YHTEEN RUOTSIKSI

Käännös yhteen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3106, Aika: 0.2389

Esimerkkejä Yhteen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mietinnössä sekoitetaan yhteen kaikki: terveys, verotus ja niin edelleen.
I betänkandet blandas allting ihop: hälsa, skatt och så vidare.
Globalisaatio sitoo yhteen erilaisia paikkoja, lokaali ja globaali vaikuttavat toisiinsa.
Globaliseringen knyter samman olika orter; det lokala och det globala påverkar varandra.
Tuotteen laatu on erinomainen ja jokainen sadoista osista sopi yhteen täydellisesti.
Kvaliteten på produkten är enastående och varje av de hundratals delarna passade ihop perfekt.
Hän taputti käsiään yhteen.
Hon slog tillsammans sin händer.

Kilpailupolitiikka ja kuluttajapolitiikka kuuluvat yhteen.
Konkurrenspolitik och konsumentpolitik hör ihop.
Kääntäjä: tuovat ihmisiä yhteen, jakamaan kokemuksia ja kulttuureista.
Översatt av föra samman människor, utbyta erfarenheter och kulturer.
Sulauduimme yhteen sillä tavalla.
Vi smälte samman på ett sätt.
Me palasimme yhteen, ja se oli ihmeellistä.
Så blev vi tillsammans igen och det var underbart!
Mutta päivänä, jolloin maailma ilmoitti yhteen ääneen.
Men liksom dagen då världen med en enda röst förkunnade.
Miten kaikki liittyy yhteen?
Hur ska det hela gå ihop?
Sitä takertuu yhteen toiveeseen.
Så man håller på sin enda önskan.
Kohtalomme ovat kiedottu yhteen niin kauan, kuin sinä elät.
Våra öden är bundna tillsammans så länge du lever.
Arvoisa puhemies, tänä iltapäivänä laskeudumme yhteen kylmän sodan viimeisimmistä synkistä vankityrmistä.
Fru talman! i dag går vi ner i en av kalla krigets sista mörka fängelsehålor.
Tämä ei ole hyväksyttävää, koska ihmiset ja uskonto kuuluvat yhteen.
Detta är oacceptabelt, eftersom människor och religion hör samman.
Liittyykö kaikki tämä yhteen?
Hänger allt detta ihop?
Ekologia ja ekonomia kuuluvat yhteen.
Ekologi och ekonomi hör ihop.
Kaikki sopii yhteen.
Allt passar samman.
Ehkä se valdan antama sopii yhteen niistä.
Vad valda gav mig kanske passar i en av dem.
Käsittääkseen kaiken kosmisesta ajasta, supistakaamme se yhteen kalenterivuoteen.
För att kunna förstå all denna kosmiska tid, låt oss komprimera det till ett enda år.
Toin teidät yhteen todellisuuksistanne.
Jag samlade er från era splittrade verkligheter.
Fry ja leela, miten päädyitte yhteen?
Hur blev ni tillsammans, fry och leela?
Rakkaus sitoo meidät yhteen.
Kärleken förenar oss.
Mainososaslot sulautettiin yhteen.
Deras reklamavdelningar slogs samman.
Uskon vain alkukantaiseen, yhteen.
Jag tror bara på en ursprunglig enda.
Pitääkö meidän ryömiä sisälle yhteen näistä?
Menar du att vi måste krypa in i en av dessa?
Jauhakaa aineet yhteen nestemäisen lehmänpolven kanssa.
Mal ingredienserna tillsammans med kondenserad ko knän.
Hän taputti käsiään yhteen.
Hon hade slagit ihop händerna.
Sain teidät yhteen.
Jag fick er samlade, eller hur?
Solut lisääntyvät, laajentuvat ja liittyvät yhteen.
De förökar sig, växer och förenar sig med andra.
Oli miten oli, hän päättää rakastuneensa yhteen heistä.
Hursomhelst, han får för sig att han är kär i en av dem.

Tulokset: 3106, Aika: 0.2389

KATSO MYÖS

Katso myös


"Yhteen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää