VARMASTI RUOTSIKSI

Käännös varmasti vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 9618, Aika: 0.2852

Esimerkkejä Varmasti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Expensensive ja varmasti ei 4 tähteä ehkä 2,5.
Expensensive och säkert inte 4 stjärnor kanske 2,5.
He osaavat varmasti auttaa.
De kan säkert hjälpa till.
Tiedätte varmasti mistä puhun!
Du förstår nog vad jag pratar om.
Abacha on varmasti hyvin mielissään tästä!
Abacha måste vara mycket nöjd med det!

Varmasti kaikki te tiedätte mistä mä puhun.
Ni vet nog alla vad jag pratar om.
Daphne-aloitteen kokemuksista on varmasti hyötyä, kun rakennetaan uutta viisivuotisohjelmaa.
Erfaren heterna av daphne-initiativet är säkert nyttiga' när man skall bygga ett nytt femårsprogram.
Aion varmasti suositella oleskelua jälleen lontoossa hänen asunnossaan.
Jag kommer säkert att rekommendera en vistelse igen i london i sin lägenhet.
Henkilökuntamme varmasti suositella paras matkailukohteisiin, nähtävyydet, ravintolat, jne.
Vår personal kommer verkligen rekommendera de bästa turistplatser, sevärdheter, restauranger, etc.
Näitte varmasti enemmän kuin minä.
De har nog sett mycket mer än jag.
Se oli varmasti vaikea päätös.
Det måste ha varit ett svårt beslut.
Meidän seuraava vierailu tulemme varmasti takaisin tänne.
Vi kommer säkert tillbaka här på vårt nästa besök.
Haluatko varmasti poistaa nämä tiedostot?
Vill du verkligen ta bort filerna?
Lissabonin prosessi epäonnistuu varmasti, ellemme luo yhteisiä ja joustavia työmarkkinoita.
Lissabonprocessen kommer att misslyckas om vi inte skapar en enhetlig och flexibel arbetsmarknad.
Griffin arvosti sitä varmasti.
Det måste griffin ha uppskattat.
Tulee varmasti palata tulevaisuudessa.
Vi återvänder nog i framtiden!
Ovat varmasti löytää sen.
Jag ska nog finna den.
Haluatko varmasti sulkea kaikki muut välilehdet?
Vill du verkligen stänga alla andra flikar?
En varmasti ole palata tähän hotelliin.
Jag kommer inte att återkomma till detta hotell.
Olisimme varmasti palata tänne uudestaan!
Skulle definitivt komma tillbaka hit igen.
Hän oli varmasti ihastuttava.
Hon måste ha varit förtjusande.
Palaamme varmasti tähän hotelliin!
Kommer säkert tillbaka till detta hotell!
Tämä näkyy varmasti äänestystuloksessa.
Jag tror att detta kommer att speglas i omröstningen.
Se on varmasti ollut hintava.
Den måste ha varit ganska dyr.
He arvostaisivat sitä varmasti hyvin paljon.
De skulle säkert uppskatta det väldigt mycket.
Haluatko varmasti poistaa välilehden"% 1"?
Vill du verkligen ta bort fliken% 1?
Tämä on varmasti suuri etu.
Detta är definitivt en stor fördel.
Paljon on varmasti tehty, mutta ei tarpeeksi.
Mycket har säkerligen gjorts, men inte tillräckligt.
Tämä on varmasti seurantadirektiivin tärkein asia.
Detta är nog det viktigaste inslaget i övervakningsdirektivet.
Tulen varmasti kuuntelemaan.
Jag kommer definitivt att lyssna.
Philips-yhtiö on varmasti aivan oikein investoinut tällaiseen teknologiaan.
Företaget philips har säkert gjort rätt i att investera i den här tekniken.

Tulokset: 9618, Aika: 0.2852

"Varmasti" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää