YKSIN RUOTSIKSI

Käännös yksin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 14019, Aika: 0.3077

Esimerkkejä Yksin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos rahdinkuljettaja on yksin aiheuttanut vahingon, hänen on vastattava korvauksesta;
Har fraktförare ensam orsakat skadan, skall han svara för ersättningen;
Syödäänkö niitä yksin vai yhdessä?
Ska man äta ensam eller tillsammans?
Tervetuloa yksin tai kavereiden kanssa!
Välkommen själv eller med dina vänner!
Jos olet istuu yksin, tuijottaen virtuaalisen seinät.
Om du sitter ensam och stirrade på de virtuella väggarna.

Tunisian kansa toimi yksin vapautuakseen diktatuurista.
Det tunisiska folket agerade på egen hand för att befria sig från en diktatur.
Milosevi on yksin vastuussa tämän kriisin kansainvälistymisestä.
Milosevic bär själv ansvaret för internationaliseringen av denna kris.
Jos olet istuu yksin, tuijottaen virtuaalisen seinät.
Om du sitter ensam och stirrar på de virtuella väggarna.
Se ei ole yksin eu:n tai komission vika.
Detta är inte enbart eu:s eller kommissionens fel.
Tule yksin tai ystäviesi tai perheesi kanssa.
egen hand eller tillsammans med vänner eller familjen.
Kaikkeen ei pysty kukaan yksin.
Ingen kan klara allt själv.
Hän ei halunnut jäädä yksin.
Hon ville inte vara ensam.
Hän halusi olla yksin.
Hon ville vara själv.
Komissio ei kuitenkaan pysty vastaamaan tähän haasteeseen yksin.
Kommissionen kan dock inte klara denna utmaning på egen hand.
Ainakaan en pelkää niin paljon olla yksin- että yritän miellyttää kaikkia.
Men jag är inte så rädd för ensamhet att jag gör alla människor till viljes.
Koulutusta ei voida jättää yksin eeurooppa-ohjelman varaan, vaan siihen tarvitaan myös sosiaalisia yhteisöjä.
Utbildningen kan inte enbart lämnas åt e-europa-programmet utan där behövs också sociala sammanslutningar.
Se pystyi käsittelemään asiaa yksin.
Den kunde hantera detta på egen hand.
Markkinat eivät selviä yksin.
Marknaden klarar sig inte själv.
Joko elät yksin ja itsesäälissä tai aloitat alusta.
Ett liv i ensamhet och självömkan eller en nystart.
Tähän asti ne ovat olleet yksin vastuussa ydinvoimaloiden valvonnasta ja testaamisesta euroopan unionissa.
Hittills har de ensamma haft ansvaret för att övervaka och testa kärnkraftverken i EU.
Se osoittaa, että minua arvostetaan ja että minä en ole yksin tässä.
Det visar att jag uppskattas och att jag inte är ensam.
Markkinoiden luottamus ei yksin riitä.
Det räcker inte enbart med marknadernas förtroende.
Mustajalkakissa elää yksin ja on aktiivinen yöllä.
Individerna lever främst ensamma och är aktiva på natten.
Hello kitty osaan nukkua yksin.
Kitty- jag kan sova själv!
Venäjä ei voi yksin päättää, että paikalle lähetetään venäläisiä joukkoja.
Det är oacceptabelt att ryssland ensamt ska bestämma att ryska trupper ska skickas dit.
Valinta on yksin sinun.
Valet är enbart ert.
Jos emme vahvista olemassa olevia mekanismeja, jäsenvaltiot toimivat jatkossakin yksin.
Om vi inte stärker de befintliga mekanismerna kommer medlemsstaterna att fortsätta agera på egen hand.
Oltuani niin monta vuotta yksin- tuli mies- joka pyyhki kaiken pois.
Efter alla år av ensamhet så kommer en man och lyckas sudda ut allt.
En halua olla yksin.
Jag vill inte vara ensam.
Luulen, että yksin eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat menettäneet yli kaksi miljardia euroa.
Enbart de europeiska flygbolagen ska ha förlorat mer än två miljarder euro.
Vuotta yksin, kuollut vaimo ja tytär, joka vihaa sinua.
Års ensamhet, en död fru och en dotter som hatar dig.

Tulokset: 14019, Aika: 0.3077

"Yksin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää