja, vad man nu är beredd att offra för välstånd och rikedom.
Abraham oli valmis uhraamaan poikansa jumalalle.
Abraham var beredd att offra sin son till gud.
Oletko valmis uhraamaan kaiken ollaksesi assistenttini?
Är du villig att offra allt i ditt liv för att bli min assistent?
Oletko valmis uhraamaan 200 miljoonaa dollaria- yhtenä yhtiömme taloudellisesti vaikeimpana vuonna?
Är du beredd att offra 200 miljoner dollar under ett av våra knivigaste räkenskapsår?
Kysykää itseltänne mitä olette valmis uhraamaan- kauneuden ja pehmeiden kynsinauhojen vuoksi.
Tänk pâ vad ni är villig att offra för skönhet och mjuka nagelband.

Tulokset: 64, Aika: 0.0927

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Valmis uhraamaan" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää