VOISI RUOTSIKSI

Käännös voisi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 16625, Aika: 0.2633

Esimerkkejä Voisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meikkejä voisi käyttää vieläkin.
Makeupen kan fortfarande användas.
Ehkä viittaus neuvostoon voisi olla onnistuneempi kuin viittaus yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajuuteen.
Kanske en referens till rådet skulle vara mer välfunnen än till det brittiska ordförandeskapet.
Se voisi olla kiinnostavaa.
Den kan vara intressant.
Tää näyttää siltä että voisi ostaaki lainaalike0 offline.
Jaaadda då kan jag köpa en citeralike0 offline.

Jos toimimme näin, keskustelu voisi johtaa ja johtaisi kokonaisstrategiaan.
Om vi gjorde detta skulle debatten leda till en övergripande strategi.
Nyt voisi olla taas sen aika.
Och nu kanske det är dags igen.
Hän voisi pitää minusta.
Hon kanske gillar mig.
Näin ollen komissio voisi esittää tätä alaa koskevia säädösehdotuksia lähitulevaisuudessa.
Detta innebär att kommissionen kan lägga fram lagstiftningsförslag på detta område under den närmaste framtiden.
Aamupala voisi alkaa jo klo 7.
Frukosten skulle börja kl. 07.00.
Mikä voisi olla seuraava projekti?
Det får bli nästa projekt.
Se voisi heikentää meneillään olevaa demokraattista prosessia.
Den skulle undergräva den pågående demokratiska processen.
Miksen voisi?
Varför inte?
Stephen turner voisi tietää jotain.
Stephen turner kanske vet nåt.
Ensi kerralla voisi ehkä ostaakin!
Kanske får köpa en burk nästa gång!
Ehkä komission jäsen voisi selventää tätä seikkaa.
Kommissionsledamoten kanske kan klargöra denna punkt.
Miksette voisi?
Varför inte?
Hän voisi syödä sinut, jos haluaa.
Hon får äta dig om hon vill.
Hän voisi kertoa sinulle.
Han kanske berättar för dig.
Malmström toivoisi, että hän voisi tehdä enemmän yhteistyötä klinikoiden kanssa.
Malmström önskar att hon kunde göra mera samarbete med djurkliniker.
Se voisi auttaa meitä.
Det skulle hjälpa oss.
Sillä mikä voisi erottaa meidät kristuksen rakkaudesta?
Vem kan skilja oss från kristi kärlek?
Ja kuka se voisi olla?
Och vem skulle det vara?
Unioni voisi tehdä aloitteen kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi tästä aiheesta.
Europeiska unionen skulle kunna ta initiativet till ett anordnande av en internationell konferens i ämnet.
Valaistus voisi olla parempi.
Belysningen kunde vara bättre.
Tiedätkö, mistä hänet voisi löytää?
Vet du hur vi får tag i honom?
Johtokunta voisi luulla, etten kestä stressiä.
Ledningen tror inte att jag klarar stressen.
Ajattelin, että kiltti penelope voisi tarjota kupillisen kahvia.
Jag tänkte att snälla penelope kanske bjöd på en kopp kaffe.
Nyt voisi olla taas sen aika.
Och nu kan det vara dags igen.
Arvoisa puhemies, kenties lääkintähenkilöstö voisi antaa arvoisalle jäsenelle rauhoittavaa lääkettä.
Herr talman! läkartjänsten kan kanske ge ledamoten något lugnande.
Ei voisi enää enempää ketuttaa.
Den ska inte jäsa ytterligare.

Tulokset: 16625, Aika: 0.2633

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää