VEDETTIIN RUOTSIKSI

Käännös vedettiin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 72, Aika: 0.1271

Esimerkkejä Vedettiin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hakemus vedettiin takaisin alankomaissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Ansökan drogs tillbaka i nederländerna och storbritannien.
Mutta se kai vedettiin takaisin, herra liese?
Men det drogs väl tillbaka, herr liese?
Lopulta lapsi vedettiin pihdeillä ulos.
Till slut togs barnet fram med tång.
Tytöt vedettiin pois koulusta ja rouva lisbon teki talosta turvasellin.
Flickorna togs ur skolan och mrs lisbon isolerade huset totalt.

Hänet vedettiin ulos ja sinä.
De drog ut honom ur mig och du.
Mietintö vedettiin takaisin ja palautettiin valiokuntaan muiden tapahtumien perusteella.
Betänkandet drogs tillbaka och återförvisades till utskottet mot bakgrund av andra händelser.
Minulta vedettiin jalat alta.
Föll? benen drogs undan på mig.
Ben vedettiin pois palveluksesta puoli vuotta sitten.
Ben togs ur tjänst för ett halvår sen.
Doverin pistooii oii koteiossa kun hänet vedettiin uios autosta.
Dovers pistol var i hölstret när de drog ut honom.
Koska juttu vedettiin takaisin, tuomio- istuimella ei ole syytä pitää asiakirjoja.
När fallet drogs tillbaka, har domstolen inga skäl att behålla dokumenten.
Esiin vedettiin veitset ja aseet.
Drog fram knivar och pistoler.
Laivat ja lentokoneet- vedettiin tänne antamaan kaupungille sähköä.
De här fartygen och flygplanen drogs hit för att ge staden ström.
Saul berenson vedettiin ulos autostaan tänä aamuna.
Saul berenson drogs ur sin bil i morse.
Etenkin kirkkojen vastustuksen vuoksi luonnoksen muotoilu vedettiin takaisin.
Framförallt kyrkan motsatte sig det förslaget och formuleringen drogs tillbaka.
Ja tämä tapahtui kolme kertaa; sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen.
Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan drogs alltsammans åter upp till himmelen.
Uskotteko että hänet vedettiin tuonne?
Men ni tror att hon drogs in genom den?
Maddy vedettiin jotenkin tänne.
Och på nåt sätt drogs maddy in hit.
Huntu vedettiin pois.
En slöja drogs undan.
Kulkurit vedettiin junasta- marssitettiin dealey plazan läpi ja valokuvattiin.
Män som verkade vara luffare togs från tågen föstes iväg, fotograferades.
Tämä vedettiin pois listalta.
Där försvann den från listan.
Milloin suomessa vedettiin nämä lääkkeet pois?
När togs oljelampor i bruk i finland?
Sinut vedettiin mukaan tähän etkä pääse pois. sinua pelottaa.
Du har dragits in i det här och vet inte hur du ska ta dig ur.
Viimeisenä iltana vedettiin ruohoa kahden rastatyypin kanssa.
Sista kvällen delade vi rökat med två tunga rastakillar.
Minulta vedettiin 4 vuotta sitten kaksi luotia jalasta.
Jag tog bort två kulor i benet för fyra år sen.
Lou vedettiin maan sisään.
Lou drogs ner i marken.
Mikä sinulta vedettiin pois?
Vad rycktes ifrån dig?
Hampaat siis vedettiin vincentin suusta?
Så tänderna drogs ur vincents mun?
Että meidät vedettiin petosten verkkoon- katalan veljeni, mi6:n avustajan toimesta?
Att vi drogs in i intriger och lögner av min bror-snedstreck-mi6-agent?
Hänet vedettiin kanootista.
Han blev nerdragen ur kanoten.
Ennen kuin se vedettiin jään yli.
Innan de släpade det över isen.

Tulokset: 72, Aika: 0.1271

KATSO MYÖS

Katso myös


"Vedettiin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää