VOIMAKKAAT RUOTSIKSI

Käännös voimakkaat vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 132, Aika: 0.1362

Esimerkkejä Voimakkaat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tiedämme, että ne ovat voimakkaat, koska israelin hallitus hylkäsi ne välittömästi.
Vi vet att de är starka, eftersom den israeliska regeringen direkt avfärdade dem.
Suomessa näin voimakkaat myrskyt ovat kuitenkin harvinaisia, borgström toteaa.
I finland är så här kraftiga stormar ändå ovanliga, säger borgström.
Ja 80-lukujen voimakkaat rauhanliikkeet eivät pystyneet poistamaan euroopan kahtiajakoa.
Och 80-talens starka fredsrörelser förmådde inte att övervinna europas splittring.
Monet voimakkaat jälkijäristykset haittaavat valitettavasti pelastusoperaatioita.
Många kraftiga efterskalv hämmar dock tyvärr räddningsoperationerna.

Viime vuoden voimakkaat sateet johtivat katastrofaaliseen tilanteeseen keski-euroopan maissa.
Förra årets intensiva regn resulterade i en katastrofal situation i de centraleuropeiska länderna.
Vain voimakkaat sanat selviävät hengissä!
Endast starka ord överlever!
Voimakkaat magneetit pitävät ultrathin keyboard folio -kotelon suljettuna liikkeellä ollessasi.
Kraftfulla magneter håller ultrathin keyboard folio ordentligt stängd när du är på språng.
Ulkopuoliset voimakkaat jouset pitävät kiinnikkeen lukittuna, vaikka elektroniikka ja hydrauliikka vaurioituisivat.
Utanpåliggande kraftiga fjädrar bibehåller fästet låst även om elektronik och hydraulik fallerar.
Vain kovat ja voimakkaat voivat kutsua itseään spartalaisiksi.
Bara de hårda och starka får kalla sig spartaner.
Voimakkaat magneettikentät muodostavat erikoisia aallonmuotoja.
Intensiva magnetfält skapar ofta unika vågformer.
Meteorologi:" suomessa näin voimakkaat myrskyt harvinaisia.
Meteorolog: ”ovanligt med så här kraftiga stormar i finland”.
Voimakkaat magneetit pitävät ultrathin keyboard folio -kotelon suljettuna liikkeellä ollessasi.
Kraftfulla magneter håller fabricskin keyboard folio ordentligt stängd när du är på språng.
Me olemme voimakkaat, olemme kuolemattomat.
Vi är starka, vi är odödliga.
Sen voimakkaat, pystysuorat linjat ovat vakuus auktoriteetista.
Dess mäktiga vertikala linjer förstärker auktoriteten.
Mitkä voimakkaat demonit pukeutuisivat noin halvasti?
Vilka mäktiga demoner klär sig så billigt?
Kyllä, voimakkaat erot ovat omiaan heikentämään yhteisörakenteita.
Ja, stora skillnader kan försvaga gemenskapskonstruktionen.
Hänellä on niin voimakkaat kyvyt.
Han hade såna kraftfulla förmågor.
Voimakkaat kaupalliset paineet vauhdittavat keskittymistä.
Konsolidering drivs av starka kommersiella påtryckningar.
Jalat ovat voimakkaat.
Benen är kraftiga.
Tämän lisäksi vientitukijärjestelmän jatkamista puoltavat voimakkaat taloudelliset perusteet.
Dessutom är de kommersiella skälen till att fortsätta med systemet med exportbidrag starka.
Voimakkaat P- gp: n estäjät.
Kraftiga hämmare av P- gp.
Voimakkaat miehet houkuttavat joskus hulluja.
Mäktiga män. vi attraherar galningarna.
Voimakkaat äkkitulvat syöksyvät aavikon halki.
Kraftfulla störtfloder forsar fram i öknen.
Häviämme. olet julie... upeat polvet, voimakkaat aivot.
Du är julie bra knän, stark hjärna.
Voimakkaat jälkijäristykset ovat vaikeuttaneet pelastustoimia.
Kraftiga efterskalv försvårar räddningsarbetet.
Lapiomaiset raajat ovat suuret ja hyvin voimakkaat ja sopivat kaivamiseen.
De spadliknande frambenen är förstorade, oerhört starka -och idealiska för grävande.
Jos se on tyttö, se saa voimakkaat.
Om det blir en flicka, får hon din kraftfulla.
Isäni oli syytön mies, jonka voimakkaat ihmiset tuhosivat.
Mäktiga människor förstörde min fars liv.
Voimakkaat aivot"?
Stark hjärna"?
Autenttiset rumpusamplet, aidot syntetisaattori-soundit ja voimakkaat bassot pitävät huolta täydellisestä soundista.
Autentiska slagverk samples, äkta synthesizer-ljud och kraftfull bas ger perfekt klang.

Tulokset: 132, Aika: 0.1362

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää