VOITKO VIEDÄ MINUT RUOTSIKSI

Käännös voitko viedä minut vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 53, Aika: 0.098

Esimerkkejä Voitko Viedä Minut käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voitko viedä minut huoltoasemalle?
Nej, kan du köra mig till en bensinstation?
Voitko viedä minut kotiin?
Voitko viedä minut keskustaan?
Kan du köra mig till centrum?
Voitko viedä minut ajoneuvohallintokeskukseen?
Så, kan du skjutsa mig till vägverket?

Voitko viedä minut losiin?
Kan du köra mig till LA?
Voitko viedä minut kotiin?
Kan du ta mig hem?- nej.
Voitko viedä minut päämäärääni?
Kan du skjutsa mig dit jag ska?
Voitko viedä minut?
Voitko viedä minut koordinaattien antamaan kohteeseen?
Kan du köra mig till de här koordinaterna?
Voitko viedä minut sinne?
Voitko viedä minut lentokentälle?
Kan du köra mig till flyget?
Voitko viedä minut äitini luo?
Kan du skjutsa mig till mamma?
Voitko viedä minut sinne?
Kan du ta mig dit?- självklart, sir.
Voitko viedä minut sinne?
Voitko viedä minut?
Voitko viedä minut sinne?
Voitko viedä minut tuonne?
Kan du ta mig upp för floden?
Voitko viedä minut pois?
Kan du köra mig härifrån?
Voitko viedä minut yhteen paikkaan?
Kan du köra mig nånstans?
Voitko viedä minut hänen luokseen?
Kan du ta mig till henne?
Ajattelin vain, voitko viedä minut sinne.
Jag bara undrar om du kan visa mig dit.
Aiot kysyä isältäni, voitko viedä minut viikonloppumatkalle?
Du tänker fråga pappa om du får ta med mig över helgen?
Voitko viedä minut takaisin pen gulle?
Kan du ta mig tillbaka till pen gu?
Miles, minun on päästävä orkidealle. voitko viedä minut sinne heti?
Du måste köra mig till "orkidén", miles.
Voitko viedä minut kannelle?
Mestari? voitko viedä minut helvettiin?
Mästare, kan du ta med mig till helvetet?
Voitko viedä minut sinne?
Bra. kan du föra mig dit?
Voitko viedä minut varakuninkaan vierelle?
Kan du föra mig nära vicekonungen?
Voitko viedä minut new yorkiin?
Kan du få mig till new york?
Voitko viedä minut kotiin hakemaan tavarat ja sitten tyttöystäväni luokse?
Kan vi köra hem och hämta grejer och sen hem till tjejen?

Tulokset: 53, Aika: 0.098

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Voitko viedä minut" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää