VOI RUOTSIKSI

Käännös voi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 152860, Aika: 1.8932

Esimerkkejä Voi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lähetetty 26 voi 2015 mennessä napostriouf lähetetty simulointi ja ammunta jätä miten.
Postat på 26 kan 2015 av napostriouf postat i simulering och skytte lämna en hur.
Voi kiitos, kiitos!
Åh tack, tack!
Lähetetty 13 voi 2010 mennessä napostriouf lähetetty koulutus jätä miten.
Postat på 13 kan 2010 av napostriouf postat i utbildning lämna en hur.
ERI voi yksimielisesti päättää julkistaa lausuntonsa ja suosituksensa.
EMI får enhälligt besluta att offentliggöra sina yttranden och rekommendationer.

Lähetetty 11 voi 2009 mennessä napostriouf lähetetty simulointi ja ammunta.
Postat på 11 kan 2009 av napostriouf postat i simulering och skytte.
Voi rakkaus!!!
Åh, kärlek!!!
Se voi olla hyvä merkki.
Det är kanske ett bra tecken?
Voi, tyttö raukkaa.
Åh, stackars gumman!
Solidaarinen yhteiskunta ei kuitenkaan voi tarkastella ikääntymistä tällä tavalla.
Ett solidariskt samhälle får emellertid inte se på åldrande på detta sätt.
Mutten voi, ellet auta minua.
Men jag kan inte hjälpa dig om du inte hjälper mig.
Kyllähän voi, isä.
Visst kan du, pappa.
Voi vain kysyä miten se on mahdollista?
Du undrar kanske hur det är möjligt?
Voi, kiitos paljon.
Åh, tack så mycket.
Pelaaja voi panostaa ennen croupier ilmoittaa:" ei enää panoksia.
En spelare får satsa tills croupier meddelar, är "inga fler insatser.
Hän voi aika hyvin.
Han mår ganska bra.
Hän ei voi hyvin.
Hon mår inte bra.
Ei tätä voi oikein ymmärtää.
Detta kanske inte riktigt förstå.
En voi, hän on kuollut!
Jag kan inte överklaga. han är död!
Voi, kuulostaa ihanalta!
Åh det låter härligt!
Yksityishenkilö ei voi kerätä rahaa itselleen.
Privatpersoner får inte samla pengar för sig själv.
Kuinka paljon voi syödä?
Hur många ska äta?
Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa.
Men detta kanske förändras i framtiden.
Miten näin voi käydä?
Hur kunde detta ske?
Myös vapaa-aikaa voi suunnitella!
Fritiden ska också planeras.
Kuka voi hakea?
Vem får ansöka?
Hän ei voi hyvin.
Han mår inte bra.
En voi, minun on päästävä takaisin.
Jag kan inte, jag måste tillbaka.
Voi, sananvapaus!
Åh, yttrandefriheten!
Tämä ehdotus voi olla hyvää tarkoittava, mutta se ei ole siitä huolimatta hyvä.
Detta förslag kanske är välment, men det är ändå inte bra.
Niitä voi käyttää johonkin.
Den ska användas till något.

Tulokset: 152860, Aika: 1.8932

"Voi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää